Gelieve hieronder de geselecteerde Europese overheidsopdracht te vinden.
N. 38/2020 - 090897-2020 ( Ref: 540812-2019)
Publicatiedatum:24/02/2020
Uiterste datum:
 
Type:Gegunde opdracht
Land:FR
Onderwerp:
Locomotives et matériel roulant de chemin de fer et de tramway et pièces détachées
Aanbestedende overheid:
Soléa

CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten):
34600000
Beschrijving:
Spoor- en tramlocomotieven, rollend materieel en onderdelen.

AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST

Soléa Mulhouse Cedex 68063 Telefoon: +33 389667769 _hidden_@solea.info Fax: +33 389667711 https://www.solea.info/ http://solea.e-marchespublics.com

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT

Fourniture de roues complètes pour des rames Alstom type Citadis 302

C2019-075

Fourniture de roues complètes pour des rames Alstom type Citadis 302.

Fourniture de roues complètes pour des rames Alstom type Citadis 302 à livrer à Soléa, 97 rue de la Mertzau, 68100 Mulhouse.

AFDELING: PROCEDURE

Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 220-540812 Opdracht nr.: 2019-075

Fourniture de roues complètes pour des rames Alstom type Citadis 302

Datum van de sluiting van de overeenkomst: 2019-12-20

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN

Tribunal de grande instance de Mulhouse 21 avenue Robert Schuman, CS 63009 Mulhouse Cedex 3 68061 Telefoon: +33 389362500 Médiation des marchés publics 1 rue du Préfet Claude Érignac Nancy Cedex 54038 Datum van verzending van deze aankondiging: 2020-02-20


Tekst in originele taal
 

AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST

Soléa Mulhouse Cedex 68063 Telefoon: +33 389667769 _hidden_@solea.info Fax: +33 389667711 https://www.solea.info/ http://solea.e-marchespublics.com

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT

Fourniture de roues complètes pour des rames Alstom type Citadis 302

C2019-075

Fourniture de roues complètes pour des rames Alstom type Citadis 302.

Fourniture de roues complètes pour des rames Alstom type Citadis 302 à livrer à Soléa, 97 rue de la Mertzau, 68100 Mulhouse.

AFDELING: PROCEDURE

Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 220-540812 Opdracht nr.: 2019-075

Fourniture de roues complètes pour des rames Alstom type Citadis 302

Datum van de sluiting van de overeenkomst: 2019-12-20

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN

Tribunal de grande instance de Mulhouse 21 avenue Robert Schuman, CS 63009 Mulhouse Cedex 3 68061 Telefoon: +33 389362500 Médiation des marchés publics 1 rue du Préfet Claude Érignac Nancy Cedex 54038 Datum van verzending van deze aankondiging: 2020-02-20