Gelieve hieronder de geselecteerde Europese overheidsopdracht te vinden.
N. 41/2020 - 097079-2020
Publicatiedatum:27/02/2020
Uiterste datum:25/03/2020
 
Type:Aankondiging van opdracht
Land:BE
Onderwerp:
Dienstverlening op het gebied van architectuur, bouwkunde, civiele techniek en inspectie
Aanbestedende overheid:
UZ Leuven 0419.052.173_22222

CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten):
71000000
Beschrijving:
Dienstverlening op het gebied van architectuur, bouwkunde, civiele techniek en inspectie.

AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST

UZ Leuven 0419.052.173_22222 Herestraat 49 Leuven 3000 Annelies Michiels/Johan Malcorps _hidden_@uzleuven.be www.uzleuven.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=367906 https://liquidfiles.uzleuven.be/message/yTLGceIn65D72pCqNcj0m4 https://eten.publicprocurement.be/etendering/viewWorkspacesBasedOnExtUrl.do?wsName=UZ+Leuven-P6575-F02 Privaatrechtelijke instelling

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT

Afsluiten van een overeenkomst voor het leveren van diensten in kader van ontwerp m.b.t. fase IX: nieuwbouw blok 22 + renovatie blok 7-8

UZ Leuven-P6575-F02_0

Huidig project kadert in de verdere uitbouw van het ambulant kwadrant op de campus Gasthuisberg van UZ Leuven en dit in directe relatie tot het achterliggende beddenhuis. In het masterplan is steeds geopteerd om de ambulante activiteiten zowel aan de westzijde van de campus (vrouw en kind, psychiatrie, oncologie), te situeren als aan de oostkant.

In de oostkant zijn al een aantal belangrijke realisaties en optimalisaties gebeurd, o.a. de realisatie van het nieuwbouw blok 69 - ambulant centrum, i.k.v. het overbrengen van de ambulante activiteiten uit de stadscampus en de uitbreiding en renovatie van het dagcentrum chirurgie met de daaraan gekoppelde eenheid eennachtsverblijf.

Een volgend project dat in deze zone gedefinieerd wordt - en het voorwerp uitmaakt van huidige opdracht - betreft Fase IX. De realisatie van deze Fase IX wordt voorzien ter vervanging van bestaande infrastructuur:

- een (gedeeltelijke) nieuwbouw op de locatie van bouwblok 22, onderdeel van Fase I, daterend uit 1975 met realisatie van een doorsteek via trappen naar het onderwijskwadrant (biomedische wetenschappen- O&N),

- renovatie van de huidige bouwblokken 7 en 8, onderdeel van Fase II, daterend uit 1984.

Ook de (gedeeltelijke) afbraak van blok 21 en de aanleg van de definitieve kiss & ride-zone in de Inkomzone Oost behoren tot de scope van de opdracht, zij het dat de opdrachtgever na toewijzing steeds zal kunnen beslissen om deze onderdelen niet te laten uitvoeren.

Huidig project kadert in de verdere uitbouw van het ambulant kwadrant op de campus Gasthuisberg van UZ Leuven en dit in directe relatie tot het achterliggende beddenhuis. In het masterplan is steeds geopteerd om de ambulante activiteiten zowel aan de westzijde van de campus (vrouw en kind, psychiatrie, oncologie), te situeren als aan de oostkant.

In de oostkant zijn al een aantal belangrijke realisaties en optimalisaties gebeurd, o.a. de realisatie van het nieuwbouw blok 69 - ambulant centrum, i.k.v. het overbrengen van de ambulante activiteiten uit de stadscampus en de uitbreiding en renovatie van het dagcentrum chirurgie met de daaraan gekoppelde eenheid eennachtsverblijf.

Gunningscriteria Looptijd in maanden 96

Voor administratieve vragen en inhoudelijke inlichtingen kan u e-mailen naar: _hidden_@uzleuven.be

AFDELING: JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

AFDELING: PROCEDURE

Termijn voor ontvangst van projecten of deelnemingsaanvragen: 2020-03-25 Plaatselijke tijd: 10:00 Looptijd in maanden vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving 6

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN

Voor het afhalen van de selectieleidraad:

- klik op de link in deze publicatie (cf. afdeling I.3), of

- stuur een e-mail naar: _hidden_@uzleuven.be

Rechtbanken van Leuven Smoldersplein 5 Leuven 3000 Datum van verzending van deze aankondiging: 2020-02-24


Tekst in originele taal
 

AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST

UZ Leuven 0419.052.173_22222 Herestraat 49 Leuven 3000 Annelies Michiels/Johan Malcorps _hidden_@uzleuven.be www.uzleuven.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=367906 https://liquidfiles.uzleuven.be/message/yTLGceIn65D72pCqNcj0m4 https://eten.publicprocurement.be/etendering/viewWorkspacesBasedOnExtUrl.do?wsName=UZ+Leuven-P6575-F02 Privaatrechtelijke instelling

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT

Afsluiten van een overeenkomst voor het leveren van diensten in kader van ontwerp m.b.t. fase IX: nieuwbouw blok 22 + renovatie blok 7-8

UZ Leuven-P6575-F02_0

Huidig project kadert in de verdere uitbouw van het ambulant kwadrant op de campus Gasthuisberg van UZ Leuven en dit in directe relatie tot het achterliggende beddenhuis. In het masterplan is steeds geopteerd om de ambulante activiteiten zowel aan de westzijde van de campus (vrouw en kind, psychiatrie, oncologie), te situeren als aan de oostkant.

In de oostkant zijn al een aantal belangrijke realisaties en optimalisaties gebeurd, o.a. de realisatie van het nieuwbouw blok 69 - ambulant centrum, i.k.v. het overbrengen van de ambulante activiteiten uit de stadscampus en de uitbreiding en renovatie van het dagcentrum chirurgie met de daaraan gekoppelde eenheid eennachtsverblijf.

Een volgend project dat in deze zone gedefinieerd wordt - en het voorwerp uitmaakt van huidige opdracht - betreft Fase IX. De realisatie van deze Fase IX wordt voorzien ter vervanging van bestaande infrastructuur:

- een (gedeeltelijke) nieuwbouw op de locatie van bouwblok 22, onderdeel van Fase I, daterend uit 1975 met realisatie van een doorsteek via trappen naar het onderwijskwadrant (biomedische wetenschappen- O&N),

- renovatie van de huidige bouwblokken 7 en 8, onderdeel van Fase II, daterend uit 1984.

Ook de (gedeeltelijke) afbraak van blok 21 en de aanleg van de definitieve kiss & ride-zone in de Inkomzone Oost behoren tot de scope van de opdracht, zij het dat de opdrachtgever na toewijzing steeds zal kunnen beslissen om deze onderdelen niet te laten uitvoeren.

Huidig project kadert in de verdere uitbouw van het ambulant kwadrant op de campus Gasthuisberg van UZ Leuven en dit in directe relatie tot het achterliggende beddenhuis. In het masterplan is steeds geopteerd om de ambulante activiteiten zowel aan de westzijde van de campus (vrouw en kind, psychiatrie, oncologie), te situeren als aan de oostkant.

In de oostkant zijn al een aantal belangrijke realisaties en optimalisaties gebeurd, o.a. de realisatie van het nieuwbouw blok 69 - ambulant centrum, i.k.v. het overbrengen van de ambulante activiteiten uit de stadscampus en de uitbreiding en renovatie van het dagcentrum chirurgie met de daaraan gekoppelde eenheid eennachtsverblijf.

Gunningscriteria Looptijd in maanden 96

Voor administratieve vragen en inhoudelijke inlichtingen kan u e-mailen naar: _hidden_@uzleuven.be

AFDELING: JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

AFDELING: PROCEDURE

Termijn voor ontvangst van projecten of deelnemingsaanvragen: 2020-03-25 Plaatselijke tijd: 10:00 Looptijd in maanden vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving 6

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN

Voor het afhalen van de selectieleidraad:

- klik op de link in deze publicatie (cf. afdeling I.3), of

- stuur een e-mail naar: _hidden_@uzleuven.be

Rechtbanken van Leuven Smoldersplein 5 Leuven 3000 Datum van verzending van deze aankondiging: 2020-02-24