N. 149/2021 - 397769-2021 Gelieve hieronder de geselecteerde Europese overheidsopdracht te vinden.

dinsdag 28 september 2021
Gelieve hieronder de geselecteerde Europese overheidsopdracht te vinden.
N. 149/2021 - 397769-2021 ( Ref: 194584-2021)
Publicatiedatum:04/08/2021
Uiterste datum:
 
Type:Gegunde opdracht
Land:BE
Onderwerp:
Services d'architecture
Aanbestedende overheid:
Commune de Bertrix

CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten):
71200000
Beschrijving:
Dienstverlening op het gebied van architectuur en dergelijke.

AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST

Commune de Bertrix Rue de la Gare 38 Bertrix 6880 Monsieur Jean-Luc ARNOULD Telefoon: +32 61410280 _hidden_@bertrix.be Fax: +32 61415395 www.bertrix.be

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT

Étude de la réalisation d'un stand de tir à BERTRIX

2020-tir

voir II.2.4

Totale waarde van de opdracht/het perceel: 270000.00

BERTRIX entité, 6880 Bertrix

Conception et suivi de la réalisation d'un stand de tir

Gunningscriteria

AFDELING: PROCEDURE

Nummer van de aankondiging in het PB S: 2021/S 076-194584 Opdracht nr.: 2020-tir

Étude de la réalisation d'un stand de tir à BERTRIX

Datum van de sluiting van de overeenkomst: 2021-07-29 Aantal inschrijvingen: 10 10 1 0 10 Naam en adres van de contractant: HP-Architecture sprl Rempart des Jésuites, 53 Marche-en-Famenne 6900 Telefoon: +32 496186939 _hidden_@hp-architecture.be Geraamde totale waarde: 270000.00 Totale waarde van de opdracht/het perceel: 270000.00

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN

Conseil d'État - Greffe de la section du contentieux administratif Rue de la Science n°33 BRUXELLES 1040 Telefoon: +32 22349611 _hidden_@raadvst-consetat.be Datum van verzending van deze aankondiging: 2021-07-30


Tekst in originele taal
 

AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST

Commune de Bertrix Rue de la Gare 38 Bertrix 6880 Monsieur Jean-Luc ARNOULD Telefoon: +32 61410280 _hidden_@bertrix.be Fax: +32 61415395 www.bertrix.be

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT

Étude de la réalisation d'un stand de tir à BERTRIX

2020-tir

voir II.2.4

Totale waarde van de opdracht/het perceel: 270000.00

BERTRIX entité, 6880 Bertrix

Conception et suivi de la réalisation d'un stand de tir

Gunningscriteria

AFDELING: PROCEDURE

Nummer van de aankondiging in het PB S: 2021/S 076-194584 Opdracht nr.: 2020-tir

Étude de la réalisation d'un stand de tir à BERTRIX

Datum van de sluiting van de overeenkomst: 2021-07-29 Aantal inschrijvingen: 10 10 1 0 10 Naam en adres van de contractant: HP-Architecture sprl Rempart des Jésuites, 53 Marche-en-Famenne 6900 Telefoon: +32 496186939 _hidden_@hp-architecture.be Geraamde totale waarde: 270000.00 Totale waarde van de opdracht/het perceel: 270000.00

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN

Conseil d'État - Greffe de la section du contentieux administratif Rue de la Science n°33 BRUXELLES 1040 Telefoon: +32 22349611 _hidden_@raadvst-consetat.be Datum van verzending van deze aankondiging: 2021-07-30