Gelieve hieronder de geselecteerde Europese overheidsopdracht te vinden.
N. 197/2019 - 479581-2019 ( Ref: 057874-2019)
Publicatiedatum:11/10/2019
Uiterste datum:03/11/2019
 
Type:Aanvullende inlichtingen
Land:NL
Onderwerp:
Gezondheidszorg en maatschappelijk werk
Aanbestedende overheid:
Regio Gooi en Vechtstreek

CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten):
85000000
Beschrijving:
Gezondheidszorg en maatschappelijk werk.

AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST

Regio Gooi en Vechtstreek Postbus 251 Bussum 1400 AG Inkoop en Contractbeheer _hidden_@regiogv.nl http://www.regiogv.nl/ Gemeente Blaricum Postbus 71 Eemnes _hidden_@blaricum.nl http://www.blaricum.nl Gemeente Gooise Meren Postbus 6000 Bussum _hidden_@gooisemeren.nl http://www.gooisemeren.nl Gemeente Hilversum Postbus 9900 Hilversum _hidden_@hilversum.nl http://www.hilversum.nl Gemeente Huizen Postbus 71 Eemnes _hidden_@huizen.nl http://www.huizen.nl Gemeente Laren Postbus 71 Laren _hidden_@laren.nl http://www.laren.nl Gemeente Weesp Postbus 5099 Weesp _hidden_@weesp.nl http://www.weesp.nl Gemeente Wijdemeren Postbus 190 Loosdrecht _hidden_@wijdemeren.nl http://www.wijdemeren.nl

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT

OpenHouse procedure: jeugd EED (dyslexie), instroom per februari 2019

Dit inkooptraject heeft betrekking op de diagnostiek en behandeling van ernstige enkelvoudige dyslexie.

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN

Datum van verzending van deze aankondiging: 2019-10-07 Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 026-057874 IV.2.2) Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen 2019-09-30 23:59 2019-11-03 23:59 IV.2.7) Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend 2019-10-01 09:00 2019-11-04 09:00


Tekst in originele taal
 

AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST

Regio Gooi en Vechtstreek Postbus 251 Bussum 1400 AG Inkoop en Contractbeheer _hidden_@regiogv.nl http://www.regiogv.nl/ Gemeente Blaricum Postbus 71 Eemnes _hidden_@blaricum.nl http://www.blaricum.nl Gemeente Gooise Meren Postbus 6000 Bussum _hidden_@gooisemeren.nl http://www.gooisemeren.nl Gemeente Hilversum Postbus 9900 Hilversum _hidden_@hilversum.nl http://www.hilversum.nl Gemeente Huizen Postbus 71 Eemnes _hidden_@huizen.nl http://www.huizen.nl Gemeente Laren Postbus 71 Laren _hidden_@laren.nl http://www.laren.nl Gemeente Weesp Postbus 5099 Weesp _hidden_@weesp.nl http://www.weesp.nl Gemeente Wijdemeren Postbus 190 Loosdrecht _hidden_@wijdemeren.nl http://www.wijdemeren.nl

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT

OpenHouse procedure: jeugd EED (dyslexie), instroom per februari 2019

Dit inkooptraject heeft betrekking op de diagnostiek en behandeling van ernstige enkelvoudige dyslexie.

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN

Datum van verzending van deze aankondiging: 2019-10-07 Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 026-057874 IV.2.2) Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen 2019-09-30 23:59 2019-11-03 23:59 IV.2.7) Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend 2019-10-01 09:00 2019-11-04 09:00