Gelieve hieronder de geselecteerde Europese overheidsopdracht te vinden.
N. 197/2019 - 479584-2019 ( Ref: 422384-2019)
Publicatiedatum:11/10/2019
Uiterste datum:17/10/2019
 
Type:Aanvullende inlichtingen
Land:NL
Onderwerp:
Telecommunicatiediensten
Aanbestedende overheid:
Veiligheidsregio Noord Holland Noord 61711067

CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten):
64200000
Beschrijving:
Telecommunicatiediensten.

AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST

Veiligheidsregio Noord Holland Noord 61711067 Hertog Aalbrechtweg 22 Alkmaar 1823 DL Ylno Rodgers Telefoon: +31 725675010 _hidden_@veiligheidsregio-nhn.nl http://www.veiligheidsregio-nhn.nl

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT

Telecommunicatievoorziening

In het kader van een efficiënte exploitatie en een toekomstgerichte ontwikkeling van haar telecommunicatie faciliteiten wordt met deze aanbesteding gezocht naar een partner die over de benodigde expertise en daadkracht beschikt om een op cloud gebaseerde telecommunicatievoorziening met bijbehorende diensten te leveren en te implementeren. Een voorziening die aansluit bij de door de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord gestelde behoefte.

De Veiligheidsregio Noord-Holland Noord is daarom voornemens om conform een Europese openbare aanbestedingsprocedure met 1 partij een overeenkomst te sluiten voor de gevraagde dienstverlening.

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN

Datum van verzending van deze aankondiging: 2019-10-07 Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 173-422384 IV.2.2) Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen 2019-10-16 12:00 2019-10-17 12:00 IV.2.7) Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend 2019-10-16 13:00 2019-10-17 13:00


Tekst in originele taal
 

AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST

Veiligheidsregio Noord Holland Noord 61711067 Hertog Aalbrechtweg 22 Alkmaar 1823 DL Ylno Rodgers Telefoon: +31 725675010 _hidden_@veiligheidsregio-nhn.nl http://www.veiligheidsregio-nhn.nl

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT

Telecommunicatievoorziening

In het kader van een efficiënte exploitatie en een toekomstgerichte ontwikkeling van haar telecommunicatie faciliteiten wordt met deze aanbesteding gezocht naar een partner die over de benodigde expertise en daadkracht beschikt om een op cloud gebaseerde telecommunicatievoorziening met bijbehorende diensten te leveren en te implementeren. Een voorziening die aansluit bij de door de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord gestelde behoefte.

De Veiligheidsregio Noord-Holland Noord is daarom voornemens om conform een Europese openbare aanbestedingsprocedure met 1 partij een overeenkomst te sluiten voor de gevraagde dienstverlening.

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN

Datum van verzending van deze aankondiging: 2019-10-07 Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 173-422384 IV.2.2) Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen 2019-10-16 12:00 2019-10-17 12:00 IV.2.7) Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend 2019-10-16 13:00 2019-10-17 13:00