Gelieve hieronder de geselecteerde Europese overheidsopdracht te vinden.
N. 197/2019 - 479577-2019 ( Ref: 398693-2019)
Publicatiedatum:11/10/2019
Uiterste datum:29/10/2019
 
Type:Aanvullende inlichtingen
Land:NL
Onderwerp:
Aansprakelijkheidsverzekeringen
Aanbestedende overheid:
Gemeente Zoetermeer 71952436

CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten):
66516000
Beschrijving:
Aansprakelijkheidsverzekeringen.

AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST

Gemeente Zoetermeer 71952436 Engelandlaan 502 Zoetermeer 2711 EB Anita Bukman _hidden_@zoetermeer.nl http://www.zoetermeer.nl

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT

Aansprakelijkheidsverzekering

0637473095

De opdracht omvat het in 1 verzekeringspolis onderbrengen van de aansprakelijkheidsverzekering van de gemeente Zoetermeer.

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN

Datum van verzending van deze aankondiging: 2019-10-07 Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 162-398693 IV.2.2) Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen 2019-10-21 10:00 2019-10-29 10:00 IV.2.7) Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend 2019-10-21 10:10 2019-10-29 10:10

Er volgt een extra vragenronde waarin vragen kunnen worden gesteld die zijn ontstaan naar aanleiding van de antwoorden in nota van inlichtingen 1. De planning van de aanbesteding is gewijzigd.Tekst in originele taal
 

AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST

Gemeente Zoetermeer 71952436 Engelandlaan 502 Zoetermeer 2711 EB Anita Bukman _hidden_@zoetermeer.nl http://www.zoetermeer.nl

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT

Aansprakelijkheidsverzekering

0637473095

De opdracht omvat het in 1 verzekeringspolis onderbrengen van de aansprakelijkheidsverzekering van de gemeente Zoetermeer.

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN

Datum van verzending van deze aankondiging: 2019-10-07 Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 162-398693 IV.2.2) Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen 2019-10-21 10:00 2019-10-29 10:00 IV.2.7) Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend 2019-10-21 10:10 2019-10-29 10:10

Er volgt een extra vragenronde waarin vragen kunnen worden gesteld die zijn ontstaan naar aanleiding van de antwoorden in nota van inlichtingen 1. De planning van de aanbesteding is gewijzigd.