Gelieve hieronder de geselecteerde Europese overheidsopdracht te vinden.
N. 197/2019 - 479438-2019 ( Ref: 265568-2019)
Publicatiedatum:11/10/2019
Uiterste datum:
 
Type:Gegunde opdracht
Land:NL
Onderwerp:
Schoonmaak- en afvalverwijderingsdiensten
Aanbestedende overheid:
Seiso bv 17209323

CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten):
90900000, 90919300
Beschrijving:
Schoonmaak- en afvalverwijderingsdiensten.
Schoonmaken van scholen.

AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST

Seiso bv 17209323 6a Oirschot 5688 HX Rinke Romeijn Telefoon: +31 651659095 _hidden_@seiso.nl http://www.seiso.nl https://platform.negometrix.com/PublishedTenders.aspx?tenderid=113625

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT

Europese aanbesteding schoonmaakonderhoud Nuwelijn

Voor Nuwelijn is deze Europese aanbesteding schoonmaakonderhoud in de markt gezet. Nuwelijn bestaat uit 7 locaties. De opdracht bestaat uit dagelijkse en periodieke werkzaamheden en glasbewassing.

Totale waarde van de opdracht/het perceel: 178921.00

Molenschot en Rijen.

Voor Nuwelijn is deze Europese aanbesteding schoonmaakonderhoud in de markt gezet. Nuwelijn bestaat uit 7 locaties. De opdracht bestaat uit dagelijkse en periodieke werkzaamheden en glasbewassing.

Gunningscriteria Kwaliteitscriterium Naam: Zie aanbestedingsdocument Weging: 70 Prijs Weging: 30

AFDELING: PROCEDURE

Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 109-265568 Opdracht nr.: 113625

Europese aanbesteding schoonmaakonderhoud Nuwelijn

Datum van de sluiting van de overeenkomst: 2019-10-07 Aantal inschrijvingen: 3 0 0 0 3 Naam en adres van de contractant: Stoffels Bleijenberg Vlissingen Totale waarde van de opdracht/het perceel: 178921.00

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN

Zie programma van eisen en Negometrix.

Seiso Facilitair Advies 5688 HX Oirschot 5688 HX Telefoon: +31 499310009 _hidden_@seiso.nl Seiso Facilitair Advies 5688 HX Oirschot 5688 HX Telefoon: +31 499310009 _hidden_@seiso.nl Datum van verzending van deze aankondiging: 2019-10-07


Tekst in originele taal
 

AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST

Seiso bv 17209323 6a Oirschot 5688 HX Rinke Romeijn Telefoon: +31 651659095 _hidden_@seiso.nl http://www.seiso.nl https://platform.negometrix.com/PublishedTenders.aspx?tenderid=113625

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT

Europese aanbesteding schoonmaakonderhoud Nuwelijn

Voor Nuwelijn is deze Europese aanbesteding schoonmaakonderhoud in de markt gezet. Nuwelijn bestaat uit 7 locaties. De opdracht bestaat uit dagelijkse en periodieke werkzaamheden en glasbewassing.

Totale waarde van de opdracht/het perceel: 178921.00

Molenschot en Rijen.

Voor Nuwelijn is deze Europese aanbesteding schoonmaakonderhoud in de markt gezet. Nuwelijn bestaat uit 7 locaties. De opdracht bestaat uit dagelijkse en periodieke werkzaamheden en glasbewassing.

Gunningscriteria Kwaliteitscriterium Naam: Zie aanbestedingsdocument Weging: 70 Prijs Weging: 30

AFDELING: PROCEDURE

Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 109-265568 Opdracht nr.: 113625

Europese aanbesteding schoonmaakonderhoud Nuwelijn

Datum van de sluiting van de overeenkomst: 2019-10-07 Aantal inschrijvingen: 3 0 0 0 3 Naam en adres van de contractant: Stoffels Bleijenberg Vlissingen Totale waarde van de opdracht/het perceel: 178921.00

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN

Zie programma van eisen en Negometrix.

Seiso Facilitair Advies 5688 HX Oirschot 5688 HX Telefoon: +31 499310009 _hidden_@seiso.nl Seiso Facilitair Advies 5688 HX Oirschot 5688 HX Telefoon: +31 499310009 _hidden_@seiso.nl Datum van verzending van deze aankondiging: 2019-10-07