Gelieve hieronder de geselecteerde Europese overheidsopdracht te vinden.
N. 12/2020 - 025315-2020 ( Ref: 472997-2019)
Publicatiedatum:17/01/2020
Uiterste datum:
 
Type:Gegunde opdracht
Land:CH
Onderwerp:
Équipements médicaux
Aanbestedende overheid:
Kantonsspital Winterthur

CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten):
33100000
Beschrijving:
Medische apparatuur.

AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST

Kantonsspital Winterthur Brauerstrasse 15 Winterthur 8401 Florian Weinig _hidden_@ksw.ch https://www.simap.ch www.ksw.ch

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT

Beschaffung Deckenversorgungseinheiten

Beschaffung Deckenversorgungseinheiten.

Totale waarde van de opdracht/het perceel: 510452.73

Beschaffung Deckenversorgungseinheiten.

Gunningscriteria Kostencriterium Naam: Wirtschaftlichkeit Weging: 45 % Kostencriterium Naam: Produktspezifikation und Kriterien Weging: 30 % Kostencriterium Naam: Ergonomie, Optik, Verarbeitung Weging: 20 % Kostencriterium Naam: Referenzen Weging: 5 %

AFDELING: PROCEDURE

Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 194-472997 Datum van de sluiting van de overeenkomst: 2020-01-15 Aantal inschrijvingen: 3 Naam en adres van de contractant: Dräger Schweiz AG Waldeggstrasse 30 Liebefeld 3097 Totale waarde van de opdracht/het perceel: 510452.73

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN

Begründung des Zuschlagentscheides: Wirtschaftlich bestes Angebot gemäss der in der Submission definierten Kriterien.

Nationale Referenz-Publikation: Simap vom 16.1.2020, Dok. 1115157.

Bundesverwaltungsgericht Postfach St. Gallen 9023 Datum van verzending van deze aankondiging: 2020-01-16


Tekst in originele taal
 

AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST

Kantonsspital Winterthur Brauerstrasse 15 Winterthur 8401 Florian Weinig _hidden_@ksw.ch https://www.simap.ch www.ksw.ch

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT

Beschaffung Deckenversorgungseinheiten

Beschaffung Deckenversorgungseinheiten.

Totale waarde van de opdracht/het perceel: 510452.73

Beschaffung Deckenversorgungseinheiten.

Gunningscriteria Kostencriterium Naam: Wirtschaftlichkeit Weging: 45 % Kostencriterium Naam: Produktspezifikation und Kriterien Weging: 30 % Kostencriterium Naam: Ergonomie, Optik, Verarbeitung Weging: 20 % Kostencriterium Naam: Referenzen Weging: 5 %

AFDELING: PROCEDURE

Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 194-472997 Datum van de sluiting van de overeenkomst: 2020-01-15 Aantal inschrijvingen: 3 Naam en adres van de contractant: Dräger Schweiz AG Waldeggstrasse 30 Liebefeld 3097 Totale waarde van de opdracht/het perceel: 510452.73

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN

Begründung des Zuschlagentscheides: Wirtschaftlich bestes Angebot gemäss der in der Submission definierten Kriterien.

Nationale Referenz-Publikation: Simap vom 16.1.2020, Dok. 1115157.

Bundesverwaltungsgericht Postfach St. Gallen 9023 Datum van verzending van deze aankondiging: 2020-01-16