Gelieve hieronder de geselecteerde Europese overheidsopdracht te vinden.
N. 197/2019 - 479585-2019 ( Ref: 367547-2019)
Publicatiedatum:11/10/2019
Uiterste datum:11/10/2019
 
Type:Aanvullende inlichtingen
Land:NL
Onderwerp:
Ontmantelingsdiensten
Aanbestedende overheid:
Belastingdienst, IUC Belastingdienst 12629279

CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten):
90900000, 98391000
Beschrijving:
Schoonmaak- en afvalverwijderingsdiensten.
Ontmantelingsdiensten.

AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST

Belastingdienst, IUC Belastingdienst 12629279 Tiberdreef 12-24, IUC Belastingdienst Utrecht 3561 GG Rachid el Allouchi _hidden_@belastingdienst.nl http://www.belastingdienst.nl

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT

Ontmanteling hennepkwekerijen

IUC19-206

De opdracht betreft het ontmantelen van hennepkwekerijen. Zie in de bijlage beschrijvend document.

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN

Datum van verzending van deze aankondiging: 2019-10-07 Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 149-367547 IV.2.2) Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen 2019-10-08 12:00 2019-10-11 17:00 IV.2.7) Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend 2019-10-08 13:00 2019-10-11 17:00

Na intern overleg hebben wij besloten om de uiterste datum van het indienen van uw aanbieding te verlengen naar vrijdag 11.10.2019 om 17:00.Tekst in originele taal
 

AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST

Belastingdienst, IUC Belastingdienst 12629279 Tiberdreef 12-24, IUC Belastingdienst Utrecht 3561 GG Rachid el Allouchi _hidden_@belastingdienst.nl http://www.belastingdienst.nl

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT

Ontmanteling hennepkwekerijen

IUC19-206

De opdracht betreft het ontmantelen van hennepkwekerijen. Zie in de bijlage beschrijvend document.

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN

Datum van verzending van deze aankondiging: 2019-10-07 Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 149-367547 IV.2.2) Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen 2019-10-08 12:00 2019-10-11 17:00 IV.2.7) Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend 2019-10-08 13:00 2019-10-11 17:00

Na intern overleg hebben wij besloten om de uiterste datum van het indienen van uw aanbieding te verlengen naar vrijdag 11.10.2019 om 17:00.