Gelieve hieronder de geselecteerde Europese overheidsopdracht te vinden.
N. 197/2019 - 480106-2019 ( Ref: 421186-2019)
Publicatiedatum:11/10/2019
Uiterste datum:
 
Type:Gegunde opdracht
Land:CH
Onderwerp:
Aanbrengen van elektrische fittings
Aanbestedende overheid:
Flughafen Zürich AG

CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten):
45311200
Beschrijving:
Aanbrengen van elektrische fittings.

AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST

Flughafen Zürich AG Postfach Zürich-Flughafen 8058 Thomas Graber _hidden_@steigerconcept.ch https://www.simap.ch

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT

P16AA004 Zone A Hochbau GSA, BKP 235.0 ELT 7.3 BFS BMA

P16AA004 Zone A Hochbau GSA, BKP 235.0 ELT 7.3 BFS BMA.

P16AA004 Zone A Hochbau GSA, BKP 235.0 ELT 7.3 BFS BMA.

Gunningscriteria

AFDELING: PROCEDURE

Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 172-421186 De opdracht/het perceel wordt niet gegund

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN

Bundesverwaltungsgericht Postfach St. Gallen 9023 Datum van verzending van deze aankondiging: 2019-10-09


Tekst in originele taal
 

AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST

Flughafen Zürich AG Postfach Zürich-Flughafen 8058 Thomas Graber _hidden_@steigerconcept.ch https://www.simap.ch

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT

P16AA004 Zone A Hochbau GSA, BKP 235.0 ELT 7.3 BFS BMA

P16AA004 Zone A Hochbau GSA, BKP 235.0 ELT 7.3 BFS BMA.

P16AA004 Zone A Hochbau GSA, BKP 235.0 ELT 7.3 BFS BMA.

Gunningscriteria

AFDELING: PROCEDURE

Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 172-421186 De opdracht/het perceel wordt niet gegund

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN

Bundesverwaltungsgericht Postfach St. Gallen 9023 Datum van verzending van deze aankondiging: 2019-10-09