Gelieve hieronder de geselecteerde Europese overheidsopdracht te vinden.
N. 204/2019 - 497668-2019 ( Ref: 408970-2019)
Publicatiedatum:22/10/2019
Uiterste datum:28/10/2019
 
Type:Aanvullende inlichtingen
Land:NL
Onderwerp:
Aansprakelijkheidsverzekeringen
Aanbestedende overheid:
Gemeente Leudal 81658932

CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten):
66516000
Beschrijving:
Aansprakelijkheidsverzekeringen.

AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST

Gemeente Leudal 81658932 Leudalplein 1 Heythuysen 6093 HE Inge Lensen Telefoon: +31 725414151 _hidden_@raetsheren.nl http://www.leudal.nl

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT

Aansprakelijkheidsverzekering ten behoeve van gemeenten Leudal en Weert

Aansprakelijkheidsverzekering ten behoeve van gemeenten Leudal en Weert, met ingangsdatum 31.12.2019.

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN

Datum van verzending van deze aankondiging: 2019-10-17 Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 167-408970 IV.2.2) Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen 2019-10-22 12:00 2019-10-28 12:00 IV.2.7) Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend 2019-10-22 12:10 2019-10-28 12:10


Tekst in originele taal
 

AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST

Gemeente Leudal 81658932 Leudalplein 1 Heythuysen 6093 HE Inge Lensen Telefoon: +31 725414151 _hidden_@raetsheren.nl http://www.leudal.nl

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT

Aansprakelijkheidsverzekering ten behoeve van gemeenten Leudal en Weert

Aansprakelijkheidsverzekering ten behoeve van gemeenten Leudal en Weert, met ingangsdatum 31.12.2019.

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN

Datum van verzending van deze aankondiging: 2019-10-17 Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 167-408970 IV.2.2) Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen 2019-10-22 12:00 2019-10-28 12:00 IV.2.7) Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend 2019-10-22 12:10 2019-10-28 12:10