N. 138/2021 - 367978-2021 Gelieve hieronder de geselecteerde Europese overheidsopdracht te vinden.

woensdag 4 augustus 2021
Gelieve hieronder de geselecteerde Europese overheidsopdracht te vinden.
N. 138/2021 - 367978-2021 ( Ref: 496665-2020)
Publicatiedatum:20/07/2021
Uiterste datum:
 
Type:Gegunde opdracht
Land:BE
Onderwerp:
Services d'architecture
Aanbestedende overheid:
Technische Diensten KU Leuven 0419.052.173_524497

CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten):
71200000
Beschrijving:
Dienstverlening op het gebied van architectuur en dergelijke.

AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST

Technische Diensten KU Leuven 0419.052.173_524497 W. de Croylaan 60A bus 5570 Heverlee 3001 Aankoop Telefoon: +32 16322081 _hidden_@kuleuven.be Fax: +32 16322982 www.kuleuven.be/overheidsopdrachten https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=417684 Universiteit Onderwijs en onderzoek

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT

W9281 - 22A - TD/83769 - Kandidaatstelling

KULeuven-W9281 - 22A-F03_0

W9281 - Nieuwbouw kantoorgebouw met atelierruimte I&I2

Wetenschapspark Heverlee - Gaston Geenslaan, 3001 Heverlee

Perceel 22A: Ereloon ontwerpteam.

Totale waarde van de opdracht/het perceel: 688500.00

Ontwerpopdracht voor nieuwbouw kantoorgebouw met atelierruimte I&I2 - Wetenschapspark Heverlee.

Gunningscriteria Kostencriterium Naam: Ontwerpbenadering Weging: 21 Kostencriterium Naam: Ontwerpopgave Gevels Weging: 30 Kostencriterium Naam: Ontwerpopgave Planontwikkeling Weging: 30 Kostencriterium Naam: Ontwerpopgave Installatietechnieken Weging: 15 Kostencriterium Naam: Ontwerpopgave Kantoorunit Weging: 21 Kostencriterium Naam: Opgave erelooncoëfficiënt Weging: 20

AFDELING: PROCEDURE

Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 204-496665 Datum van de sluiting van de overeenkomst: 2021-06-15 Aantal inschrijvingen: 12 Naam en adres van de contractant: Archiles architecten bv Geel 2440 Totale waarde van de opdracht/het perceel: 688500.00

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN

Rechtbank van Leuven Ferdinand Smoldersplein 5 Leuven 3000 Datum van verzending van deze aankondiging: 2021-07-15


Tekst in originele taal
 

AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST

Technische Diensten KU Leuven 0419.052.173_524497 W. de Croylaan 60A bus 5570 Heverlee 3001 Aankoop Telefoon: +32 16322081 _hidden_@kuleuven.be Fax: +32 16322982 www.kuleuven.be/overheidsopdrachten https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=417684 Universiteit Onderwijs en onderzoek

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT

W9281 - 22A - TD/83769 - Kandidaatstelling

KULeuven-W9281 - 22A-F03_0

W9281 - Nieuwbouw kantoorgebouw met atelierruimte I&I2

Wetenschapspark Heverlee - Gaston Geenslaan, 3001 Heverlee

Perceel 22A: Ereloon ontwerpteam.

Totale waarde van de opdracht/het perceel: 688500.00

Ontwerpopdracht voor nieuwbouw kantoorgebouw met atelierruimte I&I2 - Wetenschapspark Heverlee.

Gunningscriteria Kostencriterium Naam: Ontwerpbenadering Weging: 21 Kostencriterium Naam: Ontwerpopgave Gevels Weging: 30 Kostencriterium Naam: Ontwerpopgave Planontwikkeling Weging: 30 Kostencriterium Naam: Ontwerpopgave Installatietechnieken Weging: 15 Kostencriterium Naam: Ontwerpopgave Kantoorunit Weging: 21 Kostencriterium Naam: Opgave erelooncoëfficiënt Weging: 20

AFDELING: PROCEDURE

Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 204-496665 Datum van de sluiting van de overeenkomst: 2021-06-15 Aantal inschrijvingen: 12 Naam en adres van de contractant: Archiles architecten bv Geel 2440 Totale waarde van de opdracht/het perceel: 688500.00

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN

Rechtbank van Leuven Ferdinand Smoldersplein 5 Leuven 3000 Datum van verzending van deze aankondiging: 2021-07-15