Gelieve hieronder de geselecteerde Europese overheidsopdracht te vinden.
N. 38/2020 - 090938-2020
Publicatiedatum:24/02/2020
Uiterste datum:09/03/2020
 
Type:Aankondiging van opdracht
Land:FR
Onderwerp:
Services de sécurité
Aanbestedende overheid:
SAEML Montpellier Events

CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten):
75250000, 79710000, 79713000
Beschrijving:
Brandweer- en reddingsdiensten.
Beveiligingsdiensten.
Bewakingsdiensten.

AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST

SAEML Montpellier Events esplanade Charles de Gaulle - BP 2200 Montpellier Cedex 1 34027 _hidden_@montpellier-events.com http://www.montpellier-events.com https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/index.jsp https://www.achatpublic.com https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2020_0L_vacnFeH Gestion de salles de spectacles

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT

Prestations de sécurité incendie & gardiennage

MAPA gardiennage - 2020

Le présent marché de service a pour objet les prestations de sécurité incendie (SSIAP) et de gardiennage (ADS) des sites du Corum et du Zénith Sud de la ville de Montpellier, géré par la société Montpellier Events.

Maximumaantal percelen dat aan één inschrijver mag worden gegund: 2

Lot 1: Corum - Palais des congrès - Opéra Berlioz

Perceel nr.: 1

Montpellier.

Prestations de sécurité incendie (SSIAP) et de gardiennage (ADS) pour le site du Corum.

Gunningscriteria Aanvang 2020-05-01 Einde 2022-04-30

Le marché est conclu pour une durée ferme de 2 ans, avec reconduction tacite possible de 2 ans supplémentaires, dans les mêmes conditions.

Lot 2: Zénith Sud

Perceel nr.: 2

Montpellier.

Prestations de sécurité incendie (SSIAP) et de gardiennage (ADS) pour le site du Zénith Sud.

Gunningscriteria Aanvang 2020-05-01 Einde 2022-04-30

Le marché est conclu pour une durée ferme de 2 ans, avec reconduction tacite possible de 2 ans supplémentaires, dans les mêmes conditions.

AFDELING: JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

AFDELING: PROCEDURE

Termijn voor ontvangst van projecten of deelnemingsaanvragen: 2020-03-09 Plaatselijke tijd: 23:00 Looptijd in maanden vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving 90 Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend: Datum: 2020-03-10 Plaatselijke tijd: 09:00

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN

Tribunal administratif de Montpellier 6 rue Pitot Montpellier Cedex 2 34063 _hidden_@juradm.fr http://montpellier.tribunal-administratif.fr/ Datum van verzending van deze aankondiging: 2020-02-19


Tekst in originele taal
 

AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST

SAEML Montpellier Events esplanade Charles de Gaulle - BP 2200 Montpellier Cedex 1 34027 _hidden_@montpellier-events.com http://www.montpellier-events.com https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/index.jsp https://www.achatpublic.com https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2020_0L_vacnFeH Gestion de salles de spectacles

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT

Prestations de sécurité incendie & gardiennage

MAPA gardiennage - 2020

Le présent marché de service a pour objet les prestations de sécurité incendie (SSIAP) et de gardiennage (ADS) des sites du Corum et du Zénith Sud de la ville de Montpellier, géré par la société Montpellier Events.

Maximumaantal percelen dat aan één inschrijver mag worden gegund: 2

Lot 1: Corum - Palais des congrès - Opéra Berlioz

Perceel nr.: 1

Montpellier.

Prestations de sécurité incendie (SSIAP) et de gardiennage (ADS) pour le site du Corum.

Gunningscriteria Aanvang 2020-05-01 Einde 2022-04-30

Le marché est conclu pour une durée ferme de 2 ans, avec reconduction tacite possible de 2 ans supplémentaires, dans les mêmes conditions.

Lot 2: Zénith Sud

Perceel nr.: 2

Montpellier.

Prestations de sécurité incendie (SSIAP) et de gardiennage (ADS) pour le site du Zénith Sud.

Gunningscriteria Aanvang 2020-05-01 Einde 2022-04-30

Le marché est conclu pour une durée ferme de 2 ans, avec reconduction tacite possible de 2 ans supplémentaires, dans les mêmes conditions.

AFDELING: JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

AFDELING: PROCEDURE

Termijn voor ontvangst van projecten of deelnemingsaanvragen: 2020-03-09 Plaatselijke tijd: 23:00 Looptijd in maanden vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving 90 Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend: Datum: 2020-03-10 Plaatselijke tijd: 09:00

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN

Tribunal administratif de Montpellier 6 rue Pitot Montpellier Cedex 2 34063 _hidden_@juradm.fr http://montpellier.tribunal-administratif.fr/ Datum van verzending van deze aankondiging: 2020-02-19