Gelieve hieronder de geselecteerde Europese overheidsopdracht te vinden.
N. 195/2019 - 474499-2019 ( Ref: 282461-2019)
Publicatiedatum:09/10/2019
Uiterste datum:
 
Type:Gegunde opdracht
Land:BE
Onderwerp:
Maken van grafische ontwerpen
Aanbestedende overheid:
Gemeentebestuur Knokke-Heist BE 0207.691.252

CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten):
79822500
Beschrijving:
Maken van grafische ontwerpen.

AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST

Gemeentebestuur Knokke-Heist BE 0207.691.252 A. Verweeplein 1 Knokke-Heist 8300 Mevrouw Patricia De Baene Telefoon: +32 50630151 _hidden_@knokke-heist.be Fax: +32 50630159 www.knokke-heist.be VZW Toerisme Knokke-Heist 0409 780 062 Zeedijk-Knokke 660 Knokke-Heist 8300 Telefoon: +32 50630380 _hidden_@knokke-heist.be www.myknokke-heist.be OCMW Knokke-Heist BE0212334582 Kraaiennestplein 1 Knokke-Heist 8300 _hidden_@knokke-heist.be www.sociaalhuis.knokke-heist.be

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT

Grafische vormgeving en ondersteuning

2019/1375/CON/PDB

Zie II.2.4).

Totale waarde van de opdracht/het perceel: 1394020.00

Gemeentebestuur Knokke-Heist, A. Verweeplein 1, te 8300 Knokke-Heist.

Deze opdracht omvat de opmaak van al het mogelijke drukwerk voor gemeentebestuur Knokke-Heist, OCMW Knokke-Heist en Toerisme Knokke-Heist vzw. Concreet betekent dit het opmaken van affiches, flyers, brochures en digitale dragers (incl. animaties). Om ervoor te zorgen dat de 'look and feel' van de brochures en campagnes volledig behouden blijft, dient het bureau ook zelf de fotografie hiervoor te voorzien. Bovendien kan er ook beroep worden gedaan op het grafisch ontwerpbureau voor consultancy en het strategisch meedenken over campagnes en branding.

Gemeentebestuur Knokke-Heist, Alfred Verweeplein 1, VZW Toerisme Knokke-Heist, Zeedijk-Knokke 660, te 8300 Knokke-Heist.

Gunningscriteria Kwaliteitscriterium Naam: Creativiteit en toepasbaareid: 'De bij in de kijker' Weging: 20 Kwaliteitscriterium Naam: Creativiteit en toepasbaarheid: 'Sincfala, Museum van de Zwinstreek' Weging: 20 Kwaliteitscriterium Naam: Creativiteit en toepasbaarheid van een bestaand voorbeeld Weging: 10 Kwaliteitscriterium Naam: Fotografie Weging: 10 Kwaliteitscriterium Naam: Presentatie Weging: 10 Kostencriterium Naam: Prijs hoofdbestelling Weging: 30

AFDELING: PROCEDURE

Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 115-282461 Opdracht nr.: 2019/1375/CON/PDB

Grafische vormgeving en ondersteuning

Datum van de sluiting van de overeenkomst: 2019-09-02 Aantal inschrijvingen: 9 0 0 9 Naam en adres van de contractant: Skinn Branding Agency Pathoekeweg 9, Bus 5 Brugge 8000 Telefoon: +32 50312832 _hidden_@skinn.be www.skinn.be Totale waarde van de opdracht/het perceel: 1394020.00

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN

Raad van State Wetenschapsstraat 33 Brussel 1040 Telefoon: +32 22349611 Datum van verzending van deze aankondiging: 2019-10-04


Tekst in originele taal
 

AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST

Gemeentebestuur Knokke-Heist BE 0207.691.252 A. Verweeplein 1 Knokke-Heist 8300 Mevrouw Patricia De Baene Telefoon: +32 50630151 _hidden_@knokke-heist.be Fax: +32 50630159 www.knokke-heist.be VZW Toerisme Knokke-Heist 0409 780 062 Zeedijk-Knokke 660 Knokke-Heist 8300 Telefoon: +32 50630380 _hidden_@knokke-heist.be www.myknokke-heist.be OCMW Knokke-Heist BE0212334582 Kraaiennestplein 1 Knokke-Heist 8300 _hidden_@knokke-heist.be www.sociaalhuis.knokke-heist.be

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT

Grafische vormgeving en ondersteuning

2019/1375/CON/PDB

Zie II.2.4).

Totale waarde van de opdracht/het perceel: 1394020.00

Gemeentebestuur Knokke-Heist, A. Verweeplein 1, te 8300 Knokke-Heist.

Deze opdracht omvat de opmaak van al het mogelijke drukwerk voor gemeentebestuur Knokke-Heist, OCMW Knokke-Heist en Toerisme Knokke-Heist vzw. Concreet betekent dit het opmaken van affiches, flyers, brochures en digitale dragers (incl. animaties). Om ervoor te zorgen dat de 'look and feel' van de brochures en campagnes volledig behouden blijft, dient het bureau ook zelf de fotografie hiervoor te voorzien. Bovendien kan er ook beroep worden gedaan op het grafisch ontwerpbureau voor consultancy en het strategisch meedenken over campagnes en branding.

Gemeentebestuur Knokke-Heist, Alfred Verweeplein 1, VZW Toerisme Knokke-Heist, Zeedijk-Knokke 660, te 8300 Knokke-Heist.

Gunningscriteria Kwaliteitscriterium Naam: Creativiteit en toepasbaareid: 'De bij in de kijker' Weging: 20 Kwaliteitscriterium Naam: Creativiteit en toepasbaarheid: 'Sincfala, Museum van de Zwinstreek' Weging: 20 Kwaliteitscriterium Naam: Creativiteit en toepasbaarheid van een bestaand voorbeeld Weging: 10 Kwaliteitscriterium Naam: Fotografie Weging: 10 Kwaliteitscriterium Naam: Presentatie Weging: 10 Kostencriterium Naam: Prijs hoofdbestelling Weging: 30

AFDELING: PROCEDURE

Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 115-282461 Opdracht nr.: 2019/1375/CON/PDB

Grafische vormgeving en ondersteuning

Datum van de sluiting van de overeenkomst: 2019-09-02 Aantal inschrijvingen: 9 0 0 9 Naam en adres van de contractant: Skinn Branding Agency Pathoekeweg 9, Bus 5 Brugge 8000 Telefoon: +32 50312832 _hidden_@skinn.be www.skinn.be Totale waarde van de opdracht/het perceel: 1394020.00

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN

Raad van State Wetenschapsstraat 33 Brussel 1040 Telefoon: +32 22349611 Datum van verzending van deze aankondiging: 2019-10-04