N. 146/2021 - 389095-2021 Gelieve hieronder de geselecteerde Europese overheidsopdracht te vinden.

dinsdag 28 september 2021
Gelieve hieronder de geselecteerde Europese overheidsopdracht te vinden.
N. 146/2021 - 389095-2021 ( Ref: 306863-2021)
Publicatiedatum:30/07/2021
Uiterste datum:
 
Type:Aanvullende inlichtingen
Land:BE
Onderwerp:
Services de technologies de l'information, conseil, développement de logiciels, internet et appui
Aanbestedende overheid:
MRMP-S/AD — Direction générale «Material Resources» — Division «Marchés publics» — Section «Support Systems» — Sous-section «Corporate Support Systems» 0308.357.555_23

CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten):
72000000
Beschrijving:
IT-diensten: adviezen, softwareontwikkeling, internet en ondersteuning.

AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST

MRMP-S/AD - Direction générale «Material Resources» - Division «Marchés publics» - Section «Support Systems» - Sous-section «Corporate Support Systems» 0308.357.555_23 Rue d'Evere 1 - Box 29 Evere 1140 Frédéric Jaco Telefoon: +32 24416114 _hidden_@mil.be https://www.mil.be/ https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=413973

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT

Marché pluriannuel (60 mois) pour des services concernant la gestion des Safety Data Sheets et services afférents

MRMP-S/AD-21SD530-F02_1

Marché pluriannuel (60 mois) pour des services concernant la gestion des Safety Data Sheets et services afférents au profit de la Défense.

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN

Datum van verzending van deze aankondiging: 2021-07-26 Nummer van de aankondiging in het PB S: 2021/S 117-306863

Erratum 1 sur base de quelques questions posées.Tekst in originele taal
 

AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST

MRMP-S/AD - Direction générale «Material Resources» - Division «Marchés publics» - Section «Support Systems» - Sous-section «Corporate Support Systems» 0308.357.555_23 Rue d'Evere 1 - Box 29 Evere 1140 Frédéric Jaco Telefoon: +32 24416114 _hidden_@mil.be https://www.mil.be/ https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=413973

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT

Marché pluriannuel (60 mois) pour des services concernant la gestion des Safety Data Sheets et services afférents

MRMP-S/AD-21SD530-F02_1

Marché pluriannuel (60 mois) pour des services concernant la gestion des Safety Data Sheets et services afférents au profit de la Défense.

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN

Datum van verzending van deze aankondiging: 2021-07-26 Nummer van de aankondiging in het PB S: 2021/S 117-306863

Erratum 1 sur base de quelques questions posées.


AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST

MRMP-S/AD - Algemene Directie Material Resources - Divisie Overheidsopdrachten - Sectie Support Systems - Ondersectie Corporate Support Systems 0308.357.555_23 Eversestraat 1 - BOX 29 Evere 1140 Frédéric JACO Telefoon: +32 24416114 _hidden_@mil.be https://www.mil.be/ https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=413973

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT

Meerjarige overeenkomst (zestig maanden) voor diensten betreffende het beheer van Safety Data Sheets en aanverwante diensten

MRMP-S/AD-21SD530-F02_1

Meerjarige overeenkomst (zestig maanden) voor diensten betreffende het beheer van Safety Data Sheets en aanverwante diensten te voordele van Defensie.

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN

Datum van verzending van deze aankondiging: 2021-07-26 Nummer van de aankondiging in het PB S: 2021/S 117-306863

Erratum 1 op basis van een aantal gestelde vragen.