Gelieve hieronder de geselecteerde Europese overheidsopdracht te vinden.
N. 197/2019 - 479573-2019 ( Ref: 074345-2019)
Publicatiedatum:11/10/2019
Uiterste datum:03/11/2019
 
Type:Aanvullende inlichtingen
Land:NL
Onderwerp:
Volwasseneneducatie en andere vormen van onderwijs
Aanbestedende overheid:
Regio Gooi en Vechtstreek

CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten):
80400000
Beschrijving:
Volwasseneneducatie en andere vormen van onderwijs.

AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST

Regio Gooi en Vechtstreek Postbus 251 Bussum 1400 AG Inkoop en Contractbeheer _hidden_@regiogv.nl http://www.regiogv.nl/ Gemeente Blaricum Postbus 71 Eemnes _hidden_@regiogv.nl http://www.regiogv.nl Gemeente Gooise Meren Postbus 6000 Bussum _hidden_@regiogv.nl http://www.regiogv.nl Gemeente Hilversum Postbus 9900 Hilversum _hidden_@regiogv.nl http://www.regiogv.nl Gemeente Huizen Postbus 71 Eemnes _hidden_@regiogv.nl http://www.regiogv.nl Gemeente Laren Postbus 71 Laren _hidden_@regiogv.nl http://www.regiogv.nl Gemeente Weesp Postbus 5099 Weesp _hidden_@regiogv.nl http://www.regiogv.nl Gemeente Wijdemeren Postbus 190 Loosdrecht _hidden_@regiogv.nl http://www.regiogv.nl Gemeente Eemnes Postbus 71 Eemnes 3755 ZH _hidden_@regiogv.nl http://www.regiogv.nl

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT

OpenHouse procedure: volwasseneneducatie - instroom per februari 2019

Het bevorderen van deelname aan de samenleving, opleidingen en werk van inwoners, die niet of in minder mate beschikken over de basisvaardigheden op het gebied van de Nederlandse taal, rekenen en de digitale wereld, middels het aanbieden van taal en educatietrajecten.

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN

Datum van verzending van deze aankondiging: 2019-10-07 Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 033-074345 IV.2.2) Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen 2019-09-30 23:59 2019-11-03 23:59 IV.2.7) Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend 2019-10-01 09:00 2019-11-04 09:00


Tekst in originele taal
 

AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST

Regio Gooi en Vechtstreek Postbus 251 Bussum 1400 AG Inkoop en Contractbeheer _hidden_@regiogv.nl http://www.regiogv.nl/ Gemeente Blaricum Postbus 71 Eemnes _hidden_@regiogv.nl http://www.regiogv.nl Gemeente Gooise Meren Postbus 6000 Bussum _hidden_@regiogv.nl http://www.regiogv.nl Gemeente Hilversum Postbus 9900 Hilversum _hidden_@regiogv.nl http://www.regiogv.nl Gemeente Huizen Postbus 71 Eemnes _hidden_@regiogv.nl http://www.regiogv.nl Gemeente Laren Postbus 71 Laren _hidden_@regiogv.nl http://www.regiogv.nl Gemeente Weesp Postbus 5099 Weesp _hidden_@regiogv.nl http://www.regiogv.nl Gemeente Wijdemeren Postbus 190 Loosdrecht _hidden_@regiogv.nl http://www.regiogv.nl Gemeente Eemnes Postbus 71 Eemnes 3755 ZH _hidden_@regiogv.nl http://www.regiogv.nl

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT

OpenHouse procedure: volwasseneneducatie - instroom per februari 2019

Het bevorderen van deelname aan de samenleving, opleidingen en werk van inwoners, die niet of in minder mate beschikken over de basisvaardigheden op het gebied van de Nederlandse taal, rekenen en de digitale wereld, middels het aanbieden van taal en educatietrajecten.

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN

Datum van verzending van deze aankondiging: 2019-10-07 Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 033-074345 IV.2.2) Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen 2019-09-30 23:59 2019-11-03 23:59 IV.2.7) Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend 2019-10-01 09:00 2019-11-04 09:00