Gelieve hieronder de geselecteerde Europese overheidsopdracht te vinden.
N. 204/2019 - 498060-2019 ( Ref: 482333-2019)
Publicatiedatum:22/10/2019
Uiterste datum:11/11/2019
 
Type:Aanvullende inlichtingen
Land:NL
Onderwerp:
Beveiligingsdiensten
Aanbestedende overheid:
TenneT TSO bv 09155985

CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten):
79710000
Beschrijving:
Beveiligingsdiensten.

AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST

TenneT TSO bv 09155985 Utrechtseweg 310 Arnhem 6812 AR Sandra Uil Telefoon: +31 263731188 _hidden_@tennet.eu http://www.tennet.eu https://platform.negometrix.com/PublishedTenders.aspx?tenderid=133392

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT

Security dienstverlening

EU-383

TenneT heeft als doel met deze aanbesteding om te voorzien in de levering van security dienstverlening voor haar locaties in Nederland.

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN

Datum van verzending van deze aankondiging: 2019-10-17 Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 198-482333 IV.2.2) Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen 2019-11-05 2019-11-11


Tekst in originele taal
 

AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST

TenneT TSO bv 09155985 Utrechtseweg 310 Arnhem 6812 AR Sandra Uil Telefoon: +31 263731188 _hidden_@tennet.eu http://www.tennet.eu https://platform.negometrix.com/PublishedTenders.aspx?tenderid=133392

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT

Security dienstverlening

EU-383

TenneT heeft als doel met deze aanbesteding om te voorzien in de levering van security dienstverlening voor haar locaties in Nederland.

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN

Datum van verzending van deze aankondiging: 2019-10-17 Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 198-482333 IV.2.2) Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen 2019-11-05 2019-11-11