Gelieve hieronder de geselecteerde Europese overheidsopdracht te vinden.
N. 197/2019 - 479593-2019 ( Ref: 438755-2019)
Publicatiedatum:11/10/2019
Uiterste datum:14/10/2019
 
Type:Aanvullende inlichtingen
Land:NL
Onderwerp:
Markt- en economieonderzoek; enquêtes en statistieken
Aanbestedende overheid:
Nederlandse Publieke Omroep (NPO) 32043579

CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten):
79300000
Beschrijving:
Markt- en economieonderzoek; enquêtes en statistieken.

AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST

Nederlandse Publieke Omroep (NPO) 32043579 Bart de Graaffweg 2 Hilversum 1217 ZL Harry Smulders Telefoon: +31 645251470 _hidden_@berichten.module (allen via berichten module in Negometrix) http://www.npo.nl https://platform.negometrix.com/PublishedTenders.aspx?tenderid=131456

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT

Waarderingsonderzoek

131456

In het snel veranderende medialandschap waarin alles onder een vergrootglas ligt, staat de Nederlandse Publieke Omroep (hierna NPO) voor de uitdagende taak om het Nederlandse publiek te verbinden en verrijken met hoogwaardige en onderscheidende programma's.

Om zo goed mogelijk deze taak uit te voeren, is er behoefte aan onafhankelijk continue onderzoek naar de waardering van NPO content op titel/aflevering niveau door kijkers en luisteraars (Nederlandse bevolking) op de grootste landelijke (radio en televisie) zenders (live, on demand en uitgesteld), onder een representatieve steekproef van Nederland.

De NPO is voornemens om middels een concurrentiegerichte dialoog met 1 dienstverlener een overeenkomst af te sluiten om het voorgaande te realiseren.

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN

Datum van verzending van deze aankondiging: 2019-10-08 Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 180-438755 IV.2.2) Tijdstip Plaatselijke tijd (uu:mm) 2019-10-14 14:00 2019-10-14 15:00


Tekst in originele taal
 

AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST

Nederlandse Publieke Omroep (NPO) 32043579 Bart de Graaffweg 2 Hilversum 1217 ZL Harry Smulders Telefoon: +31 645251470 _hidden_@berichten.module (allen via berichten module in Negometrix) http://www.npo.nl https://platform.negometrix.com/PublishedTenders.aspx?tenderid=131456

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT

Waarderingsonderzoek

131456

In het snel veranderende medialandschap waarin alles onder een vergrootglas ligt, staat de Nederlandse Publieke Omroep (hierna NPO) voor de uitdagende taak om het Nederlandse publiek te verbinden en verrijken met hoogwaardige en onderscheidende programma's.

Om zo goed mogelijk deze taak uit te voeren, is er behoefte aan onafhankelijk continue onderzoek naar de waardering van NPO content op titel/aflevering niveau door kijkers en luisteraars (Nederlandse bevolking) op de grootste landelijke (radio en televisie) zenders (live, on demand en uitgesteld), onder een representatieve steekproef van Nederland.

De NPO is voornemens om middels een concurrentiegerichte dialoog met 1 dienstverlener een overeenkomst af te sluiten om het voorgaande te realiseren.

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN

Datum van verzending van deze aankondiging: 2019-10-08 Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 180-438755 IV.2.2) Tijdstip Plaatselijke tijd (uu:mm) 2019-10-14 14:00 2019-10-14 15:00