Gelieve hieronder de geselecteerde Europese overheidsopdracht te vinden.
N. TNL/2020 - 188522
Publicatiedatum:27/02/2020
Uiterste datum:26/03/2020
 
Type:Aankondiging van opdracht
Land:TNL
Onderwerp:
Bestek 2331, N308 traject 32 Elburg - Wezep
Aanbestedende overheid:
Provincie Gelderland 51468751

CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten):
45233141
Beschrijving:
Wegenonderhoud.

AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST

Provincie Gelderland 51468751 Markt 11 Arnhem 6811 CG John Diseraad Telefoon: +31 263599950 _hidden_@gelderland.nl http://www.gelderland.nl https://platform.negometrix.com/PublishedTenders.aspx?tenderid=145317 https://platform.negometrix.com/PublishedTenders.aspx?tenderid=145317

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT

Bestek 2331, N308 traject 32 Elburg - Wezep

60750345 zaaknr. 2015-013577

Het doel van deze Nationale openbare aanbesteding is te komen tot een Overeenkomst voor bestek 2331, voor onderhoud aan N308, Elburg - Wezep  in de Provincie Gelderland. Deze Opdracht wordt gegund aan de Inschrijver die de economisch meest voordelige inschrijving heeft uitgebracht.

Het uit te voeren werk is gelegen aan de N308 in de gemeente(n) Elburg en Oldebroek

Het werk bestaat in hoofdzaak uit:

a. Opruimwerkzaamheden (ca. 51000 m²)

b Grondwerken (ca. 2000 m³)

c. Aanbrengen asfaltverhardingen (ca. 4350 ton)

d. Aanbrengen elementverhardingen (ca. 3500 m²)

e. Aanbrengen kantopsluitingen (ca. 240 m)

f. Aanbrengen markeringen (ca. 16 km)

g. Aanbrengen bebordingen (ca. 13 st.)

h. Vervangen armaturen aan lichtmasten (ca. 202 st.)

i. Aanbrengen houten geleiderrail (ca. 295m)

j. Saneringswerkzaamheden grond

k.Toepassen van verkeersmaatregelen, omleidingen en afzettingen

l. Bijkomende werkzaamheden

 

Het werk bestaat in hoofdzaak uit:

a. Opruimwerkzaamheden (hoeveelheid ca. 51000 m²)

b Grondwerken (hoeveelheid ca. 2000 m³)

c. Aanbrengen asfaltverhardingen (hoeveelheid ca. 4350 ton)

d. Aanbrengen elementverhardingen ` (hoeveelheid ca. 3500 m²)

e. Aanbrengen kantopsluitingen (hoeveelheid ca. 240 m)

f. Aanbrengen markeringen (hoeveelheid ca. 16 km)

g. Aanbrengen bebordingen (hoeveelheid ca. 13 st.)

h. Vervangen armaturen aan lichtmasten (hoeveelheid ca. 202 st.)

i. Aanbrengen houten geleiderrail (hoeveelheid ca. 295m)

j. Saneringswerkzaamheden grond

k.Toepassen van verkeersmaatregelen, omleidingen en afzettingen

l. Bijkomende werkzaamheden

Gunningscriteria Aanvang 2020-06-29 Einde 2020-10-23

AFDELING: JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

Zie inschrijvingsleidraad bestek 2331

AFDELING: PROCEDURE

Termijn voor ontvangst van projecten of deelnemingsaanvragen: 2020-03-26 Plaatselijke tijd: 12:00 Looptijd in maanden vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving 2 Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend: Datum: 2020-03-26 Plaatselijke tijd: 12:00

Arnhem

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN

Rechtbank Arnhem Arnhem Datum van verzending van deze aankondiging: 2020-02-27


Tekst in originele taal
links: 
interested: https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/samenvatting/akid/ad5e66330baad1b93e830aabc1d7a8b1/action/interested/preferredLogin/aanbestedende-dienst

typePublicatie: Aankondiging van een opdracht
juridischKader: Aanbestedingswet 2012
typeOpdracht: Werken
procedure: Openbaar
kenmerk: 256555
digitaalInschrijvenMogelijk: false
afgerondeAanbesteding: false
openbareProcedure: true
onlyGunningProcedure: false
vroegtijdigBeeindigd: false