N. 146/2021 - 389112-2021 Gelieve hieronder de geselecteerde Europese overheidsopdracht te vinden.

dinsdag 28 september 2021
Gelieve hieronder de geselecteerde Europese overheidsopdracht te vinden.
N. 146/2021 - 389112-2021 ( Ref: 370467-2021)
Publicatiedatum:30/07/2021
Uiterste datum:23/09/2021
 
Type:Aanvullende inlichtingen
Land:BE
Onderwerp:
Services de gestion de projets autres que pour les travaux de construction
Aanbestedende overheid:
Agentschap Integratie en Inburgering 0543.307.391_516824

CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten):
71242000, 79421000, 79421100
Beschrijving:
Project- en ontwerpvoorbereiding, kostenraming.
Projectbeheerdiensten, met uitzondering van projecten bij bouwwerkzaamheden.
Toezicht op uitvoering van projecten, met uitzondering van projecten bij bouwwerkzaamheden.

AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST

Agentschap Integratie en Inburgering 0543.307.391_516824 Havenlaan 86 C bus 212 Brussel 1000 Bart Goderis Telefoon: +32 27017104 _hidden_@integratie-inburgering.be www.integratie-inburgering.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=417925

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT

Aanstellen van een externe partner voor het inrichtings- en verhuisproject nieuwe locatie voor hoofdzetel en regio Brussel

Agentschap Integratie en Inburgering-2021012_AGII_HUISVESTING_BRUSSEL-F02_0

Het Agentschap Integratie en Inburgering (AgII) verhuist met de hoofdzetel en regio Brussel naar een nieuwe locatie. Het AgII is voor dit inrichtings- en verhuistraject op zoek naar een externe partner die instaat voor studie en begeleiding bij alle aspecten die bij dergelijk project komen kijken:

- algemene programma- en projectmanagement,

- uittekenen van de inrichting in de nieuwe locatie op basis van het Programma van Eisen,

- uitwerken van de look & feel in lijn met de identiteit van AgII,

- uitvoeren van technische analyses, ontwerp en studies,

- ondersteuning bij aankopen,

- de algemene organisatie, coördinatie en opvolging van alle technische, aanpassings- en inrichtings-werken,

- organiseren en begeleiden van de verhuis en nazorg.

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN

Datum van verzending van deze aankondiging: 2021-07-27 Nummer van de aankondiging in het PB S: 2021/S 139-370467

Begeleidende documenten toegevoegd.Tekst in originele taal
 

AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST

Agentschap Integratie en Inburgering 0543.307.391_516824 Havenlaan 86 C bus 212 Brussel 1000 Bart Goderis Telefoon: +32 27017104 _hidden_@integratie-inburgering.be www.integratie-inburgering.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=417925

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT

Aanstellen van een externe partner voor het inrichtings- en verhuisproject nieuwe locatie voor hoofdzetel en regio Brussel

Agentschap Integratie en Inburgering-2021012_AGII_HUISVESTING_BRUSSEL-F02_0

Het Agentschap Integratie en Inburgering (AgII) verhuist met de hoofdzetel en regio Brussel naar een nieuwe locatie. Het AgII is voor dit inrichtings- en verhuistraject op zoek naar een externe partner die instaat voor studie en begeleiding bij alle aspecten die bij dergelijk project komen kijken:

- algemene programma- en projectmanagement,

- uittekenen van de inrichting in de nieuwe locatie op basis van het Programma van Eisen,

- uitwerken van de look & feel in lijn met de identiteit van AgII,

- uitvoeren van technische analyses, ontwerp en studies,

- ondersteuning bij aankopen,

- de algemene organisatie, coördinatie en opvolging van alle technische, aanpassings- en inrichtings-werken,

- organiseren en begeleiden van de verhuis en nazorg.

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN

Datum van verzending van deze aankondiging: 2021-07-27 Nummer van de aankondiging in het PB S: 2021/S 139-370467

Begeleidende documenten toegevoegd.