Gelieve hieronder de geselecteerde Europese overheidsopdracht te vinden.
N. 162/2019 - 399197-2019 ( Ref: 162420-2019)
Publicatiedatum:23/08/2019
Uiterste datum:
 
Type:Gegunde opdracht
Land:BE
Onderwerp:
Location d'autobus et d'autocars avec chauffeur
Aanbestedende overheid:
Katholiek Secundair Onderwijs Oudenaarde vzw 0415.819.501_25660

CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten):
60140000, 60172000
Beschrijving:
Personenvervoer zonder dienstregeling.
Bus- en autobusverhuur met chauffeur.

AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST

Katholiek Secundair Onderwijs Oudenaarde vzw 0415.819.501_25660 Hoogstraat 30 Oudenaarde 9700 Danny Declercq Telefoon: +32 55334695 _hidden_@bernardusscholen.be http://www.bernardusscholen.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=350251 VZW

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT

Ongeregeld en bijzonder geregeld vervoer van leerlingen en begeleiders

KSOO vzw-2019/2BUSSEN-F03_0

- Perceel 1: ongeregeld vervoer voor een halve dag, een volle dag of meerdere dagen vervoer van leerlingen en hun begeleiders op (educatieve) uitstappen. Hoofdzakelijk binnenlandse verplaatsingen van een halve of een volle dag. Ook enkele meerdaagse buitenlandse reizen,

- Perceel 2: ongeregeld vervoer tussen de schooluren (= daluren). Dit perceel omhelst ongeregeld vervoer zoals daar zijn: uitstappen naar kinderboerderij en dergelijke. Specifiek vertrekken deze uitstappen niet voor 9:00 aan de school en zijn de groepen tegen ten laatste om 15:30 terug op school,

- Perceel 3: bijzonder geregeld vervoer. Vervoer van leerlingen en hun begeleiders naar zwembad, sporthal of andere vestigingen van de scholengroep.

Totale waarde van de opdracht/het perceel: 1000000.00

Ongeregeld vervoer voor een halve dag, een volle dag of meerdere dagen

Perceel nr.: 1

Binnenland

Vervoer van leerlingen en hun begeleiders op (educatieve) uitstappen. Hoofdzakelijk binnenlandse verplaatsingen van een halve of een volle dag. Ook enkele meerdaagse buitenlandse reizen. De uitvoerder moet in staat zijn om op piek-data 30 of meer voertuigen van diverse capaciteiten (20-34 pl., 35-50 pl., 51-60 pl., 61-84 pl.) in te zetten.

Gunningscriteria Kwaliteitscriterium Naam: Dienstverlening Weging: 15 Prijs Weging: 85

Ongeregeld vervoer tussen de schooluren (= daluren)

Perceel nr.: 2

Oost-Vlaanderen

Dit perceel omhelst ongeregeld vervoer zoals daar zijn: uitstappen naar kinderboerderij en dergelijke. Specifiek vertrekken deze uitstappen niet voor 9:00 aan de school en zijn de groepen tegen ten laatste om 15:30 terug op school. De uitvoerder moet in staat zijn om op piek-data 10 of meer voertuigen van diverse capaciteiten (10-22 pl., 23-38 pl., 39-50 pl., 51-60 pl.) in te zetten.

Gunningscriteria Kwaliteitscriterium Naam: Dienstverlening Weging: 15 Prijs Weging: 85

Bijzonder geregeld vervoer

Perceel nr.: 3

Zuid-Oost-Vlaanderen

Vervoer van leerlingen en hun begeleiders naar zwembad, sporthal of andere vestigingen van de scholengroep. De uitvoerder van de opdracht moet in staat zijn om op bepaalde dagen 10 of meer voertuigen (tot maximum 60 pl.) op hetzelfde moment in te zetten.

Gunningscriteria Kwaliteitscriterium Naam: Dienstverlening Weging: 15 Prijs Weging: 85

AFDELING: PROCEDURE

Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 069-162420 Perceel nr.: 1

Ongeregeld vervoer voor een halve dag, een volle dag of meerdere dagen

Datum van de sluiting van de overeenkomst: 2019-05-11 Aantal inschrijvingen: 2 2 Naam en adres van de contractant: Heyerick bvba 0401025318 Rijksweg 138 Zulte 9870 Totale waarde van de opdracht/het perceel: 700000.00 Perceel nr.: 2

Ongeregeld vervoer tussen de schooluren

Datum van de sluiting van de overeenkomst: 2019-05-11 Aantal inschrijvingen: 2 2 Naam en adres van de contractant: Coach Partners Oost-Vlaanderen 0475284261 Hoogstraat 18 Lede 9340 Totale waarde van de opdracht/het perceel: 100000.00 Perceel nr.: 3

Bijzonder geregeld vervoer

Datum van de sluiting van de overeenkomst: 2019-05-11 Aantal inschrijvingen: 2 2 Naam en adres van de contractant: Heyerick bvba 0401025318 Rijksweg 138 Zulte 9870 Totale waarde van de opdracht/het perceel: 200000.00

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN

Raad van State Wetenschapsstraat 33 Brussel 1040 Datum van verzending van deze aankondiging: 2019-08-19


Tekst in originele taal
 

AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST

Katholiek Secundair Onderwijs Oudenaarde vzw 0415.819.501_25660 Hoogstraat 30 Oudenaarde 9700 Danny Declercq Telefoon: +32 55334695 _hidden_@bernardusscholen.be http://www.bernardusscholen.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=350251 VZW

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT

Ongeregeld en bijzonder geregeld vervoer van leerlingen en begeleiders

KSOO vzw-2019/2BUSSEN-F03_0

- Perceel 1: ongeregeld vervoer voor een halve dag, een volle dag of meerdere dagen vervoer van leerlingen en hun begeleiders op (educatieve) uitstappen. Hoofdzakelijk binnenlandse verplaatsingen van een halve of een volle dag. Ook enkele meerdaagse buitenlandse reizen,

- Perceel 2: ongeregeld vervoer tussen de schooluren (= daluren). Dit perceel omhelst ongeregeld vervoer zoals daar zijn: uitstappen naar kinderboerderij en dergelijke. Specifiek vertrekken deze uitstappen niet voor 9:00 aan de school en zijn de groepen tegen ten laatste om 15:30 terug op school,

- Perceel 3: bijzonder geregeld vervoer. Vervoer van leerlingen en hun begeleiders naar zwembad, sporthal of andere vestigingen van de scholengroep.

Totale waarde van de opdracht/het perceel: 1000000.00

Ongeregeld vervoer voor een halve dag, een volle dag of meerdere dagen

Perceel nr.: 1

Binnenland

Vervoer van leerlingen en hun begeleiders op (educatieve) uitstappen. Hoofdzakelijk binnenlandse verplaatsingen van een halve of een volle dag. Ook enkele meerdaagse buitenlandse reizen. De uitvoerder moet in staat zijn om op piek-data 30 of meer voertuigen van diverse capaciteiten (20-34 pl., 35-50 pl., 51-60 pl., 61-84 pl.) in te zetten.

Gunningscriteria Kwaliteitscriterium Naam: Dienstverlening Weging: 15 Prijs Weging: 85

Ongeregeld vervoer tussen de schooluren (= daluren)

Perceel nr.: 2

Oost-Vlaanderen

Dit perceel omhelst ongeregeld vervoer zoals daar zijn: uitstappen naar kinderboerderij en dergelijke. Specifiek vertrekken deze uitstappen niet voor 9:00 aan de school en zijn de groepen tegen ten laatste om 15:30 terug op school. De uitvoerder moet in staat zijn om op piek-data 10 of meer voertuigen van diverse capaciteiten (10-22 pl., 23-38 pl., 39-50 pl., 51-60 pl.) in te zetten.

Gunningscriteria Kwaliteitscriterium Naam: Dienstverlening Weging: 15 Prijs Weging: 85

Bijzonder geregeld vervoer

Perceel nr.: 3

Zuid-Oost-Vlaanderen

Vervoer van leerlingen en hun begeleiders naar zwembad, sporthal of andere vestigingen van de scholengroep. De uitvoerder van de opdracht moet in staat zijn om op bepaalde dagen 10 of meer voertuigen (tot maximum 60 pl.) op hetzelfde moment in te zetten.

Gunningscriteria Kwaliteitscriterium Naam: Dienstverlening Weging: 15 Prijs Weging: 85

AFDELING: PROCEDURE

Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 069-162420 Perceel nr.: 1

Ongeregeld vervoer voor een halve dag, een volle dag of meerdere dagen

Datum van de sluiting van de overeenkomst: 2019-05-11 Aantal inschrijvingen: 2 2 Naam en adres van de contractant: Heyerick bvba 0401025318 Rijksweg 138 Zulte 9870 Totale waarde van de opdracht/het perceel: 700000.00 Perceel nr.: 2

Ongeregeld vervoer tussen de schooluren

Datum van de sluiting van de overeenkomst: 2019-05-11 Aantal inschrijvingen: 2 2 Naam en adres van de contractant: Coach Partners Oost-Vlaanderen 0475284261 Hoogstraat 18 Lede 9340 Totale waarde van de opdracht/het perceel: 100000.00 Perceel nr.: 3

Bijzonder geregeld vervoer

Datum van de sluiting van de overeenkomst: 2019-05-11 Aantal inschrijvingen: 2 2 Naam en adres van de contractant: Heyerick bvba 0401025318 Rijksweg 138 Zulte 9870 Totale waarde van de opdracht/het perceel: 200000.00

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN

Raad van State Wetenschapsstraat 33 Brussel 1040 Datum van verzending van deze aankondiging: 2019-08-19