Gelieve hieronder de geselecteerde Europese overheidsopdracht te vinden.
N. 238/2019 - 585264-2019
Publicatiedatum:10/12/2019
Uiterste datum:07/01/2020
 
Type:Aankondiging van opdracht
Land:NL
Onderwerp:
Reparatie- en onderhoudsdiensten voor oorlogsschepen
Aanbestedende overheid:
Ministerie van Defensie 27370985

CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten):
50600000, 50640000
Beschrijving:
Reparatie- en onderhoudsdiensten voor beveiligings- en defensiematerialen.
Reparatie- en onderhoudsdiensten voor oorlogsschepen.

AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST

Ministerie van Defensie 27370985 Kalvermarkt 32 Den Haag 2511 CB Ministerie van Defensie Hoofdkantoor Bert Kloosterziel Telefoon: +31 223651013 _hidden_@mindef.nl http://www.defensie.nl https://platform.negometrix.com/PublishedTenders.aspx?tenderid=137885

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT

Raamovereenkomst PO-taken Conservering OPV klasse

1

Den Helder

5

De aanbestedende dienst nodigt u hierbij uit voor het indienen van een inschrijving voor een raamovereenkomst PO-taken Conservering OPV klasse. Uw inschrijving zal worden beoordeeld op basis van de voorwaarden zoals gesteld in deze uitnodiging tot inschrijving, waarbij gebruik wordt gemaakt van de niet openbare procedure conform de Aanbestedingswet op defensie- en veiligheidsgebied.

Ondernemers die graag nadere informatie willen over het gebruik van Negometrix, kunnen diverse instructies raadplegen op: https://support.negometrix.com/nl/support/solutions/9000113099

01/07/2020 30/06/2025

AFDELING: JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

Zie aanbestedingsstukken.

Zie aanbestedingsstukken.

Zie aanbestedingsstukken.

Zie aanbestedingsstukken.

Zie aanbestedingsstukken.

Zie aanbestedingsstukken.

Zie aanbestedingsstukken.

Zie aanbestedingsstukken.

AFDELING: PROCEDURE

014.17861695

07/01/2020 16:00 28/02/2020

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN

30.11.2024.

Deze aanbesteding verloopt volledig via het platform Negometrix3, dat te bereiken is via www.negometrix.com

Na kosteloze registratie op Negometrix3 kunt u toegang krijgen tot de relevante informatie van deze aanbesteding.

Commissie van aanbestedingsexperts Den Haag _hidden_@mindef.nl www.commissievanaanbestedingsexperts.nl 05/12/2019


Tekst in originele taal
 

AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST

Ministerie van Defensie 27370985 Kalvermarkt 32 Den Haag 2511 CB Ministerie van Defensie Hoofdkantoor Bert Kloosterziel Telefoon: +31 223651013 _hidden_@mindef.nl http://www.defensie.nl https://platform.negometrix.com/PublishedTenders.aspx?tenderid=137885

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT

Raamovereenkomst PO-taken Conservering OPV klasse

1

Den Helder

5

De aanbestedende dienst nodigt u hierbij uit voor het indienen van een inschrijving voor een raamovereenkomst PO-taken Conservering OPV klasse. Uw inschrijving zal worden beoordeeld op basis van de voorwaarden zoals gesteld in deze uitnodiging tot inschrijving, waarbij gebruik wordt gemaakt van de niet openbare procedure conform de Aanbestedingswet op defensie- en veiligheidsgebied.

Ondernemers die graag nadere informatie willen over het gebruik van Negometrix, kunnen diverse instructies raadplegen op: https://support.negometrix.com/nl/support/solutions/9000113099

01/07/2020 30/06/2025

AFDELING: JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

Zie aanbestedingsstukken.

Zie aanbestedingsstukken.

Zie aanbestedingsstukken.

Zie aanbestedingsstukken.

Zie aanbestedingsstukken.

Zie aanbestedingsstukken.

Zie aanbestedingsstukken.

Zie aanbestedingsstukken.

AFDELING: PROCEDURE

014.17861695

07/01/2020 16:00 28/02/2020

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN

30.11.2024.

Deze aanbesteding verloopt volledig via het platform Negometrix3, dat te bereiken is via www.negometrix.com

Na kosteloze registratie op Negometrix3 kunt u toegang krijgen tot de relevante informatie van deze aanbesteding.

Commissie van aanbestedingsexperts Den Haag _hidden_@mindef.nl www.commissievanaanbestedingsexperts.nl 05/12/2019