N. 138/2021 - 368545-2021 Gelieve hieronder de geselecteerde Europese overheidsopdracht te vinden.

woensdag 4 augustus 2021
Gelieve hieronder de geselecteerde Europese overheidsopdracht te vinden.
N. 138/2021 - 368545-2021
Publicatiedatum:20/07/2021
Uiterste datum:30/08/2021
 
Type:Services concession
Land:BE
Onderwerp:
Services d'exploitation d'installations sportives
Aanbestedende overheid:
Middelkerke 0207.495.668_22917

CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten):
92610000
Beschrijving:
Exploitatie van sportaccommodatie.

AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST

Middelkerke 0207.495.668_22917 Spermaliestraat 1 Middelkerke 8430 Arne Verhelst Telefoon: +32 59313016 _hidden_@middelkerke.be http://www.middelkerke.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=416856 https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=416856 https://eten.publicprocurement.be/etendering/viewWorkspacesBasedOnExtUrl.do?wsName=Middelkerke-CAD%2FAN%2F20210008-F24 Gemeentebestuur

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT

Concessie voor de aanleg en uitbating van padel- en tennisinfrastructuur in het vrijetijdspark de Krokodiel

Middelkerke-CAD/AN/20210008-F24_0

Deze concessie betreft de aanleg en uitbating van padel- en tennisinfrastructuur (en optioneel andere innovatieve outdoor sportinfrastructuur) in het vrijetijdspark De Krokodiel. Deze concessie kan worden beschouwd als een concessie voor werken en diensten. Op grond van artikel 18 van de Wet van 17.6.2016 betreffende de concessieovereenkomsten zal de concessie worden gegund overeenkomstig de bepalingen die van toepassing zijn op het soort concessie dat het hoofdvoorwerp van de betrokken overeenkomst vormt, zijnde een concessie voor diensten.

Sportpark De Krokodiel.

Deze concessie betreft de aanleg en uitbating van padel- en tennisinfrastructuur (en optioneel andere innovatieve outdoor sportinfrastructuur) in het vrijetijdspark De Krokodiel. Deze concessie kan worden beschouwd als een concessie voor werken en diensten. Op grond van artikel 18 van de Wet van 17.6.2016 betreffende de concessieovereenkomsten zal de concessie worden gegund overeenkomstig de bepalingen die van toepassing zijn op het soort concessie dat het hoofdvoorwerp van de betrokken overeenkomst vormt, zijnde een concessie voor diensten

Gunningscriteria Aanvang 2022-01-01 Einde 2031-12-31

AFDELING: JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

Zie bestek.

Zie bestek.

AFDELING: PROCEDURE

Termijn voor ontvangst van projecten of deelnemingsaanvragen: 2021-08-30 Plaatselijke tijd: 11:00

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN

Raad van State Wetenschapsstraat 37 Brussel 1040 Raad van State Wetenschapsstraat 37 Brussel 1040 Raad van State Wetenschapsstraat 37 Brussel 1040 Datum van verzending van deze aankondiging: 2021-07-15


Tekst in originele taal
 

AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST

Middelkerke 0207.495.668_22917 Spermaliestraat 1 Middelkerke 8430 Arne Verhelst Telefoon: +32 59313016 _hidden_@middelkerke.be http://www.middelkerke.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=416856 https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=416856 https://eten.publicprocurement.be/etendering/viewWorkspacesBasedOnExtUrl.do?wsName=Middelkerke-CAD%2FAN%2F20210008-F24 Gemeentebestuur

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT

Concessie voor de aanleg en uitbating van padel- en tennisinfrastructuur in het vrijetijdspark de Krokodiel

Middelkerke-CAD/AN/20210008-F24_0

Deze concessie betreft de aanleg en uitbating van padel- en tennisinfrastructuur (en optioneel andere innovatieve outdoor sportinfrastructuur) in het vrijetijdspark De Krokodiel. Deze concessie kan worden beschouwd als een concessie voor werken en diensten. Op grond van artikel 18 van de Wet van 17.6.2016 betreffende de concessieovereenkomsten zal de concessie worden gegund overeenkomstig de bepalingen die van toepassing zijn op het soort concessie dat het hoofdvoorwerp van de betrokken overeenkomst vormt, zijnde een concessie voor diensten.

Sportpark De Krokodiel.

Deze concessie betreft de aanleg en uitbating van padel- en tennisinfrastructuur (en optioneel andere innovatieve outdoor sportinfrastructuur) in het vrijetijdspark De Krokodiel. Deze concessie kan worden beschouwd als een concessie voor werken en diensten. Op grond van artikel 18 van de Wet van 17.6.2016 betreffende de concessieovereenkomsten zal de concessie worden gegund overeenkomstig de bepalingen die van toepassing zijn op het soort concessie dat het hoofdvoorwerp van de betrokken overeenkomst vormt, zijnde een concessie voor diensten

Gunningscriteria Aanvang 2022-01-01 Einde 2031-12-31

AFDELING: JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

Zie bestek.

Zie bestek.

AFDELING: PROCEDURE

Termijn voor ontvangst van projecten of deelnemingsaanvragen: 2021-08-30 Plaatselijke tijd: 11:00

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN

Raad van State Wetenschapsstraat 37 Brussel 1040 Raad van State Wetenschapsstraat 37 Brussel 1040 Raad van State Wetenschapsstraat 37 Brussel 1040 Datum van verzending van deze aankondiging: 2021-07-15