N. 147/2021 - 392490-2021 Gelieve hieronder de geselecteerde Europese overheidsopdracht te vinden.

dinsdag 28 september 2021
Gelieve hieronder de geselecteerde Europese overheidsopdracht te vinden.
N. 147/2021 - 392490-2021
Publicatiedatum:02/08/2021
Uiterste datum:
 
Type:Erkenningsregeling zonder voorafgaande oproep tot mededinging
Land:BE
Onderwerp:
Caoutchouc synthétique
Aanbestedende overheid:
SNCB-Procurement 0203.430.576_18250

CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten):
19710000, 34631000
Beschrijving:
Synthetische rubber.
Onderdelen van locomotieven of rollend materieel.

AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST

SNCB-Procurement 0203.430.576_18250 Avenue de la Porte de Hal 40 Bruxelles 1060 Marijke Vandenberge Telefoon: +32 499803832 _hidden_@nmbs.be www.B-rail.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=418352

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT

Flexibles équipés à base de caoutchouc pour air comprimé aux applications ferroviaires

SNCB-CS-B-31-F07_0

Le but de ce système de qualification est de qualifier les fournisseurs qui sont capables de fabriquer des flexibles équipés à base de caoutchouc pour air comprimé aux applications ferroviaires, comme souhaité par la SNCB

AFDELING: JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

Spécification technique L-95, disponible en annexe et sur le site de la SNCB: https://www.belgiantrain.be/fr/3rd-party-services/supplier/b-pi-home/tools_tips/technical-specifications

Spécification technique L-95, disponible en annexe et sur le site de la SNCB: https://www.belgiantrain.be/fr/3rd-party-services/supplier/b-pi-home/tools_tips/technical-specifications

AFDELING: PROCEDURE

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN

Conseil d'Etat Rue de la Science 33 Bruxelles 1040 Telefoon: +32 22349611 _hidden_@raadvanstate.be Fax: +32 22349842 http://www.raadvst-consetat.be Datum van verzending van deze aankondiging: 2021-07-28


Tekst in originele taal
 

AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST

SNCB-Procurement 0203.430.576_18250 Avenue de la Porte de Hal 40 Bruxelles 1060 Marijke Vandenberge Telefoon: +32 499803832 _hidden_@nmbs.be www.B-rail.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=418352

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT

Flexibles équipés à base de caoutchouc pour air comprimé aux applications ferroviaires

SNCB-CS-B-31-F07_0

Le but de ce système de qualification est de qualifier les fournisseurs qui sont capables de fabriquer des flexibles équipés à base de caoutchouc pour air comprimé aux applications ferroviaires, comme souhaité par la SNCB

AFDELING: JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

Spécification technique L-95, disponible en annexe et sur le site de la SNCB: https://www.belgiantrain.be/fr/3rd-party-services/supplier/b-pi-home/tools_tips/technical-specifications

Spécification technique L-95, disponible en annexe et sur le site de la SNCB: https://www.belgiantrain.be/fr/3rd-party-services/supplier/b-pi-home/tools_tips/technical-specifications

AFDELING: PROCEDURE

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN

Conseil d'Etat Rue de la Science 33 Bruxelles 1040 Telefoon: +32 22349611 _hidden_@raadvanstate.be Fax: +32 22349842 http://www.raadvst-consetat.be Datum van verzending van deze aankondiging: 2021-07-28

AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST

NMBS-Procurement 0203.430.576_18250 Hallepoortlaan 40 Brussel 1060 Marijke Vandenberge Telefoon: +32 499803832 _hidden_@nmbs.be www.B-rail.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=418352

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT

Slangen met koppelingen op basis van rubber voor perslucht bij spoorwegtoepassingen

SNCB-CS-B-31-F07_0

Het doel van dit kwalificatiesysteem is leveranciers te kwalificeren die in staat zijn om slangen met koppelingen op basis van rubber voor perslucht bij spoorwegtoepassingente te fabriceren, zoals gevraagd door NMBS

AFDELING: JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

Technische bepaling L-95, beschikbaar in bijlage en op de website van NMBS:

https://www.belgiantrain.be/nl/3rd-party-services/supplier/b-pi-home/tools_tips/technical-specifications

Technische bepaling L-95, beschikbaar in bijlage en op de website van NMBS:

https://www.belgiantrain.be/nl/3rd-party-services/supplier/b-pi-home/tools_tips/technical-specifications

AFDELING: PROCEDURE

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN

Raad van State Wetenschapsstraat 33 Brussel 1040 Telefoon: +32 22349611 _hidden_@raadvanstate.be Fax: +32 22349842 http://www.raadvst-consetat.be Datum van verzending van deze aankondiging: 2021-07-28