Gelieve hieronder de geselecteerde Europese overheidsopdracht te vinden.
N. 233/2019 - 572206-2019 ( Ref: 224825-2019)
Publicatiedatum:03/12/2019
Uiterste datum:
 
Type:Gegunde opdracht
Land:NL
Onderwerp:
Projectbeheerdiensten, met uitzondering van projecten bij bouwwerkzaamheden
Aanbestedende overheid:
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 41625119

CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten):
79421000
Beschrijving:
Projectbeheerdiensten, met uitzondering van projecten bij bouwwerkzaamheden.

AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 41625119 Parnassusplein 5 Den Haag 2511 VX Henna Suliman-Lalmahomed Telefoon: +31 629369486 _hidden_@rijksoverheid.nl http://www.rijksoverheid.nl/ministeries/vws

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT

Programmaondersteuning t.b.v. het landelijk actieprogramma 'Eén tegen eenzaamheid'

201850033.131.008

In Nederland voelen meer dan 700 000 van de 1 300 000 75-plussers zich eenzaam. Met het actieprogramma 'Eén tegen eenzaamheid' wil de overheid:

1) eenzaamheid onder ouderen eerder signaleren en bespreekbaar maken; en

2) eenzaamheid doorbreken en duurzaam aanpakken.

Maatschappelijke organisaties, gemeenten, bedrijven, ondernemers en de Rijksoverheid slaan hiervoor de handen ineen. Dit doen zij in landelijke en lokale coalities (landelijke en lokale samenwerkingsverbanden) tegen eenzaamheid. Deze landelijke en lokale coalities tegen eenzaamheid zijn de motoren die de beweging op gang brengen om de doelen van het actieprogramma te bereiken. De opdracht betreft het leveren van adviseurs ten behoeve van de ondersteuningsfase. We vragen de opdrachtnemer capaciteit te leveren in de vorm van kwalitatief hoogstaande adviseurs waarmee naar schatting 40 tot 60 gemeenten gelijktijdig moeten kunnen worden ondersteund.

Totale waarde van de opdracht/het perceel: 1.0

NEDERLAND

Circa 4 000 000,- EUR. Voor de initiele periode is een omvang gemoeid van circa 2 000 000 EUR. Voor de 2 optiejaren van elk maximaal 12 maanden is een bedrag gemoeid circa 1 000 000 EUR per jaar excl. btw en reiskosten.

Gunningscriteria Kwaliteitscriterium Naam: Bijlage 3 antwoord op de subgunningscriteria kwaliteit Weging: 80 Prijs Weging: 20

De initiële duur van de raamovereenkomst is van 29.2019 tot en met 31.3.2021 met daarna maximaal 2 maal de mogelijkheid voor verlenging met maximaal 12 maanden per keer.

AFDELING: PROCEDURE

Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 093-224825 Opdracht nr.: 1

Programmaondersteuning t.b.v. het landelijk actieprogramma 'Eén tegen eenzaamheid'

Datum van de sluiting van de overeenkomst: 2019-11-11 Aantal inschrijvingen: 6 6 Naam en adres van de contractant: Stichting Movisie 30216139 Catharijnesingel 47 Utrecht 3511 GC Telefoon: +31 307892000 _hidden_@movisie.nl Fax: +31 307892111 http://www.movisie.nl Geraamde totale waarde: 4000000.0 Totale waarde van de opdracht/het perceel: 1.0

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN

I.v.m. commerciële vertrouwelijkheid is bij definitieve opdracht (omvang) 1,- EUR ingevuld.

Arrondissementsrechtbank Den Haag Prins Clauslaan 60 Den Haag 2595 AJ Telefoon: +317 3813131 _hidden_@rechtspraak.nl http://www.rechtspraak.nl

20 kalenderdagen na bekendmaking van de gunningsbeslissing.

Arrondissementsrechtbank Den Haag Prins Clauslaan 60 Den Haag 2595 AJ Telefoon: +317 3813131 _hidden_@rechtspraak.nl https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Rechtbanken/Rechtbank-Den-Haag Datum van verzending van deze aankondiging: 2019-11-28


Tekst in originele taal
 

AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 41625119 Parnassusplein 5 Den Haag 2511 VX Henna Suliman-Lalmahomed Telefoon: +31 629369486 _hidden_@rijksoverheid.nl http://www.rijksoverheid.nl/ministeries/vws

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT

Programmaondersteuning t.b.v. het landelijk actieprogramma 'Eén tegen eenzaamheid'

201850033.131.008

In Nederland voelen meer dan 700 000 van de 1 300 000 75-plussers zich eenzaam. Met het actieprogramma 'Eén tegen eenzaamheid' wil de overheid:

1) eenzaamheid onder ouderen eerder signaleren en bespreekbaar maken; en

2) eenzaamheid doorbreken en duurzaam aanpakken.

Maatschappelijke organisaties, gemeenten, bedrijven, ondernemers en de Rijksoverheid slaan hiervoor de handen ineen. Dit doen zij in landelijke en lokale coalities (landelijke en lokale samenwerkingsverbanden) tegen eenzaamheid. Deze landelijke en lokale coalities tegen eenzaamheid zijn de motoren die de beweging op gang brengen om de doelen van het actieprogramma te bereiken. De opdracht betreft het leveren van adviseurs ten behoeve van de ondersteuningsfase. We vragen de opdrachtnemer capaciteit te leveren in de vorm van kwalitatief hoogstaande adviseurs waarmee naar schatting 40 tot 60 gemeenten gelijktijdig moeten kunnen worden ondersteund.

Totale waarde van de opdracht/het perceel: 1.0

NEDERLAND

Circa 4 000 000,- EUR. Voor de initiele periode is een omvang gemoeid van circa 2 000 000 EUR. Voor de 2 optiejaren van elk maximaal 12 maanden is een bedrag gemoeid circa 1 000 000 EUR per jaar excl. btw en reiskosten.

Gunningscriteria Kwaliteitscriterium Naam: Bijlage 3 antwoord op de subgunningscriteria kwaliteit Weging: 80 Prijs Weging: 20

De initiële duur van de raamovereenkomst is van 29.2019 tot en met 31.3.2021 met daarna maximaal 2 maal de mogelijkheid voor verlenging met maximaal 12 maanden per keer.

AFDELING: PROCEDURE

Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 093-224825 Opdracht nr.: 1

Programmaondersteuning t.b.v. het landelijk actieprogramma 'Eén tegen eenzaamheid'

Datum van de sluiting van de overeenkomst: 2019-11-11 Aantal inschrijvingen: 6 6 Naam en adres van de contractant: Stichting Movisie 30216139 Catharijnesingel 47 Utrecht 3511 GC Telefoon: +31 307892000 _hidden_@movisie.nl Fax: +31 307892111 http://www.movisie.nl Geraamde totale waarde: 4000000.0 Totale waarde van de opdracht/het perceel: 1.0

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN

I.v.m. commerciële vertrouwelijkheid is bij definitieve opdracht (omvang) 1,- EUR ingevuld.

Arrondissementsrechtbank Den Haag Prins Clauslaan 60 Den Haag 2595 AJ Telefoon: +317 3813131 _hidden_@rechtspraak.nl http://www.rechtspraak.nl

20 kalenderdagen na bekendmaking van de gunningsbeslissing.

Arrondissementsrechtbank Den Haag Prins Clauslaan 60 Den Haag 2595 AJ Telefoon: +317 3813131 _hidden_@rechtspraak.nl https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Rechtbanken/Rechtbank-Den-Haag Datum van verzending van deze aankondiging: 2019-11-28