Gelieve hieronder de geselecteerde Europese overheidsopdracht te vinden.
N. 173/2019 - 423084-2019 ( Ref: 381101-2019)
Publicatiedatum:09/09/2019
Uiterste datum:14/10/2019
 
Type:Aanvullende inlichtingen
Land:FR
Onderwerp:
Distribution d'eau potable
Aanbestedende overheid:
CC de la Grande Vallée de la Marne 245100615

CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten):
65111000
Beschrijving:
Drinkwaterdistributie.

AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST

CC de la Grande Vallée de la Marne 245100615 Aÿ-Champagne 51160 M. le président Telefoon: +33 326569520 _hidden_@ccgvm.com http://www.ccgvm.com http://www.xmarches.fr

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT

Concession de service public de production et distribution d'eau potable

DSP 2019 EAU

Exploitation et entretien des moyens de production et distribution d'eau potable: 13 communes, 15 088 habitants.

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN

Datum van verzending van deze aankondiging: 2019-09-04 Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 154-381101 IV.2.2) Date limite de remise des candidatures ou de réception des offres 2019-09-26 12:00 2019-10-14 12:00


Tekst in originele taal
 

AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST

CC de la Grande Vallée de la Marne 245100615 Aÿ-Champagne 51160 M. le président Telefoon: +33 326569520 _hidden_@ccgvm.com http://www.ccgvm.com http://www.xmarches.fr

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT

Concession de service public de production et distribution d'eau potable

DSP 2019 EAU

Exploitation et entretien des moyens de production et distribution d'eau potable: 13 communes, 15 088 habitants.

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN

Datum van verzending van deze aankondiging: 2019-09-04 Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 154-381101 IV.2.2) Date limite de remise des candidatures ou de réception des offres 2019-09-26 12:00 2019-10-14 12:00