N. 147/2021 - 391367-2021 Gelieve hieronder de geselecteerde Europese overheidsopdracht te vinden.

dinsdag 28 september 2021
Gelieve hieronder de geselecteerde Europese overheidsopdracht te vinden.
N. 147/2021 - 391367-2021
Publicatiedatum:02/08/2021
Uiterste datum:30/08/2021
 
Type:Aankondiging van opdracht
Land:BE
Onderwerp:
Services aux entreprises: droit, marketing, conseil, recrutement, impression et sécurité
Aanbestedende overheid:
Vlaams Agentschap voor Internationaal Ondernemen 0242.401.911_16753

CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten):
79000000, 79311000, 79342320
Beschrijving:
Zakelijke dienstverlening: juridisch, marketing, consulting, drukkerij en beveiliging.
Uitvoeren van studies.
Diensten voor klantenservice.

AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST

Vlaams Agentschap voor Internationaal Ondernemen 0242.401.911_16753 Koning Albert II-laan 37 Brussel 1030 John Verzeele _hidden_@fitagency.be http://www.flandersinvestmentandtrade.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=418548 https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=418548 https://eten.publicprocurement.be/etendering/viewWorkspacesBasedOnExtUrl.do?wsName=VLAIO-2021%2FFIT%2FINVEST%2F01-F02

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT

Ontwikkeling van een benchmarking van Vlaanderen als vestigingslocatie voor buitenlandse bedrijven

VLAIO-2021/FIT/INVEST/01-F02_0

Ontwikkeling van een benchmarking van Vlaanderen als vestigingslocatie voor buitenlandse bedrijven

Ontwikkeling van een benchmarking van Vlaanderen als vestigingslocatie voor buitenlandse bedrijven

Gunningscriteria Looptijd in maanden 54

AFDELING: JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

Zie selectieleidraad

AFDELING: PROCEDURE

Termijn voor ontvangst van projecten of deelnemingsaanvragen: 2021-08-30 Plaatselijke tijd: 10:30 Looptijd in maanden vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving 6

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN

Raad van State Wetenschapsstraat 33 Brussel 1040 _hidden_@raadvanstate.be http://www.raadvanstate.be/ Datum van verzending van deze aankondiging: 2021-07-28


Tekst in originele taal
 

AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST

Vlaams Agentschap voor Internationaal Ondernemen 0242.401.911_16753 Koning Albert II-laan 37 Brussel 1030 John Verzeele _hidden_@fitagency.be http://www.flandersinvestmentandtrade.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=418548 https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=418548 https://eten.publicprocurement.be/etendering/viewWorkspacesBasedOnExtUrl.do?wsName=VLAIO-2021%2FFIT%2FINVEST%2F01-F02

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT

Ontwikkeling van een benchmarking van Vlaanderen als vestigingslocatie voor buitenlandse bedrijven

VLAIO-2021/FIT/INVEST/01-F02_0

Ontwikkeling van een benchmarking van Vlaanderen als vestigingslocatie voor buitenlandse bedrijven

Ontwikkeling van een benchmarking van Vlaanderen als vestigingslocatie voor buitenlandse bedrijven

Gunningscriteria Looptijd in maanden 54

AFDELING: JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

Zie selectieleidraad

AFDELING: PROCEDURE

Termijn voor ontvangst van projecten of deelnemingsaanvragen: 2021-08-30 Plaatselijke tijd: 10:30 Looptijd in maanden vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving 6

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN

Raad van State Wetenschapsstraat 33 Brussel 1040 _hidden_@raadvanstate.be http://www.raadvanstate.be/ Datum van verzending van deze aankondiging: 2021-07-28