Gelieve hieronder de geselecteerde Europese overheidsopdracht te vinden.
N. 38/2020 - 090988-2020 ( Ref: 043216-2020)
Publicatiedatum:24/02/2020
Uiterste datum:
 
Type:Gegunde opdracht
Land:FR
Onderwerp:
Services de prestations
Aanbestedende overheid:
Société Aéroports de Lyon

CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten):
50324200, 75310000
Beschrijving:
Diensten voor preventief onderhoud.
Uitkeringsdiensten.

AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST

Société Aéroports de Lyon BP 113 Lyon-Saint-Exupéry Aéroport 69125 Telefoon: +33 472225908 _hidden_@lyonaeroports.com https://www.lyonaeroports.com/ http://lyonaeroports.e-marchespublics.com Aéroports de Lyon Aéroport Lyon-Saint-Exupéry Lyon-Saint-Exupéry 69125 Telefoon: +33 664157577 _hidden_@lyonaeroports.com https://www.lyonaeroports.com/

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT

Contrat de maintenance préventive et corrective d'environ 30 000 points lumineux

Une consultation pour la mise en place d'un contrat de maintenance préventive et corrective d'environ 30 000 points lumineux des Aéroports de Lyon-Saint-Exupéry et Lyon-Bron.

Maintenance des points lumineux.

AFDELING: PROCEDURE

Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 019-043216 De opdracht/het perceel wordt niet gegund

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN

Aéroports de Lyon Aéroport Lyon-Saint-Exupéry Lyon-Saint-Exupéry Aéroport 69125 Telefoon: +33 664157577 _hidden_@lyonaeroports.com Datum van verzending van deze aankondiging: 2020-02-20


Tekst in originele taal
 

AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST

Société Aéroports de Lyon BP 113 Lyon-Saint-Exupéry Aéroport 69125 Telefoon: +33 472225908 _hidden_@lyonaeroports.com https://www.lyonaeroports.com/ http://lyonaeroports.e-marchespublics.com Aéroports de Lyon Aéroport Lyon-Saint-Exupéry Lyon-Saint-Exupéry 69125 Telefoon: +33 664157577 _hidden_@lyonaeroports.com https://www.lyonaeroports.com/

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT

Contrat de maintenance préventive et corrective d'environ 30 000 points lumineux

Une consultation pour la mise en place d'un contrat de maintenance préventive et corrective d'environ 30 000 points lumineux des Aéroports de Lyon-Saint-Exupéry et Lyon-Bron.

Maintenance des points lumineux.

AFDELING: PROCEDURE

Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 019-043216 De opdracht/het perceel wordt niet gegund

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN

Aéroports de Lyon Aéroport Lyon-Saint-Exupéry Lyon-Saint-Exupéry Aéroport 69125 Telefoon: +33 664157577 _hidden_@lyonaeroports.com Datum van verzending van deze aankondiging: 2020-02-20