Gelieve hieronder de geselecteerde Europese overheidsopdracht te vinden.
N. 5/2020 - 006817-2020 ( Ref: 459678-2019)
Publicatiedatum:08/01/2020
Uiterste datum:
 
Type:Gegunde opdracht
Land:NL
Onderwerp:
Advies inzake telecommunicatie
Aanbestedende overheid:
Gemeente Rotterdam 24483298 0003

CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten):
71316000
Beschrijving:
Advies inzake telecommunicatie.

AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST

Gemeente Rotterdam 24483298 0003 Wilhelminakade 179 Rotterdam 3002 AN A. Wolfs Telefoon: +31 653316108 _hidden_@rotterdam.nl http://www.rotterdam.nl https://platform.negometrix.com/PublishedTenders.aspx?tenderid=133866

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT

6-D-90009-19 Marktconsultatie communicatiemiddelen BHV

Ter voorbereiding op een eventuele aanbesteding organiseert de gemeente Rotterdam op 23.10.2019 een marktconsultatie. Een marktconsultatie is een door de gemeente Rotterdam georganiseerde informatie-uitwisseling met partijen welke opereren in de relevante markt. De gemeente Rotterdam wil de verkregen informatie gebruiken om een marktgerichte en realistische aanbesteding in de markt te zetten. De marktverkenning stelt de gemeente Rotterdam tevens in staat om inzicht te verkrijgen in welke mate aanbieders van communicatiemiddelen t.b.v. BHV-behoefte van de gemeente Rotterdam kunnen invullen.

Rotterdam

De gemeente Rotterdam wil deze dienstverlening in de markt zetten.

De gemeente Rotterdam is op zoek naar een leverancier die kan adviseren en implementaties kan uitvoeren in relatie tot de verschillende aan te schaffen of aangeschafte hardware-onderdelen (portofoons, piepers of een app).

1. “Wat is de visie van de markt met betrekking tot communicatiemiddelen voor BHV doeleinden?”;

2. “Wat is de visie van de markt van de te leveren dienst in relatie tot de verschillende hardware en software onderdelen?”;

3. “Welke specifieke expertise kan geleverd worden op deze verschillende onderdelen?”.

De gemeente Rotterdam wil met deze vooraankondiging in contact komen met geïnteresseerde marktpartijen om een marktverkenning te doen.

Het contactmoment zal plaatsvinden op woensdag 23.10.2019 afhankelijk van de respons. De aanmelding hiervoor dient u te doen voor 9.10.2019 voor 12:00 via het aanbestedingsplatform Negometrix.

Gunningscriteria Kostencriterium Naam: 1 Weging: 1

U kunt zich aanmelden via Negometrix.

AFDELING: PROCEDURE

Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 189-459678 De opdracht/het perceel wordt niet gegund

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN

Rechtbank Rotterdam Postbus 50950 Rotterdam 3007 BL Telefoon: +31 102971234 Datum van verzending van deze aankondiging: 2020-01-03


Tekst in originele taal
 

AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST

Gemeente Rotterdam 24483298 0003 Wilhelminakade 179 Rotterdam 3002 AN A. Wolfs Telefoon: +31 653316108 _hidden_@rotterdam.nl http://www.rotterdam.nl https://platform.negometrix.com/PublishedTenders.aspx?tenderid=133866

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT

6-D-90009-19 Marktconsultatie communicatiemiddelen BHV

Ter voorbereiding op een eventuele aanbesteding organiseert de gemeente Rotterdam op 23.10.2019 een marktconsultatie. Een marktconsultatie is een door de gemeente Rotterdam georganiseerde informatie-uitwisseling met partijen welke opereren in de relevante markt. De gemeente Rotterdam wil de verkregen informatie gebruiken om een marktgerichte en realistische aanbesteding in de markt te zetten. De marktverkenning stelt de gemeente Rotterdam tevens in staat om inzicht te verkrijgen in welke mate aanbieders van communicatiemiddelen t.b.v. BHV-behoefte van de gemeente Rotterdam kunnen invullen.

Rotterdam

De gemeente Rotterdam wil deze dienstverlening in de markt zetten.

De gemeente Rotterdam is op zoek naar een leverancier die kan adviseren en implementaties kan uitvoeren in relatie tot de verschillende aan te schaffen of aangeschafte hardware-onderdelen (portofoons, piepers of een app).

1. “Wat is de visie van de markt met betrekking tot communicatiemiddelen voor BHV doeleinden?”;

2. “Wat is de visie van de markt van de te leveren dienst in relatie tot de verschillende hardware en software onderdelen?”;

3. “Welke specifieke expertise kan geleverd worden op deze verschillende onderdelen?”.

De gemeente Rotterdam wil met deze vooraankondiging in contact komen met geïnteresseerde marktpartijen om een marktverkenning te doen.

Het contactmoment zal plaatsvinden op woensdag 23.10.2019 afhankelijk van de respons. De aanmelding hiervoor dient u te doen voor 9.10.2019 voor 12:00 via het aanbestedingsplatform Negometrix.

Gunningscriteria Kostencriterium Naam: 1 Weging: 1

U kunt zich aanmelden via Negometrix.

AFDELING: PROCEDURE

Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 189-459678 De opdracht/het perceel wordt niet gegund

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN

Rechtbank Rotterdam Postbus 50950 Rotterdam 3007 BL Telefoon: +31 102971234 Datum van verzending van deze aankondiging: 2020-01-03