Gelieve hieronder de geselecteerde Europese overheidsopdracht te vinden.
N. 162/2019 - 399708-2019 ( Ref: 278773-2019)
Publicatiedatum:23/08/2019
Uiterste datum:
 
Type:Gegunde opdracht
Land:CH
Onderwerp:
Basaltsplit
Aanbestedende overheid:
BLT Baselland Transport AG Infrastruktur

CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten):
14212330
Beschrijving:
Basaltsplit.

AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST

BLT Baselland Transport AG Infrastruktur Grenzweg 1 Oberwil 4104 Urs Suter _hidden_@blt.ch https://www.simap.ch

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT

Erneuerung Waldenburgerbahn: Gleisschotter 32/50

Erneuerung Waldenburgerbahn: Gleisschotter 32/50

Erneuerung Waldenburgerbahn: Gleisschotter 32/50

Gunningscriteria Kostencriterium Naam: Preisangebot (bereinigt) Weging: 45 % Kostencriterium Naam: Zwischenlager in der Schweiz (Google-Maps) Weging: 30 % Kostencriterium Naam: Logistik und Prozesskonzeot (Nachlieferung) Weging: 25 %

AFDELING: PROCEDURE

Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 113-278773 Datum van de sluiting van de overeenkomst: 2019-08-16 Aantal inschrijvingen: 1 Naam en adres van de contractant: Tozzo AG BL Grüngenstrasse 39 Bubendorf 4416 Totale waarde van de opdracht/het perceel: 6031200

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN

Nationale Referenz-Publikation: Simap vom 22.8.2019, Dok. 1091751

Bundesverwaltungsgericht Postfach St. Gallen 9023 Datum van verzending van deze aankondiging: 2019-08-22


Tekst in originele taal
 

AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST

BLT Baselland Transport AG Infrastruktur Grenzweg 1 Oberwil 4104 Urs Suter _hidden_@blt.ch https://www.simap.ch

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT

Erneuerung Waldenburgerbahn: Gleisschotter 32/50

Erneuerung Waldenburgerbahn: Gleisschotter 32/50

Erneuerung Waldenburgerbahn: Gleisschotter 32/50

Gunningscriteria Kostencriterium Naam: Preisangebot (bereinigt) Weging: 45 % Kostencriterium Naam: Zwischenlager in der Schweiz (Google-Maps) Weging: 30 % Kostencriterium Naam: Logistik und Prozesskonzeot (Nachlieferung) Weging: 25 %

AFDELING: PROCEDURE

Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 113-278773 Datum van de sluiting van de overeenkomst: 2019-08-16 Aantal inschrijvingen: 1 Naam en adres van de contractant: Tozzo AG BL Grüngenstrasse 39 Bubendorf 4416 Totale waarde van de opdracht/het perceel: 6031200

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN

Nationale Referenz-Publikation: Simap vom 22.8.2019, Dok. 1091751

Bundesverwaltungsgericht Postfach St. Gallen 9023 Datum van verzending van deze aankondiging: 2019-08-22