Gelieve hieronder de geselecteerde Europese overheidsopdracht te vinden.
N. TNL/2020 - 187177
Publicatiedatum:10/02/2020
Uiterste datum:09/03/2020
 
Type:Aankondiging van opdracht
Land:TNL
Onderwerp:
2019-54 Beheerbestek Openbare Verlichting
Aanbestedende overheid:
Gemeente Venray 60262744

CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten):
71300000
Beschrijving:
Dienstverlening door ingenieurs.

AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST

Gemeente Venray 60262744 Raadhuisstraat 1 Venray 5801 MB Ferry van Haarst Telefoon: +31 478523333 _hidden_@venray.nl Fax: +31 478523222 http://www.venray.nl https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/publicatie/akid/909f8c0d1c7ed262950808b5508bc85a Vragen over de aanbesteding kunnen enkel en alleen via de vragenmodule van TenderNed worden ingediend Den Haag _hidden_@tenderned.nl http://www.tenderned.nl https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/publicatie/akid/909f8c0d1c7ed262950808b5508bc85a Inschrijven kan enkel en alleen digitaal via TenderNed Den Haag _hidden_@tenderned.nl http://www.tenderned.nl

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT

2019-54 Beheerbestek Openbare Verlichting

2019-54

a. Het bijhouden van een OVL-database.

b. Aansturen en toezicht op werkzaamheden.

c. Voorbereiding planmatig onderhoud en overige werkzaamheden onderhoudsaannemer.

d. Het afhandelen van storingsmeldingen en het bijhouden van een storingsregistratie.

e. Beoordelen offertes en facturen aannemer.

f. Verzorgen bouwvergaderingen.

g. Verhalen molest + doen van aangifte.

h. Het beheren van revisiebestanden.

i. Het maken van verlichtingsplannen.

Venray

Twee jaar beheren Openbare verlichting met tweemaal optie tot een jaar verlengen

Gunningscriteria Looptijd in maanden 208

tweemaal optie tot een jaar verlenging

geen

AFDELING: JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

- Geen faillissement of surseance van betaling,

- Betalingen belastingen en premies,

- Geen crimineel verleden

AFDELING: PROCEDURE

Twee jaar met tweemaal een optie tot een jaar verlenging

Termijn voor ontvangst van projecten of deelnemingsaanvragen: 2020-03-09 Plaatselijke tijd: 14:00 Looptijd in maanden vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving 2 Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend: Datum: 2020-03-09 Plaatselijke tijd: 14:30

Gemeentehuis Venray, melden bij receptie

Er mogen personen bij de opening van de inschrijvingen aanwezig zijn.

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN

Rechtbank Limburg, locatie Maastricht St. Annadal 1 Maastricht 6214 PA Telefoon: +31 433465465 _hidden_@rechtspraak.nl http://www.rechtspraak.nl Datum van verzending van deze aankondiging: 2020-02-10


Tekst in originele taal
links: 
follow: https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/samenvatting/akid/909f8c0d1c7ed262950808b5508bc85a/action/follow/preferredLogin/ondernemer
interested: https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/samenvatting/akid/909f8c0d1c7ed262950808b5508bc85a/action/interested/preferredLogin/aanbestedende-dienst
pdf: https://www.tenderned.nl/papi/tenderned-rs-tns/publicaties/187177/documenten/5182540/content

typePublicatie: Aankondiging van een opdracht
juridischKader: Aanbestedingswet 2012
typeOpdracht: Diensten
procedure: Openbaar
kenmerk: 254423
digitaalInschrijvenMogelijk: true
afgerondeAanbesteding: false
openbareProcedure: true
onlyGunningProcedure: false
vroegtijdigBeeindigd: false