Gelieve hieronder de geselecteerde Europese overheidsopdracht te vinden.
N. 173/2019 - 423027-2019 ( Ref: 153004-2019)
Publicatiedatum:09/09/2019
Uiterste datum:
 
Type:Gegunde opdracht
Land:FR
Onderwerp:
Maintenance de logiciels de technologies de l'information
Aanbestedende overheid:
Société du Grand Paris

CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten):
72267100
Beschrijving:
Onderhoud van software voor informatietechnologie.

AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST

Société du Grand Paris À l'attention de M. Benoit Dubost, immeuble le Cézanne, 30 avenue des Fruitiers Saint-Denis 93200 Telefoon: +33 182462000 _hidden_@societedugrandparis.fr Fax: +33 182462031 http://www.societedugrandparis.fr

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT

2019mapa001 administration et maintenance SI Osiris

2019MAPA001

Administration et maintenance SI Osiris.

1

Administration et maintenance SI Osiris.

Gunningscriteria Kwaliteitscriterium Naam: Valeur technique Weging: 50 Prijs Weging: 50

AFDELING: PROCEDURE

Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 065-153004 Opdracht nr.: 2019MAPA001

Administration et maintenance SI Osiris

Datum van de sluiting van de overeenkomst: 2019-08-31 Naam en adres van de contractant: CV Assoiciés Engineering 9/11 allée de l'Arche - tour Egée - Paris La Défense Courbevoie 92671 https://www.group-cva.com/

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN

Tribunal administratif de Montreuil 7 rue catherine puig Montreuil 93558 _hidden_@juradm.fr Datum van verzending van deze aankondiging: 2019-09-05


Tekst in originele taal
 

AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST

Société du Grand Paris À l'attention de M. Benoit Dubost, immeuble le Cézanne, 30 avenue des Fruitiers Saint-Denis 93200 Telefoon: +33 182462000 _hidden_@societedugrandparis.fr Fax: +33 182462031 http://www.societedugrandparis.fr

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT

2019mapa001 administration et maintenance SI Osiris

2019MAPA001

Administration et maintenance SI Osiris.

1

Administration et maintenance SI Osiris.

Gunningscriteria Kwaliteitscriterium Naam: Valeur technique Weging: 50 Prijs Weging: 50

AFDELING: PROCEDURE

Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 065-153004 Opdracht nr.: 2019MAPA001

Administration et maintenance SI Osiris

Datum van de sluiting van de overeenkomst: 2019-08-31 Naam en adres van de contractant: CV Assoiciés Engineering 9/11 allée de l'Arche - tour Egée - Paris La Défense Courbevoie 92671 https://www.group-cva.com/

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN

Tribunal administratif de Montreuil 7 rue catherine puig Montreuil 93558 _hidden_@juradm.fr Datum van verzending van deze aankondiging: 2019-09-05