Gelieve hieronder de geselecteerde Europese overheidsopdracht te vinden.
N. 173/2019 - 423083-2019 ( Ref: 381102-2019)
Publicatiedatum:09/09/2019
Uiterste datum:14/10/2019
 
Type:Aanvullende inlichtingen
Land:FR
Onderwerp:
Service de gestion du réseau d'assainissement
Aanbestedende overheid:
CC de la Grande Vallée de la Marne 245100615

CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten):
90480000
Beschrijving:
Beheer van riolering.

AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST

CC de la Grande Vallée de la Marne 245100615 place Henri Martin Aÿ-Champagne 51160 M. le président _hidden_@ccgvm.com http://www.ccgvm.com http://www.xmarches.fr

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT

Concession de service public d'assainissement collectif

DSP 2019 ASST

Exploitation du service d'assainissement collectif soit: 14 communes desservies, représentant 15 362 habitants, 12 STEP.

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN

Datum van verzending van deze aankondiging: 2019-09-04 Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 154-381102 IV.2.2) Date limite de remise des candidatures ou de réception des offres 2019-09-26 12:00 2019-10-14 12:00


Tekst in originele taal
 

AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST

CC de la Grande Vallée de la Marne 245100615 place Henri Martin Aÿ-Champagne 51160 M. le président _hidden_@ccgvm.com http://www.ccgvm.com http://www.xmarches.fr

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT

Concession de service public d'assainissement collectif

DSP 2019 ASST

Exploitation du service d'assainissement collectif soit: 14 communes desservies, représentant 15 362 habitants, 12 STEP.

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN

Datum van verzending van deze aankondiging: 2019-09-04 Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 154-381102 IV.2.2) Date limite de remise des candidatures ou de réception des offres 2019-09-26 12:00 2019-10-14 12:00