Gelieve hieronder de geselecteerde Europese overheidsopdracht te vinden.
N. 33/2020 - 078283-2020 ( Ref: 606387-2019)
Publicatiedatum:17/02/2020
Uiterste datum:04/03/2020
 
Type:Aanvullende inlichtingen
Land:BE
Onderwerp:
Services de crèches et garderies d'enfants
Aanbestedende overheid:
Agentschap Facilitair Bedrijf 0316.380.841_502760

CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten):
85312110
Beschrijving:
Kinderdagverblijven.

AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST

Agentschap Facilitair Bedrijf 0316.380.841_502760 Havenlaan 88, bus 60 Brussel 1000 Team plaatsing en rapportering _hidden_@kb.vlaanderen.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=361933 https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=361933

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT

2019/HFB/OP/60772 - Aanbieden van vakantieopvang voor de kinderen van de personeelsleden van de Vlaamse overheid

HFB-2019/HFB/OP/60772-F02_0

Aanbieden van vakantieopvang voor de kinderen van de personeelsleden van de Vlaamse overheid.

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN

Datum van verzending van deze aankondiging: 2020-02-12 Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 246-606387

Bijkomend document opgeladen: 60772_Infovergadering.Tekst in originele taal
 

AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST

Agentschap Facilitair Bedrijf 0316.380.841_502760 Havenlaan 88, bus 60 Brussel 1000 Team plaatsing en rapportering _hidden_@kb.vlaanderen.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=361933 https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=361933

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT

2019/HFB/OP/60772 - Aanbieden van vakantieopvang voor de kinderen van de personeelsleden van de Vlaamse overheid

HFB-2019/HFB/OP/60772-F02_0

Aanbieden van vakantieopvang voor de kinderen van de personeelsleden van de Vlaamse overheid.

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN

Datum van verzending van deze aankondiging: 2020-02-12 Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 246-606387

Bijkomend document opgeladen: 60772_Infovergadering.