N. 146/2021 - 389169-2021 Gelieve hieronder de geselecteerde Europese overheidsopdracht te vinden.

dinsdag 28 september 2021
Gelieve hieronder de geselecteerde Europese overheidsopdracht te vinden.
N. 146/2021 - 389169-2021 ( Ref: 365137-2021)
Publicatiedatum:30/07/2021
Uiterste datum:26/08/2021
 
Type:Aanvullende inlichtingen
Land:BE
Onderwerp:
Services de formation
Aanbestedende overheid:
Caisse auxiliaire de paiement des allocations de chômage 0206.732.536_17351

CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten):
80500000
Beschrijving:
Opleidingsdiensten.

AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST

Caisse auxiliaire de paiement des allocations de chômage 0206.732.536_17351 Rue de Brabant 62 Bruxelles 1210 Telefoon: +32 22091381 _hidden_@hvw-capac.fgov.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=417660 https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=417660

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT

Des formations en matière de maîtrise des agressions et gestion du stress destinées aux agents de la Caisse auxiliaire de paiement des allocations de chômage

capac-opleidingen agressiebeheersing en stressmanagement-F02_0

Le présent marché vise l’organisation de formations dans le cadre de la maîtrise des agressions et de la gestion du stress.

Ce marché comporte deux lots:

- lot 1: formations relatives à la maîtrise des agressions;

- lot 2: formations relatives à la gestion du stress.

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN

Datum van verzending van deze aankondiging: 2021-07-27 Nummer van de aankondiging in het PB S: 2021/S 137-365137

Changement de l'article 12.2 du cahier des charges.Tekst in originele taal
 

AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST

Caisse auxiliaire de paiement des allocations de chômage 0206.732.536_17351 Rue de Brabant 62 Bruxelles 1210 Telefoon: +32 22091381 _hidden_@hvw-capac.fgov.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=417660 https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=417660

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT

Des formations en matière de maîtrise des agressions et gestion du stress destinées aux agents de la Caisse auxiliaire de paiement des allocations de chômage

capac-opleidingen agressiebeheersing en stressmanagement-F02_0

Le présent marché vise l’organisation de formations dans le cadre de la maîtrise des agressions et de la gestion du stress.

Ce marché comporte deux lots:

- lot 1: formations relatives à la maîtrise des agressions;

- lot 2: formations relatives à la gestion du stress.

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN

Datum van verzending van deze aankondiging: 2021-07-27 Nummer van de aankondiging in het PB S: 2021/S 137-365137

Changement de l'article 12.2 du cahier des charges.


AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST

Hulpkas voor werkloosheidsuitkeringen 0206.732.536_17351 Brabantstraat 62 Brussel 1210 Telefoon: +32 22091381 _hidden_@hvw-capac.fgov.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=417660 https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=417660

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT

Opleidingen inzake agressiebeheersing en stressmanagement ten voordele van de personeelsleden van de Hulpkas voor werkloosheidsuitkeringen

capac-opleidingen agressiebeheersing en stressmanagement-F02_0

De onderhavige opdracht betreft het organiseren van opleidingen in het kader van agressiebeheersing en stressmanagement.

Deze opdracht omvat twee percelen:

- perceel 1: opleidingen inzake agressiebeheersing,

- perceel 2: opleidingen inzake stressmanagement.

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN

Datum van verzending van deze aankondiging: 2021-07-27 Nummer van de aankondiging in het PB S: 2021/S 137-365137

Wijziging van artikel 12.2. van het bestek.