N. 149/2021 - 397979-2021 Gelieve hieronder de geselecteerde Europese overheidsopdracht te vinden.

dinsdag 28 september 2021
Gelieve hieronder de geselecteerde Europese overheidsopdracht te vinden.
N. 149/2021 - 397979-2021 ( Ref: 361713-2021)
Publicatiedatum:04/08/2021
Uiterste datum:16/09/2021
 
Type:Aanvullende inlichtingen
Land:BE
Onderwerp:
Services d'organisation de foires et d'expositions
Aanbestedende overheid:
Technopolis NV 0461.430.087_18504

CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten):
39154000, 79956000
Beschrijving:
Tentoonstellingsuitrusting.
Diensten voor het organiseren van beurzen en tentoonstellingen.

AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST

Technopolis NV 0461.430.087_18504 Technologielaan Mechelen 2800 _hidden_@technopolis.be www.technopolis.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=417563

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT

Het concept, het ontwerp en de realisatie van PLAY Spel

Technopolis NV-2021-TP-0004 PLAY Spel-F02_0

De opdracht omvat het uitwerken van een concept, het ontwerp en de realisatie van PLAY Spel een ruimte die spel, verwondering, nieuwsgierigheid en ontdekking over de wereld en hoe de dingen erin werken stimuleert bij kinderen van 4 tem 8 jaar én hun begeleiders.

PLAY Spel zal de vierde zone zijn binnen een groter vernieuwingstraject en zal binnen Technopolis deel uitmaken van een stabiel en betrouwbaar basisaanbod.

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN

Datum van verzending van deze aankondiging: 2021-07-30 Nummer van de aankondiging in het PB S: 2021/S 136-361713

Op 27 juli 2021 vond de informatiesessie van PLAY Spel in het kader van de gepubliceerde Selectieleiddraad plaats. Via dit Erratum willen wij de kandidaat inschrijvers attent maken op de publicatie van de PPP en het verslag van deze informatiesessie.Tekst in originele taal
 

AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST

Technopolis NV 0461.430.087_18504 Technologielaan Mechelen 2800 _hidden_@technopolis.be www.technopolis.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=417563

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT

Het concept, het ontwerp en de realisatie van PLAY Spel

Technopolis NV-2021-TP-0004 PLAY Spel-F02_0

De opdracht omvat het uitwerken van een concept, het ontwerp en de realisatie van PLAY Spel een ruimte die spel, verwondering, nieuwsgierigheid en ontdekking over de wereld en hoe de dingen erin werken stimuleert bij kinderen van 4 tem 8 jaar én hun begeleiders.

PLAY Spel zal de vierde zone zijn binnen een groter vernieuwingstraject en zal binnen Technopolis deel uitmaken van een stabiel en betrouwbaar basisaanbod.

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN

Datum van verzending van deze aankondiging: 2021-07-30 Nummer van de aankondiging in het PB S: 2021/S 136-361713

Op 27 juli 2021 vond de informatiesessie van PLAY Spel in het kader van de gepubliceerde Selectieleiddraad plaats. Via dit Erratum willen wij de kandidaat inschrijvers attent maken op de publicatie van de PPP en het verslag van deze informatiesessie.