Gelieve hieronder de geselecteerde Europese overheidsopdracht te vinden.
N. 37/2020 - 088185-2020 ( Ref: 554571-2019)
Publicatiedatum:21/02/2020
Uiterste datum:
 
Type:Gegunde opdracht
Land:BE
Onderwerp:
Services d'impression
Aanbestedende overheid:
Ville de Mons BE 0207 656 808

CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten):
79810000
Beschrijving:
Drukkerijdiensten.

AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST

Ville de Mons BE 0207 656 808 Grand Place, 22 Mons 7000 Mme Géraldine Simonet Telefoon: +32 65405170 _hidden_@ville.mons.be Fax: +32 65405159 http://www.mons.be

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT

Impression du magazine communal Mons Mag et du programme officiel du Doudou

BO/S/2019/IMPRESSION MONS MAG/GC

Voir II.2.4).

Entité de Mons, 7000 Mons.

Impression du magazine communal Mons Mag et du programme officiel du Doudou.

Gunningscriteria Kwaliteitscriterium Naam: Délai d’exécution Weging: 30 Kwaliteitscriterium Naam: Qualité Weging: 20 Prijs Weging: 50

AFDELING: PROCEDURE

Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 226-554571 Opdracht nr.: BO/S/2019/IMPRESSION MONS MAG/GC

Impression du magazine communal Mons Mag et du programme officiel du Doudou

De opdracht/het perceel wordt niet gegund

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN

Conseil d'État Rue de la Science 33 Bruxelles 1040 Telefoon: +32 22349611 Datum van verzending van deze aankondiging: 2020-02-19


Tekst in originele taal
 

AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST

Ville de Mons BE 0207 656 808 Grand Place, 22 Mons 7000 Mme Géraldine Simonet Telefoon: +32 65405170 _hidden_@ville.mons.be Fax: +32 65405159 http://www.mons.be

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT

Impression du magazine communal Mons Mag et du programme officiel du Doudou

BO/S/2019/IMPRESSION MONS MAG/GC

Voir II.2.4).

Entité de Mons, 7000 Mons.

Impression du magazine communal Mons Mag et du programme officiel du Doudou.

Gunningscriteria Kwaliteitscriterium Naam: Délai d’exécution Weging: 30 Kwaliteitscriterium Naam: Qualité Weging: 20 Prijs Weging: 50

AFDELING: PROCEDURE

Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 226-554571 Opdracht nr.: BO/S/2019/IMPRESSION MONS MAG/GC

Impression du magazine communal Mons Mag et du programme officiel du Doudou

De opdracht/het perceel wordt niet gegund

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN

Conseil d'État Rue de la Science 33 Bruxelles 1040 Telefoon: +32 22349611 Datum van verzending van deze aankondiging: 2020-02-19