Gelieve hieronder de geselecteerde Europese overheidsopdracht te vinden.
N. 197/2019 - 479676-2019 ( Ref: 364679-2019)
Publicatiedatum:11/10/2019
Uiterste datum:21/10/2019
 
Type:Aanvullende inlichtingen
Land:NL
Onderwerp:
Systeem- en ondersteuningsdiensten
Aanbestedende overheid:
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 41335830

CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten):
72250000, 72261000
Beschrijving:
Systeem- en ondersteuningsdiensten.
Software-ondersteuningsdiensten.

AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 41335830 Turfmarkt 147 Den Haag 2511 DP Thomas van Oudheusden _hidden_@rijksoverheid.nl http://www.rijksoverheid.nl/ministeries/bzk

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT

Onderhoud, beheer en support Exact

201850054.011.017

Onderhoud, beheer en support Exact.

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN

Datum van verzending van deze aankondiging: 2019-10-06 Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 148-364679 IV.2.2) Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen 2019-10-07 12:00 2019-10-21 12:00 IV.2.6) Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen

Looptijd in maanden: 4.

IV.2.7) Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend 2019-10-07 13:00 2019-10-21 12:30

In de nota van inlichtingen van 25.9.2019 is vermeld dat de sluiting van de indiening van de inschrijvingen is verschoven naar 21.10.2019, 12:00 uur. Deze rectificatie is naar aanleiding daarvan.Tekst in originele taal
 

AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 41335830 Turfmarkt 147 Den Haag 2511 DP Thomas van Oudheusden _hidden_@rijksoverheid.nl http://www.rijksoverheid.nl/ministeries/bzk

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT

Onderhoud, beheer en support Exact

201850054.011.017

Onderhoud, beheer en support Exact.

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN

Datum van verzending van deze aankondiging: 2019-10-06 Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 148-364679 IV.2.2) Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen 2019-10-07 12:00 2019-10-21 12:00 IV.2.6) Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen

Looptijd in maanden: 4.

IV.2.7) Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend 2019-10-07 13:00 2019-10-21 12:30

In de nota van inlichtingen van 25.9.2019 is vermeld dat de sluiting van de indiening van de inschrijvingen is verschoven naar 21.10.2019, 12:00 uur. Deze rectificatie is naar aanleiding daarvan.