Gelieve hieronder de geselecteerde Europese overheidsopdracht te vinden.
N. TNL/2019 - 173896
Publicatiedatum:30/08/2019
Uiterste datum:
 
Type:Enuntiatieve aankondiging
Land:TNL
Onderwerp:
Marktconsultatie - marktconsultatie VRLN voor rontgenapparatuur thoraxonderzoek TBC voor de GGD
Aanbestedende overheid:
Veiligheidsregio Limburg-Noord 561959518

CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten):
33111000
Beschrijving:
Röntgenapparatuur.

AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST

Veiligheidsregio Limburg-Noord 561959518 Nijmeegseweg 42 Venlo 5916 PT Marielle Hunnekens Telefoon: +31 881190000 _hidden_@vrln.nl Fax: +31 773542454 http://www.vrln.nl

Marktconsultatie - marktconsultatie VRLN voor rontgenapparatuur thoraxonderzoek TBC voor de GGD

VRLN-2019-GGD-MH-015

marktconsultatie röntgenapparatuur thoraxonderzoek GGD, als onderdeel van Veiligheidsregio Limburg-Noord

Venlo

huidige publicatie is marktconsultatie voor 1 röntgenapparaat.

Vermoedelijke datum van de bekendmaking van de aankondiging van een opdracht: 2019-08-31

AFDELING: PROCEDURE

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN

Datum van verzending van deze aankondiging: 2019-08-30


Tekst in originele taal
links: 
follow: https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/samenvatting/akid/20ccafc46a15d078f2862c139d5a7065/action/follow
interested: https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/samenvatting/akid/20ccafc46a15d078f2862c139d5a7065/action/interested
pdf: https://www.tenderned.nl/papi/tenderned-rs-tns/publicaties/173896/documenten/4720013/content

typePublicatie: Marktconsultatie
juridischKader: Aanbestedingswet 2012
typeOpdracht: Leveringen
procedure: Openbaar
kenmerk: 235801
digitaalInschrijvenMogelijk: true
afgerondeAanbesteding: false
openbareProcedure: true
onlyGunningProcedure: false
vroegtijdigBeeindigd: false