Gelieve hieronder de geselecteerde Europese overheidsopdracht te vinden.
N. TNL/2020 - 187994
Publicatiedatum:20/02/2020
Uiterste datum:
 
Type:Aanvullende inlichtingen
Land:TNL
Onderwerp:
Reconstructie Herenweg fase 1B en 2 in Rijnsaterwoude
Aanbestedende overheid:
Gemeente Kaag en Braassem 30670284

CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten):
45233120
Beschrijving:
Wegenbouwwerken.

AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST

Gemeente Kaag en Braassem 30670284 Westeinde 1 ROELOFARENDSVEEN 2371AS Christian Denton Telefoon: +31 713327272 _hidden_@kaagenbraassem.nl http://www.kaagenbraassem.nl

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT

Reconstructie Herenweg fase 1B en 2 in Rijnsaterwoude

BF3405-101-K002

De opdracht wordt verleend in het kader van het project Reconstructie Herenweg fase 1b en 2 gelegen tussen de kruising van de Herenweg met de Kerkweg in de dorpskern van Rijnsaterwoude tot aan de kruising van de Herenweg met de Vriezenweg / Heiligegeestlaan te Rijnsaterwoude in de gemeente Kaag en Braassem.

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN

Datum van verzending van deze aankondiging: 2020-02-20 II.2.7) Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem

Aanvang: 24-04-2020

Einde: 30-11-2020

Aanvang: 28-04-2020

Einde: 30-11-2020

IV.2.2) Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen 2020-03-06 11:00 2020-03-09 11:00 IV.2.7) Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend

Datum: 06-03-2020

Plaatselijke tijd: 13:00

Datum: 09-03-2020

Plaatselijke tijd: 13:00Tekst in originele taal
links: 
follow: https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/samenvatting/akid/39f9dc7bf15f9694991fc304a9f8f57f/action/follow/preferredLogin/ondernemer
interested: https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/samenvatting/akid/39f9dc7bf15f9694991fc304a9f8f57f/action/interested/preferredLogin/aanbestedende-dienst
pdf: https://www.tenderned.nl/papi/tenderned-rs-tns/publicaties/187994/documenten/5209494/content

typePublicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie
juridischKader: ARW 2016 - Aanbestedingsreglement Werken 2016
typeOpdracht: Werken
procedure: Openbaar
kenmerk: 253198
gerelateerdePublicaties: publicatieId: 186472, publicatiedatum: 2020-01-31T11:39:24.160, typePublicatie: Aankondiging van een opdracht digitaalInschrijvenMogelijk: true
afgerondeAanbesteding: false
openbareProcedure: true
onlyGunningProcedure: false
vroegtijdigBeeindigd: false