Gelieve hieronder de geselecteerde Europese overheidsopdracht te vinden.
N. 177/2019 - 432025-2019 ( Ref: 340346-2019)
Publicatiedatum:13/09/2019
Uiterste datum:20/09/2019
 
Type:Aanvullende inlichtingen
Land:NL
Onderwerp:
WAN-diensten
Aanbestedende overheid:
Landstede 241800562

CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten):
72720000
Beschrijving:
WAN-diensten.

AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST

Landstede 241800562 Rechterland 1 Zwolle 8024 AH Erikjan Tijms Telefoon: +31 88858049 _hidden_@landstedegroep.nl http://www.landstede.nl

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT

EA WAN-dienstverlening

C19-0021

Deze aanbesteding bestaat, kort gezegd, uit het afnemen van een WAN-oplossing inclusief gemanagede CPE’s, 24 x 7 netwerk monitoring en proactief netwerkonderhoud met een gegarandeerde uptime.

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN

Datum van verzending van deze aankondiging: 2019-09-10 Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 138-340346 IV.2.2) Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen 2019-09-19 12:00 2019-09-20 12:00 IV.2.7) Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend 2019-09-19 11:15 2019-09-20 12:15


Tekst in originele taal
 

AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST

Landstede 241800562 Rechterland 1 Zwolle 8024 AH Erikjan Tijms Telefoon: +31 88858049 _hidden_@landstedegroep.nl http://www.landstede.nl

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT

EA WAN-dienstverlening

C19-0021

Deze aanbesteding bestaat, kort gezegd, uit het afnemen van een WAN-oplossing inclusief gemanagede CPE’s, 24 x 7 netwerk monitoring en proactief netwerkonderhoud met een gegarandeerde uptime.

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN

Datum van verzending van deze aankondiging: 2019-09-10 Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 138-340346 IV.2.2) Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen 2019-09-19 12:00 2019-09-20 12:00 IV.2.7) Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend 2019-09-19 11:15 2019-09-20 12:15