Gelieve hieronder de geselecteerde Europese overheidsopdracht te vinden.
N. 197/2019 - 479703-2019 ( Ref: 069101-2017)
Publicatiedatum:11/10/2019
Uiterste datum:
 
Type:Modification of a contract/concession during its term
Land:NL
Onderwerp:
Dienstverlening op het gebied van architectuur, bouwkunde, civiele techniek en inspectie
Aanbestedende overheid:
Rijkswaterstaat Programma's Projecten en Onderhoud 82067183

CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten):
48150000, 71000000, 71300000, 71320000, 71323000, 72240000
Beschrijving:
Software voor industriële controle.
Dienstverlening op het gebied van architectuur, bouwkunde, civiele techniek en inspectie.
Dienstverlening door ingenieurs.
Technische ontwerpdiensten.
Technisch ontwerpen voor bedrijfsprocessen en -productie.
Systeemanalyse en programmering.

AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST

Rijkswaterstaat Programma's Projecten en Onderhoud 82067183 Griffioenlaan 2 Utrecht 3526 LA Freek den Boer _hidden_@rws.nl http://www.rijkswaterstaat.nl

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT

31111488: het opstellen van een functioneel ontwerp voor het beslis- en besturingssysteem van de Stormvloedkering Ramspol

31111488

Zie het reeds ingevulde veld m.b.t. de korte omschrijving.

Aanvang 2016-09-05 Einde 2019-12-29

AFDELING: PROCEDURE

Nummer van de aankondiging in het PB S: 2017/S 038-069101

AFDELING: GUNNING EN RESULTATEN

Opdracht nr.: 1

31111488: het opstellen van een functioneel ontwerp voor het beslis- en besturingssysteem van de Stormvloedkering Ramspol

Datum van de sluiting van de overeenkomst: 2016-08-30 Naam en adres van de contractant: CGI Nederland bv George Hintzenweg 89 Rotterdam 3068 AX Totale waarde van de opdracht/het perceel: 264000.0

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN

Burgerlijke rechter 's-Gravenhage _hidden_@rechtspraak.nl http://www.rechtspraak.nl

Zie ARW 2012.

Rijkswaterstaat Programma's, Projecten en Onderhoud Griffioenlaan 2 Utrecht 3526 LA _hidden_@rws.nl http://www.rws.nl Datum van verzending van deze aankondiging: 2019-10-08 MODIFICATIES

Lelystad

Oorspronkelijke opdracht: het opstellen van een functioneel ontwerp (FO) voor de Stormvloedkering Ramspol, inclusief het vergaren, verwerken en valideren van onderliggende informatie. Het FO omschrijft de functionaliteit van het bestaande en toekomstige beslis- en besturingssysteem van kering, in relatie tot de overige onderdelen van de kering (elektrotechnisch, werktuigbouwkundig, organisatorisch, civiel technisch). Het FO is bedoeld als basis voor de (ontwerp)werkzaamheden voor het nieuw te realiseren beslis- en besturingssysteem. Het nieuwe systeem kan geverifieerd, gevalideerd en getest worden aan de hand van het FO. Bovendien helpt het bij het oplossen van storingen aan het systeem en opleiden van medewerkers. Onderdeel van deze opdracht is daarnaast het reviewen van ingediende documenten door de opdrachtnemer die het nieuwe B&B-systeem aanlegt, als ook het actualiseren van het FO tijdens en na de realisatie van het nieuwe B&B-systeem.

Wijziging: in de zomer van 2018 heeft RWS de overeenkomst met de opdrachtnemer die verantwoordelijk was voor het vervangen van het beslis en besturingssysteem van de Stormvloedkering Ramspol beëindigd. Het B&B systeem zal nu door een, nog nader te bepalen opdrachtnemer, vervangen worden. Dit heeft consequenties voor de werkzaamheden ten aanzien van met name het actualiseren van het FO en reviewen van ingediende documenten. Daarnaast was een herijking van contractdocumenten en het FO noodzakelijk. Hiervoor is een contractwijziging gesloten.

Aanvang 2019-02-01 Einde 2021-12-31

Niet van toepassing.

Totale waarde van de opdracht/het perceel: 125000 Naam en adres van de contractant: CGI bv George Hintzenweg 89 Rotterdam 3068 AX

Oorspronkelijke opdracht: het opstellen van een functioneel ontwerp (FO) voor de Stormvloedkering Ramspol, inclusief het vergaren, verwerken en valideren van onderliggende informatie. Het FO omschrijft de functionaliteit van het bestaande en toekomstige beslis- en besturingssysteem van kering, in relatie tot de overige onderdelen van de kering (elektrotechnisch, werktuigbouwkundig, organisatorisch, civiel technisch). Het FO is bedoeld als basis voor de (ontwerp)werkzaamheden voor het nieuw te realiseren beslis- en besturingssysteem. Het nieuwe systeem kan geverifieerd, gevalideerd en getest worden aan de hand van het FO. Bovendien helpt het bij het oplossen van storingen aan het systeem en opleiden van medewerkers. Onderdeel van deze opdracht is daarnaast het reviewen van ingediende documenten door de opdrachtnemer die het nieuwe B&B-systeem aanlegt, als ook het actualiseren van het FO tijdens en na de realisatie van het nieuwe B&B-systeem.

Wijziging: in de zomer van 2018 heeft RWS de overeenkomst met de opdrachtnemer die verantwoordelijk was voor het vervangen van het beslis en besturingssysteem van de Stormvloedkering Ramspol beëindigd. Het B& B systeem zal nu door een, nog nader te bepalen opdrachtnemer, vervangen worden. Dit heeft consequenties voor de werkzaamheden ten aanzien van met name het actualiseren van het FO en reviewen van ingediende documenten. Daarnaast was een herijking van contractdocumenten en het FO noodzakelijk. Hiervoor is een contractwijziging gesloten.

Deze inkoopbehoefte is vanuit technisch en economisch oogpunt niet te gunnen aan een andere opdrachtnemer. CGI heeft de afgelopen jaren namelijk het functioneel ontwerp voor de kering opgesteld, heeft veel kennis van de relevante onderdelen van de kering en hoeft dus niet ingewerkt te worden. Inzet van een andere partij levert voor Rijkswaterstaat dan ook een aanzienlijk ongemak en een verwachte grote kostenstijging op. Omdat de planning erop gericht is om 1.4.2019 de aanbesteding te starten is het voor die tijd ook niet meer mogelijk geweest een aanbesteding voor deze inkoopbehoefte te organiseren.

125000.0 389000.0


Tekst in originele taal
 

AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST

Rijkswaterstaat Programma's Projecten en Onderhoud 82067183 Griffioenlaan 2 Utrecht 3526 LA Freek den Boer _hidden_@rws.nl http://www.rijkswaterstaat.nl

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT

31111488: het opstellen van een functioneel ontwerp voor het beslis- en besturingssysteem van de Stormvloedkering Ramspol

31111488

Zie het reeds ingevulde veld m.b.t. de korte omschrijving.

Aanvang 2016-09-05 Einde 2019-12-29

AFDELING: PROCEDURE

Nummer van de aankondiging in het PB S: 2017/S 038-069101

AFDELING: GUNNING EN RESULTATEN

Opdracht nr.: 1

31111488: het opstellen van een functioneel ontwerp voor het beslis- en besturingssysteem van de Stormvloedkering Ramspol

Datum van de sluiting van de overeenkomst: 2016-08-30 Naam en adres van de contractant: CGI Nederland bv George Hintzenweg 89 Rotterdam 3068 AX Totale waarde van de opdracht/het perceel: 264000.0

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN

Burgerlijke rechter 's-Gravenhage _hidden_@rechtspraak.nl http://www.rechtspraak.nl

Zie ARW 2012.

Rijkswaterstaat Programma's, Projecten en Onderhoud Griffioenlaan 2 Utrecht 3526 LA _hidden_@rws.nl http://www.rws.nl Datum van verzending van deze aankondiging: 2019-10-08 MODIFICATIES

Lelystad

Oorspronkelijke opdracht: het opstellen van een functioneel ontwerp (FO) voor de Stormvloedkering Ramspol, inclusief het vergaren, verwerken en valideren van onderliggende informatie. Het FO omschrijft de functionaliteit van het bestaande en toekomstige beslis- en besturingssysteem van kering, in relatie tot de overige onderdelen van de kering (elektrotechnisch, werktuigbouwkundig, organisatorisch, civiel technisch). Het FO is bedoeld als basis voor de (ontwerp)werkzaamheden voor het nieuw te realiseren beslis- en besturingssysteem. Het nieuwe systeem kan geverifieerd, gevalideerd en getest worden aan de hand van het FO. Bovendien helpt het bij het oplossen van storingen aan het systeem en opleiden van medewerkers. Onderdeel van deze opdracht is daarnaast het reviewen van ingediende documenten door de opdrachtnemer die het nieuwe B&B-systeem aanlegt, als ook het actualiseren van het FO tijdens en na de realisatie van het nieuwe B&B-systeem.

Wijziging: in de zomer van 2018 heeft RWS de overeenkomst met de opdrachtnemer die verantwoordelijk was voor het vervangen van het beslis en besturingssysteem van de Stormvloedkering Ramspol beëindigd. Het B&B systeem zal nu door een, nog nader te bepalen opdrachtnemer, vervangen worden. Dit heeft consequenties voor de werkzaamheden ten aanzien van met name het actualiseren van het FO en reviewen van ingediende documenten. Daarnaast was een herijking van contractdocumenten en het FO noodzakelijk. Hiervoor is een contractwijziging gesloten.

Aanvang 2019-02-01 Einde 2021-12-31

Niet van toepassing.

Totale waarde van de opdracht/het perceel: 125000 Naam en adres van de contractant: CGI bv George Hintzenweg 89 Rotterdam 3068 AX

Oorspronkelijke opdracht: het opstellen van een functioneel ontwerp (FO) voor de Stormvloedkering Ramspol, inclusief het vergaren, verwerken en valideren van onderliggende informatie. Het FO omschrijft de functionaliteit van het bestaande en toekomstige beslis- en besturingssysteem van kering, in relatie tot de overige onderdelen van de kering (elektrotechnisch, werktuigbouwkundig, organisatorisch, civiel technisch). Het FO is bedoeld als basis voor de (ontwerp)werkzaamheden voor het nieuw te realiseren beslis- en besturingssysteem. Het nieuwe systeem kan geverifieerd, gevalideerd en getest worden aan de hand van het FO. Bovendien helpt het bij het oplossen van storingen aan het systeem en opleiden van medewerkers. Onderdeel van deze opdracht is daarnaast het reviewen van ingediende documenten door de opdrachtnemer die het nieuwe B&B-systeem aanlegt, als ook het actualiseren van het FO tijdens en na de realisatie van het nieuwe B&B-systeem.

Wijziging: in de zomer van 2018 heeft RWS de overeenkomst met de opdrachtnemer die verantwoordelijk was voor het vervangen van het beslis en besturingssysteem van de Stormvloedkering Ramspol beëindigd. Het B& B systeem zal nu door een, nog nader te bepalen opdrachtnemer, vervangen worden. Dit heeft consequenties voor de werkzaamheden ten aanzien van met name het actualiseren van het FO en reviewen van ingediende documenten. Daarnaast was een herijking van contractdocumenten en het FO noodzakelijk. Hiervoor is een contractwijziging gesloten.

Deze inkoopbehoefte is vanuit technisch en economisch oogpunt niet te gunnen aan een andere opdrachtnemer. CGI heeft de afgelopen jaren namelijk het functioneel ontwerp voor de kering opgesteld, heeft veel kennis van de relevante onderdelen van de kering en hoeft dus niet ingewerkt te worden. Inzet van een andere partij levert voor Rijkswaterstaat dan ook een aanzienlijk ongemak en een verwachte grote kostenstijging op. Omdat de planning erop gericht is om 1.4.2019 de aanbesteding te starten is het voor die tijd ook niet meer mogelijk geweest een aanbesteding voor deze inkoopbehoefte te organiseren.

125000.0 389000.0