N. 146/2021 - 389877-2021 Gelieve hieronder de geselecteerde Europese overheidsopdracht te vinden.

dinsdag 28 september 2021
Gelieve hieronder de geselecteerde Europese overheidsopdracht te vinden.
N. 146/2021 - 389877-2021 ( Ref: 048430-2021)
Publicatiedatum:30/07/2021
Uiterste datum:
 
Type:Concession award notice
Land:BE
Onderwerp:
Services d'appui dans le domaine des transports par voie d'eau
Aanbestedende overheid:
Ville de Liège — Culture et Tourisme 0207.343.933_511639

CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten):
63720000
Beschrijving:
Ondersteunende diensten voor vervoer over water.

AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST

Ville de Liège - Culture et Tourisme 0207.343.933_511639 Rue Sur-les-Foulons 11 Liège 4000 Telefoon: +32 42219383 _hidden_@liege.be http://liege.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=418508

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT

Concession de la gestion de la navette fluviale touristique liégeoise

Liège Culture-Concession navette fluviale-F25_0

Concession de la gestion de la navette fluviale touristique liégeoise.

Geraamde totale waarde: 2122641.51 Totale waarde van de opdracht/het perceel: 2122641.51

Liège.

Gestion de la navette fluviale touristique liégeoise.

Gunningscriteria Naam: Prix Looptijd in maanden 48

AFDELING: PROCEDURE

Prix.

Nummer van de aankondiging in het PB S: 2021/S 020-048430 Perceel nr.: 1

Concession de la gestion de la navette fluviale touristique liégeoise

Datum van de sluiting van de overeenkomst: 2021-04-02 Aantal inschrijvingen: 1 Naam en adres van de contractant: SPRL Nautic Loisirs Lives-sur-Meuse 5101 Totale waarde van de opdracht/het perceel: 2122641.51

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN

Conseil d'état Rue de la Science 33 Bruxelles 1000 Conseil d'état Bruxelles 1000 Datum van verzending van deze aankondiging: 2021-07-27


Tekst in originele taal
 

AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST

Ville de Liège - Culture et Tourisme 0207.343.933_511639 Rue Sur-les-Foulons 11 Liège 4000 Telefoon: +32 42219383 _hidden_@liege.be http://liege.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=418508

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT

Concession de la gestion de la navette fluviale touristique liégeoise

Liège Culture-Concession navette fluviale-F25_0

Concession de la gestion de la navette fluviale touristique liégeoise.

Geraamde totale waarde: 2122641.51 Totale waarde van de opdracht/het perceel: 2122641.51

Liège.

Gestion de la navette fluviale touristique liégeoise.

Gunningscriteria Naam: Prix Looptijd in maanden 48

AFDELING: PROCEDURE

Prix.

Nummer van de aankondiging in het PB S: 2021/S 020-048430 Perceel nr.: 1

Concession de la gestion de la navette fluviale touristique liégeoise

Datum van de sluiting van de overeenkomst: 2021-04-02 Aantal inschrijvingen: 1 Naam en adres van de contractant: SPRL Nautic Loisirs Lives-sur-Meuse 5101 Totale waarde van de opdracht/het perceel: 2122641.51

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN

Conseil d'état Rue de la Science 33 Bruxelles 1000 Conseil d'état Bruxelles 1000 Datum van verzending van deze aankondiging: 2021-07-27