Gelieve hieronder de geselecteerde Europese overheidsopdracht te vinden.
N. 194/2019 - 472615-2019
Publicatiedatum:08/10/2019
Uiterste datum:18/11/2019
 
Type:Aankondiging van opdracht
Land:NL
Onderwerp:
Gezondheidszorg en maatschappelijk werk
Aanbestedende overheid:
Gemeente Hoorn 341772977

CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten):
85000000
Beschrijving:
Gezondheidszorg en maatschappelijk werk.

AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST

Gemeente Hoorn 341772977 Nieuwe Steen 1 Hoorn 1625 HV Carla Postma-Enkelaar Telefoon: +31 229252200 _hidden_@hoorn.nl http://www.hoorn.nl http://www.hoorn.nl/Inkoop https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/publicatie/akid/4b0b114df0dba3a7df2d4c8d5e5c5e4f https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/publicatie/akid/4b0b114df0dba3a7df2d4c8d5e5c5e4f

Hoogspecialistische Jeugdhulp Segment C West-Friesland

1606573

Deze offerteaanvraag richt zich op de Hoogspecialistische Jeugdhulp (segment C) binnen de zeven (7) Westfriese gemeenten: Drechterland, Enkhuizen, Hoorn, Koggenland, Medemblik, Opmeer en Stede Broec. Hoogspecialistische Jeugdhulp betreft zeer specifieke, intensieve specialistische Jeugdhulp waarbij een klinische behandelvoorziening gericht op veiligheid, risico gestuurd- en herstelgericht handelen noodzakelijk is.

Binnen de scope van deze aanbesteding vallen jeugdigen in de leeftijd van 0 (nul) tot en met 17 jaar. Ook binnen de scope van deze aanbesteding vallen jeugdigen en jong volwassenen die reeds voor hun 18 e levensjaar ondersteuning/zorg hebben ontvangen binnen de Jeugdwet en op basis van de verlengde Jeugdwet hiervoor in aanmerking komen. Tevens valt binnen de scope van deze aanbesteding jeugdigen en jong volwassenen 18 tot en met 23 jaar die niet in aanmerking komen voor de verlengde Jeugdwet en ook geen aanspraak kunnen maken op de WLZ en ZVW.

Regio West-Friesland.

De omvang van de doelgroep voor Hoogspecialistische Jeugdhulp is ongeveer 2-5 % van het totaal aantal jongeren dat Jeugdhulp ontvangt in West-Friesland.

Looptijd in maanden 24

AFDELING: JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

- Europees uniform aanbestedingsdocument.

AFDELING: PROCEDURE

De looptijd van de raamovereenkomst is twee (2) jaar, ingaande op 1 januari 2020 en derhalve eindigende 31 december 2021. Na afloop van de initiële looptijd kan opdrachtgever de raamovereenkomst viermaal verlengen met een periode van maximaal één (1) jaar.

Termijn voor ontvangst van projecten of deelnemingsaanvragen: 2019-11-18 Plaatselijke tijd: 12:00

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN

Rechtbank Noord-Holland Jansstraat 81 Haarlem 2011 RW Telefoon: +31 238884444 _hidden_@rechtspraak.nl Fax: +31 238884888 http://www.rechtspraak.nl/Organisatie/Rechtbanken/Noord-Holland/Pages/default.aspx Klachtenregeling gemeente Hoorn Postbus 603 Hoorn 1620 AR Telefoon: +31 229252200 _hidden_@hoorn.nl http://www.hoorn.nl/Int/Ondernemers Rechtbank Noord-Holland Jansstraat 81 Haarlem 2011 RW Telefoon: +31 238884444 _hidden_@rechtspraak.nl Fax: +31 238884888 http://www.rechtspraak.nl/Organisatie/Rechtbanken/Noord-Holland/Pages/default.aspx Datum van verzending van deze aankondiging: 2019-10-03


Tekst in originele taal
 

AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST

Gemeente Hoorn 341772977 Nieuwe Steen 1 Hoorn 1625 HV Carla Postma-Enkelaar Telefoon: +31 229252200 _hidden_@hoorn.nl http://www.hoorn.nl http://www.hoorn.nl/Inkoop https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/publicatie/akid/4b0b114df0dba3a7df2d4c8d5e5c5e4f https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/publicatie/akid/4b0b114df0dba3a7df2d4c8d5e5c5e4f

Hoogspecialistische Jeugdhulp Segment C West-Friesland

1606573

Deze offerteaanvraag richt zich op de Hoogspecialistische Jeugdhulp (segment C) binnen de zeven (7) Westfriese gemeenten: Drechterland, Enkhuizen, Hoorn, Koggenland, Medemblik, Opmeer en Stede Broec. Hoogspecialistische Jeugdhulp betreft zeer specifieke, intensieve specialistische Jeugdhulp waarbij een klinische behandelvoorziening gericht op veiligheid, risico gestuurd- en herstelgericht handelen noodzakelijk is.

Binnen de scope van deze aanbesteding vallen jeugdigen in de leeftijd van 0 (nul) tot en met 17 jaar. Ook binnen de scope van deze aanbesteding vallen jeugdigen en jong volwassenen die reeds voor hun 18 e levensjaar ondersteuning/zorg hebben ontvangen binnen de Jeugdwet en op basis van de verlengde Jeugdwet hiervoor in aanmerking komen. Tevens valt binnen de scope van deze aanbesteding jeugdigen en jong volwassenen 18 tot en met 23 jaar die niet in aanmerking komen voor de verlengde Jeugdwet en ook geen aanspraak kunnen maken op de WLZ en ZVW.

Regio West-Friesland.

De omvang van de doelgroep voor Hoogspecialistische Jeugdhulp is ongeveer 2-5 % van het totaal aantal jongeren dat Jeugdhulp ontvangt in West-Friesland.

Looptijd in maanden 24

AFDELING: JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

- Europees uniform aanbestedingsdocument.

AFDELING: PROCEDURE

De looptijd van de raamovereenkomst is twee (2) jaar, ingaande op 1 januari 2020 en derhalve eindigende 31 december 2021. Na afloop van de initiële looptijd kan opdrachtgever de raamovereenkomst viermaal verlengen met een periode van maximaal één (1) jaar.

Termijn voor ontvangst van projecten of deelnemingsaanvragen: 2019-11-18 Plaatselijke tijd: 12:00

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN

Rechtbank Noord-Holland Jansstraat 81 Haarlem 2011 RW Telefoon: +31 238884444 _hidden_@rechtspraak.nl Fax: +31 238884888 http://www.rechtspraak.nl/Organisatie/Rechtbanken/Noord-Holland/Pages/default.aspx Klachtenregeling gemeente Hoorn Postbus 603 Hoorn 1620 AR Telefoon: +31 229252200 _hidden_@hoorn.nl http://www.hoorn.nl/Int/Ondernemers Rechtbank Noord-Holland Jansstraat 81 Haarlem 2011 RW Telefoon: +31 238884444 _hidden_@rechtspraak.nl Fax: +31 238884888 http://www.rechtspraak.nl/Organisatie/Rechtbanken/Noord-Holland/Pages/default.aspx Datum van verzending van deze aankondiging: 2019-10-03