Gelieve hieronder de geselecteerde Europese overheidsopdracht te vinden.
N. 177/2019 - 432011-2019 ( Ref: 324231-2019)
Publicatiedatum:13/09/2019
Uiterste datum:01/10/2019
 
Type:Aanvullende inlichtingen
Land:NL
Onderwerp:
Diensten voor de terbeschikkingstelling van personeel, met inbegrip van tijdelijk personeel
Aanbestedende overheid:
Stichting Regio College voor Beroepsonderwijs en Educatie Zaanstreek-Waterland 361982865

CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten):
79610000, 79620000, 79631000
Beschrijving:
Plaatsing van personeel.
Diensten voor de terbeschikkingstelling van personeel, met inbegrip van tijdelijk personeel.
Personeels- en loonlijstdiensten.

AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST

Stichting Regio College voor Beroepsonderwijs en Educatie Zaanstreek-Waterland 361982865 Cypressehout 99 Zaandam 1507 EK Rob Bennink Telefoon: +31 582132227 _hidden_@bic-bv.nl http://www.regiocollege.nl http://www.regiocollege.nl

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT

Europese aanbesteding inhuur personeel

Deze aanbestedingsprocedure heeft betrekking op de Europese openbare aanbesteding voor het contracteren van 1 opdrachtnemer die kan voorzien in de inhuurbehoefte van personeel voor Stichting Regio College voor Beroepsonderwijs en Educatie Zaanstreek Waterland. Op deze aanbesteding is de Aanbestedingswet 2012, Staatsblad 2012, 542, laatstelijk gewijzigd bij besluit van 24.6.2016 (Staatsbl. 2016, 242), van toepassing. De aankondiging van deze aanbesteding is ter publicatie verzonden naar TenderNed. De opdracht wordt gegund aan 1 inschrijver die de inschrijving met de beste prijs-kwaliteitsverhouding (beste PKV) indient, op basis van gunnen op waarde.

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN

Datum van verzending van deze aankondiging: 2019-09-09 Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 132-324231 IV.2.2) Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen 2019-09-16 12:00 2019-10-01 12:00 IV.2.7) Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend 2019-09-16 12:05 2019-10-01 12:05


Tekst in originele taal
 

AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST

Stichting Regio College voor Beroepsonderwijs en Educatie Zaanstreek-Waterland 361982865 Cypressehout 99 Zaandam 1507 EK Rob Bennink Telefoon: +31 582132227 _hidden_@bic-bv.nl http://www.regiocollege.nl http://www.regiocollege.nl

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT

Europese aanbesteding inhuur personeel

Deze aanbestedingsprocedure heeft betrekking op de Europese openbare aanbesteding voor het contracteren van 1 opdrachtnemer die kan voorzien in de inhuurbehoefte van personeel voor Stichting Regio College voor Beroepsonderwijs en Educatie Zaanstreek Waterland. Op deze aanbesteding is de Aanbestedingswet 2012, Staatsblad 2012, 542, laatstelijk gewijzigd bij besluit van 24.6.2016 (Staatsbl. 2016, 242), van toepassing. De aankondiging van deze aanbesteding is ter publicatie verzonden naar TenderNed. De opdracht wordt gegund aan 1 inschrijver die de inschrijving met de beste prijs-kwaliteitsverhouding (beste PKV) indient, op basis van gunnen op waarde.

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN

Datum van verzending van deze aankondiging: 2019-09-09 Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 132-324231 IV.2.2) Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen 2019-09-16 12:00 2019-10-01 12:00 IV.2.7) Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend 2019-09-16 12:05 2019-10-01 12:05