N. 138/2021 - 368153-2021 Gelieve hieronder de geselecteerde Europese overheidsopdracht te vinden.

woensdag 4 augustus 2021
Gelieve hieronder de geselecteerde Europese overheidsopdracht te vinden.
N. 138/2021 - 368153-2021 ( Ref: 310644-2021)
Publicatiedatum:20/07/2021
Uiterste datum:03/08/2021
 
Type:Aanvullende inlichtingen
Land:BE
Onderwerp:
Services de nettoyage
Aanbestedende overheid:
SPF Fin Division Achats 0308.357.159_24900

CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten):
90910000
Beschrijving:
Reinigingsdiensten.

AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST

SPF Fin Division Achats 0308.357.159_24900 North Galaxy, Tour B 23e étage, Boulevard du Roi Albert II 33/961 Bruxelles 1030 _hidden_@minfin.fed.be https://finances.belgium.be/fr https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=414248

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT

Procédure ouverte relative au nettoyage, des nouveaux immeubles du Shape-Village

SPF Fin Division Achats-S&L/DA/2021/012-F02_0

Procédure ouverte relative au nettoyage, des nouveaux immeubles du Shape-Village.

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN

Datum van verzending van deze aankondiging: 2021-07-15 Nummer van de aankondiging in het PB S: 2021/S 118-310644

Erratum CSC.Tekst in originele taal
 

AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST

SPF Fin Division Achats 0308.357.159_24900 North Galaxy, Tour B 23e étage, Boulevard du Roi Albert II 33/961 Bruxelles 1030 _hidden_@minfin.fed.be https://finances.belgium.be/fr https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=414248

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT

Procédure ouverte relative au nettoyage, des nouveaux immeubles du Shape-Village

SPF Fin Division Achats-S&L/DA/2021/012-F02_0

Procédure ouverte relative au nettoyage, des nouveaux immeubles du Shape-Village.

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN

Datum van verzending van deze aankondiging: 2021-07-15 Nummer van de aankondiging in het PB S: 2021/S 118-310644

Erratum CSC.


AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST

FOD Fin Afdeling Aankopen 0308.357.159_24900 North Galaxy- B Toren-23de verdieping-Albert II-laan 33/961 Brussel 1030 _hidden_@minfin.fed.be https://finances.belgium.be/fr https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=414248

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT

Openbare procedure met betrekking tot de schoonmaak van de nieuwe gebouwen van het Shape-dorp

SPF Fin Division Achats-S&L/DA/2021/012-F02_0

Openbare procedure met betrekking tot de schoonmaak van de nieuwe gebouwen van het Shape-dorp.

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN

Datum van verzending van deze aankondiging: 2021-07-15 Nummer van de aankondiging in het PB S: 2021/S 118-310644

Erratum bestek.