Gelieve hieronder de geselecteerde Europese overheidsopdracht te vinden.
N. 63/2020 - 151804-2020 ( Ref: 109527-2020)
Publicatiedatum:30/03/2020
Uiterste datum:20/04/2020
 
Type:Aanvullende inlichtingen
Land:BE
Onderwerp:
Bouwwerkzaamheden voor zwembad
Aanbestedende overheid:
SA Sambr'Aqua

CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten):
45212212, 92610000
Beschrijving:
Bouwwerkzaamheden voor zwembad.
Exploitatie van sportaccommodatie.

AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST

SA Sambr'Aqua Rue de la Liberté 40 Farciennes 6240 _hidden_@gmail.com www.farciennes.be

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT

Contrat relatif à la conception et à la réalisation des travaux de transformation et d'extension de la piscine de Farciennes ainsi qu'à sa location

CCH Sambr'Aqua Piscine

Voir II.2.4) (de la publication initiale).

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN

Datum van verzending van deze aankondiging: 2020-03-26 Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 046-109527 IV.2.2) Date limite de remise des candidatures ou de réception des offres 2020-04-03 10:00 2020-04-20 10:00

Modification de la date limite pour l’introduction des offres à lundi 20.4.2020 (10h00).Tekst in originele taal
 

AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST

SA Sambr'Aqua Rue de la Liberté 40 Farciennes 6240 _hidden_@gmail.com www.farciennes.be

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT

Contrat relatif à la conception et à la réalisation des travaux de transformation et d'extension de la piscine de Farciennes ainsi qu'à sa location

CCH Sambr'Aqua Piscine

Voir II.2.4) (de la publication initiale).

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN

Datum van verzending van deze aankondiging: 2020-03-26 Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 046-109527 IV.2.2) Date limite de remise des candidatures ou de réception des offres 2020-04-03 10:00 2020-04-20 10:00

Modification de la date limite pour l’introduction des offres à lundi 20.4.2020 (10h00).