N. 149/2021 - 398218-2021 Gelieve hieronder de geselecteerde Europese overheidsopdracht te vinden.

dinsdag 28 september 2021
Gelieve hieronder de geselecteerde Europese overheidsopdracht te vinden.
N. 149/2021 - 398218-2021 ( Ref: 409689-2019)
Publicatiedatum:04/08/2021
Uiterste datum:
 
Type:Gegunde opdracht
Land:BE
Onderwerp:
Produits chimiques utilisés pour le traitement de l'eau
Aanbestedende overheid:
Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening cvba (De Watergroep) 0224.771.467_16853

CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten):
24962000
Beschrijving:
Chemicaliën voor waterbehandeling.

AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST

Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening cvba (De Watergroep) 0224.771.467_16853 Vooruitgangstraat 189 Brussel 1030 Telefoon: +32 22389469 _hidden_@dewatergroep.be www.dewatergroep.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=418834

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT

Selectienota 20190053 Oproep tot kandidaatstelling: RO leveren van chemicaliën drinkwater

VMW-20190053-F06_0

De opdracht heeft tot voorwerp het afsluiten van een raamovereenkomst voor de levering van chemicaliën voor de productie van drinkwater.

Natriumhydroxide >25 ton

Perceel nr.: 1

De opdracht heeft tot voorwerp het afsluiten van een raamovereenkomst voor de levering van chemicaliën voor de productie van drinkwater.

Natriumhydroxide 20 ton

Perceel nr.: 2

De opdracht heeft tot voorwerp het afsluiten van een raamovereenkomst voor de levering van chemicaliën voor de productie van drinkwater.

Natriumhypochloriet bussen

Perceel nr.: 3

De opdracht heeft tot voorwerp het afsluiten van een raamovereenkomst voor de levering van chemicaliën voor de productie van drinkwater.

Natriumhypochloriet melkboerronde Vlaams-Brabant

Perceel nr.: 4

De opdracht heeft tot voorwerp het afsluiten van een raamovereenkomst voor de levering van chemicaliën voor de productie van drinkwater.

Natriumhypochloriet melkboerronde Limburg

Perceel nr.: 5

De opdracht heeft tot voorwerp het afsluiten van een raamovereenkomst voor de levering van chemicaliën voor de productie van drinkwater.

Natriumhypochloriet 25/15 ton

Perceel nr.: 6

De opdracht heeft tot voorwerp het afsluiten van een raamovereenkomst voor de levering van chemicaliën voor de productie van drinkwater.

Natriumhypochloriet 0,48/0,60/0,84/1/1,2/1,8/2,4/2,5/3,6 ton

Perceel nr.: 7

De opdracht heeft tot voorwerp het afsluiten van een raamovereenkomst voor de levering van chemicaliën voor de productie van drinkwater.

Natriumhypochloriet 0,25/0,33/0,41/0,45/0,58/0,83/1/1,24/2,48 ton

Perceel nr.: 8

De opdracht heeft tot voorwerp het afsluiten van een raamovereenkomst voor de levering van chemicaliën voor de productie van drinkwater.

Natriumhypochloriet 0,41/0,55/0,62/0,83 ton

Perceel nr.: 9

De opdracht heeft tot voorwerp het afsluiten van een raamovereenkomst voor de levering van chemicaliën voor de productie van drinkwater.

Aluminiumchloride >25 ton

Perceel nr.: 10

De opdracht heeft tot voorwerp het afsluiten van een raamovereenkomst voor de levering van chemicaliën voor de productie van drinkwater.

Calciumhydroxidepoeder 25/20 ton

Perceel nr.: 11

De opdracht heeft tot voorwerp het afsluiten van een raamovereenkomst voor de levering van chemicaliën voor de productie van drinkwater.

Ijzerchloride 20/>25 ton

Perceel nr.: 12

De opdracht heeft tot voorwerp het afsluiten van een raamovereenkomst voor de levering van chemicaliën voor de productie van drinkwater.

Ortho-polyfosfaat 2,4/4,8/6/12 ton

Perceel nr.: 13

De opdracht heeft tot voorwerp het afsluiten van een raamovereenkomst voor de levering van chemicaliën voor de productie van drinkwater.

Ortho-polyfosfaat 25 ton

Perceel nr.: 14

De opdracht heeft tot voorwerp het afsluiten van een raamovereenkomst voor de levering van chemicaliën voor de productie van drinkwater.

Natriumsilikaat 25 ton

Perceel nr.: 15

De opdracht heeft tot voorwerp het afsluiten van een raamovereenkomst voor de levering van chemicaliën voor de productie van drinkwater.

Dimdac 1/2/4 ton

Perceel nr.: 16

De opdracht heeft tot voorwerp het afsluiten van een raamovereenkomst voor de levering van chemicaliën voor de productie van drinkwater.

Zwavelzuur > 25 ton

Perceel nr.: 17

De opdracht heeft tot voorwerp het afsluiten van een raamovereenkomst voor de levering van chemicaliën voor de productie van drinkwater.

Gepolymeriseerd Aluminiumchloride (PAC) WPC Kluizen >25 ton

Perceel nr.: 18

De opdracht heeft tot voorwerp het afsluiten van een raamovereenkomst voor de levering van chemicaliën voor de productie van drinkwater.

Gepolymeriseerd Aluminiumchloride (PAC) Zele >25 ton

Perceel nr.: 19

De opdracht heeft tot voorwerp het afsluiten van een raamovereenkomst voor de levering van chemicaliën voor de productie van drinkwater.

Waterstofperoxide 400 l

Perceel nr.: 20

De opdracht heeft tot voorwerp het afsluiten van een raamovereenkomst voor de levering van chemicaliën voor de productie van drinkwater.

Zoutzuur 4.5 ton

Perceel nr.: 21

De opdracht heeft tot voorwerp het afsluiten van een raamovereenkomst voor de levering van chemicaliën voor de productie van drinkwater.

Kalkmelk >25 ton

Perceel nr.: 22

De opdracht heeft tot voorwerp het afsluiten van een raamovereenkomst voor de levering van chemicaliën voor de productie van drinkwater.

AFDELING: PROCEDURE

Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 167-409689 Opdracht nr.: 20190053 Perceel nr.: 1

Natriumhydroxide > 25 ton

Datum van de sluiting van de overeenkomst: 2020-09-17 Naam en adres van de contractant: Vynova Belgium NV Heilig Hartlaan 21 Tessenderlo 3980 Opdracht nr.: 20190053 Perceel nr.: 2

Natriumhydroxide 20 ton

Datum van de sluiting van de overeenkomst: 2020-09-17 Naam en adres van de contractant: Vynova Belgium NV Heilig Hartlaan 21 Tessenderlo 3980 Opdracht nr.: 20190053 Perceel nr.: 3

Natriumhypochloriet ± 75 bussen

Datum van de sluiting van de overeenkomst: 2020-09-17 Naam en adres van de contractant: Brenntag NV Nijverheidslaan 38 Deerlijk 8540 Opdracht nr.: 20190053 Perceel nr.: 4

Natriumhypochloriet: melkboerronde Vlaams-Brabant ± 135 bussen

Datum van de sluiting van de overeenkomst: 2020-09-17 Naam en adres van de contractant: Brenntag nv Nijverheidslaan 38 Deerlijk 8540 Opdracht nr.: 20190053 Perceel nr.: 5

Natriumhypochloriet melkboerronde Limburg ± 98 bussen

Datum van de sluiting van de overeenkomst: 2020-09-17 Naam en adres van de contractant: Brenntag nv Nijverheidslaan 38 Deerlijk 8540 Opdracht nr.: 20190053 Perceel nr.: 6

Natriumhypochloriet >25 ton 15 ton

Datum van de sluiting van de overeenkomst: 2020-09-17 Naam en adres van de contractant: Vynova Belgium NV Heilig Hartlaan 21 Tessenderlo 3980 Opdracht nr.: 20190053 Perceel nr.: 7

Natriumhypochloriet 0,48/0,60/0,84/1/1,2/1,8/2,4/2,5/3,6 ton

Datum van de sluiting van de overeenkomst: 2020-09-17 Naam en adres van de contractant: Brenntag nv Nijverheidslaan 38 Deerlijk 8540 Opdracht nr.: 20190053 Perceel nr.: 8

Natriumhypochloriet (0,25/0,33/0,41/0,45/0,58/0,83/1/1,24/2,48 ton)

Datum van de sluiting van de overeenkomst: 2020-09-17 Naam en adres van de contractant: Brenntag nv Nijverheidslaan 38 Deerlijk 8540 Opdracht nr.: 20190053 Perceel nr.: 9

Natriumhypochloriet (0,41/0,55/0,62/0,83 ton)

Datum van de sluiting van de overeenkomst: 2020-09-17 Naam en adres van de contractant: Brenntag nv Nijverheidslaan 38 Deerlijk 8540 Opdracht nr.: 20190053 Perceel nr.: 10

Aluminiumchloride >25 ton

Datum van de sluiting van de overeenkomst: 2020-09-17 Naam en adres van de contractant: Kemira Chemicals NV Antwerpsesteenweg 124 Aartselaar 2630 Opdracht nr.: 20190053 Perceel nr.: 11

Calciumhydroxidepoeder 20/25 ton

De opdracht/het perceel wordt niet gegund Opdracht nr.: 20190053 Perceel nr.: 12

Ijzerchloride 20 ton/>25 ton

Datum van de sluiting van de overeenkomst: 2020-09-17 Naam en adres van de contractant: Sidra Waterchemie NV Varenstraat 127 Hemiksem 2620 Opdracht nr.: 20190053 Perceel nr.: 13

Ortho-polyfosfaat 2,4/4,8/6/12 ton

Datum van de sluiting van de overeenkomst: 2020-09-17 Naam en adres van de contractant: Brenntag nv Nijverheidslaan 38 Deerlijk 8540 Opdracht nr.: 20190053 Perceel nr.: 14

Ortho-polyfosfaat 25 ton

Datum van de sluiting van de overeenkomst: 2020-09-17 Naam en adres van de contractant: Brenntag nv Nijverheidslaan 38 Deerlijk 8540 Opdracht nr.: 20190053 Perceel nr.: 15

Natriumsilikaat 25 ton

Datum van de sluiting van de overeenkomst: 2020-09-17 Naam en adres van de contractant: Brenntag nv Nijverheidslaan 38 Deerlijk 8540 Opdracht nr.: 20190053 Perceel nr.: 16

Dimdac 1/2/4 ton

Datum van de sluiting van de overeenkomst: 2020-09-17 Naam en adres van de contractant: SNF Water BVBA Drie Eikenstraat 661 Edegem 2650 Opdracht nr.: 20190053 Perceel nr.: 17

Zwavelzuur >25 ton

Datum van de sluiting van de overeenkomst: 2020-09-17 Naam en adres van de contractant: Univar Belgium NV Internationalelaan 55 Anderlecht 1070 Opdracht nr.: 20190053 Perceel nr.: 18

Gepolymeriseerd Aluminiumchloride (PAC) WPC Kluizen >25 ton

Datum van de sluiting van de overeenkomst: 2020-09-17 Naam en adres van de contractant: Kemira Chemicals NV Antwerpsesteenweg 124 Aartselaar 2630 Opdracht nr.: 20190053 Perceel nr.: 19

Gepolymeriseerd Aluminiumchloride (PAC) Zele >25 ton

Datum van de sluiting van de overeenkomst: 2020-09-17 Naam en adres van de contractant: Kemira Chemicals NV Antwerpsesteenweg 124 Aartselaar 2630 Opdracht nr.: 20190053 Perceel nr.: 20

Waterstofperoxide 400l

Datum van de sluiting van de overeenkomst: 2020-09-17 Naam en adres van de contractant: Brenntag nv Nijverheidslaan 38 Deerlijk 8540 Opdracht nr.: 20190053 Perceel nr.: 21

Zoutzuur 4,5 ton

Datum van de sluiting van de overeenkomst: 2020-09-17 Naam en adres van de contractant: Univar Belgium NV Internationalelaan 55, Riverside Business Park - Building G Anderlecht 1070 Opdracht nr.: 20190053 Perceel nr.: 22

Kalkmelk >25 ton

De opdracht/het perceel wordt niet gegund

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN

Raad van State Wetenschapsstraat 33 Brussel 1040 Telefoon: +32 22349611 Raad van State Wetenschapsstraat 33 Brussel 1040 Telefoon: +32 22349611 Raad van State Wetenschapsstraat 33 Brussel 1040 Telefoon: +32 22349611 Datum van verzending van deze aankondiging: 2021-07-30


Tekst in originele taal
 

AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST

Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening cvba (De Watergroep) 0224.771.467_16853 Vooruitgangstraat 189 Brussel 1030 Telefoon: +32 22389469 _hidden_@dewatergroep.be www.dewatergroep.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=418834

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT

Selectienota 20190053 Oproep tot kandidaatstelling: RO leveren van chemicaliën drinkwater

VMW-20190053-F06_0

De opdracht heeft tot voorwerp het afsluiten van een raamovereenkomst voor de levering van chemicaliën voor de productie van drinkwater.

Natriumhydroxide >25 ton

Perceel nr.: 1

De opdracht heeft tot voorwerp het afsluiten van een raamovereenkomst voor de levering van chemicaliën voor de productie van drinkwater.

Natriumhydroxide 20 ton

Perceel nr.: 2

De opdracht heeft tot voorwerp het afsluiten van een raamovereenkomst voor de levering van chemicaliën voor de productie van drinkwater.

Natriumhypochloriet bussen

Perceel nr.: 3

De opdracht heeft tot voorwerp het afsluiten van een raamovereenkomst voor de levering van chemicaliën voor de productie van drinkwater.

Natriumhypochloriet melkboerronde Vlaams-Brabant

Perceel nr.: 4

De opdracht heeft tot voorwerp het afsluiten van een raamovereenkomst voor de levering van chemicaliën voor de productie van drinkwater.

Natriumhypochloriet melkboerronde Limburg

Perceel nr.: 5

De opdracht heeft tot voorwerp het afsluiten van een raamovereenkomst voor de levering van chemicaliën voor de productie van drinkwater.

Natriumhypochloriet 25/15 ton

Perceel nr.: 6

De opdracht heeft tot voorwerp het afsluiten van een raamovereenkomst voor de levering van chemicaliën voor de productie van drinkwater.

Natriumhypochloriet 0,48/0,60/0,84/1/1,2/1,8/2,4/2,5/3,6 ton

Perceel nr.: 7

De opdracht heeft tot voorwerp het afsluiten van een raamovereenkomst voor de levering van chemicaliën voor de productie van drinkwater.

Natriumhypochloriet 0,25/0,33/0,41/0,45/0,58/0,83/1/1,24/2,48 ton

Perceel nr.: 8

De opdracht heeft tot voorwerp het afsluiten van een raamovereenkomst voor de levering van chemicaliën voor de productie van drinkwater.

Natriumhypochloriet 0,41/0,55/0,62/0,83 ton

Perceel nr.: 9

De opdracht heeft tot voorwerp het afsluiten van een raamovereenkomst voor de levering van chemicaliën voor de productie van drinkwater.

Aluminiumchloride >25 ton

Perceel nr.: 10

De opdracht heeft tot voorwerp het afsluiten van een raamovereenkomst voor de levering van chemicaliën voor de productie van drinkwater.

Calciumhydroxidepoeder 25/20 ton

Perceel nr.: 11

De opdracht heeft tot voorwerp het afsluiten van een raamovereenkomst voor de levering van chemicaliën voor de productie van drinkwater.

Ijzerchloride 20/>25 ton

Perceel nr.: 12

De opdracht heeft tot voorwerp het afsluiten van een raamovereenkomst voor de levering van chemicaliën voor de productie van drinkwater.

Ortho-polyfosfaat 2,4/4,8/6/12 ton

Perceel nr.: 13

De opdracht heeft tot voorwerp het afsluiten van een raamovereenkomst voor de levering van chemicaliën voor de productie van drinkwater.

Ortho-polyfosfaat 25 ton

Perceel nr.: 14

De opdracht heeft tot voorwerp het afsluiten van een raamovereenkomst voor de levering van chemicaliën voor de productie van drinkwater.

Natriumsilikaat 25 ton

Perceel nr.: 15

De opdracht heeft tot voorwerp het afsluiten van een raamovereenkomst voor de levering van chemicaliën voor de productie van drinkwater.

Dimdac 1/2/4 ton

Perceel nr.: 16

De opdracht heeft tot voorwerp het afsluiten van een raamovereenkomst voor de levering van chemicaliën voor de productie van drinkwater.

Zwavelzuur > 25 ton

Perceel nr.: 17

De opdracht heeft tot voorwerp het afsluiten van een raamovereenkomst voor de levering van chemicaliën voor de productie van drinkwater.

Gepolymeriseerd Aluminiumchloride (PAC) WPC Kluizen >25 ton

Perceel nr.: 18

De opdracht heeft tot voorwerp het afsluiten van een raamovereenkomst voor de levering van chemicaliën voor de productie van drinkwater.

Gepolymeriseerd Aluminiumchloride (PAC) Zele >25 ton

Perceel nr.: 19

De opdracht heeft tot voorwerp het afsluiten van een raamovereenkomst voor de levering van chemicaliën voor de productie van drinkwater.

Waterstofperoxide 400 l

Perceel nr.: 20

De opdracht heeft tot voorwerp het afsluiten van een raamovereenkomst voor de levering van chemicaliën voor de productie van drinkwater.

Zoutzuur 4.5 ton

Perceel nr.: 21

De opdracht heeft tot voorwerp het afsluiten van een raamovereenkomst voor de levering van chemicaliën voor de productie van drinkwater.

Kalkmelk >25 ton

Perceel nr.: 22

De opdracht heeft tot voorwerp het afsluiten van een raamovereenkomst voor de levering van chemicaliën voor de productie van drinkwater.

AFDELING: PROCEDURE

Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 167-409689 Opdracht nr.: 20190053 Perceel nr.: 1

Natriumhydroxide > 25 ton

Datum van de sluiting van de overeenkomst: 2020-09-17 Naam en adres van de contractant: Vynova Belgium NV Heilig Hartlaan 21 Tessenderlo 3980 Opdracht nr.: 20190053 Perceel nr.: 2

Natriumhydroxide 20 ton

Datum van de sluiting van de overeenkomst: 2020-09-17 Naam en adres van de contractant: Vynova Belgium NV Heilig Hartlaan 21 Tessenderlo 3980 Opdracht nr.: 20190053 Perceel nr.: 3

Natriumhypochloriet ± 75 bussen

Datum van de sluiting van de overeenkomst: 2020-09-17 Naam en adres van de contractant: Brenntag NV Nijverheidslaan 38 Deerlijk 8540 Opdracht nr.: 20190053 Perceel nr.: 4

Natriumhypochloriet: melkboerronde Vlaams-Brabant ± 135 bussen

Datum van de sluiting van de overeenkomst: 2020-09-17 Naam en adres van de contractant: Brenntag nv Nijverheidslaan 38 Deerlijk 8540 Opdracht nr.: 20190053 Perceel nr.: 5

Natriumhypochloriet melkboerronde Limburg ± 98 bussen

Datum van de sluiting van de overeenkomst: 2020-09-17 Naam en adres van de contractant: Brenntag nv Nijverheidslaan 38 Deerlijk 8540 Opdracht nr.: 20190053 Perceel nr.: 6

Natriumhypochloriet >25 ton 15 ton

Datum van de sluiting van de overeenkomst: 2020-09-17 Naam en adres van de contractant: Vynova Belgium NV Heilig Hartlaan 21 Tessenderlo 3980 Opdracht nr.: 20190053 Perceel nr.: 7

Natriumhypochloriet 0,48/0,60/0,84/1/1,2/1,8/2,4/2,5/3,6 ton

Datum van de sluiting van de overeenkomst: 2020-09-17 Naam en adres van de contractant: Brenntag nv Nijverheidslaan 38 Deerlijk 8540 Opdracht nr.: 20190053 Perceel nr.: 8

Natriumhypochloriet (0,25/0,33/0,41/0,45/0,58/0,83/1/1,24/2,48 ton)

Datum van de sluiting van de overeenkomst: 2020-09-17 Naam en adres van de contractant: Brenntag nv Nijverheidslaan 38 Deerlijk 8540 Opdracht nr.: 20190053 Perceel nr.: 9

Natriumhypochloriet (0,41/0,55/0,62/0,83 ton)

Datum van de sluiting van de overeenkomst: 2020-09-17 Naam en adres van de contractant: Brenntag nv Nijverheidslaan 38 Deerlijk 8540 Opdracht nr.: 20190053 Perceel nr.: 10

Aluminiumchloride >25 ton

Datum van de sluiting van de overeenkomst: 2020-09-17 Naam en adres van de contractant: Kemira Chemicals NV Antwerpsesteenweg 124 Aartselaar 2630 Opdracht nr.: 20190053 Perceel nr.: 11

Calciumhydroxidepoeder 20/25 ton

De opdracht/het perceel wordt niet gegund Opdracht nr.: 20190053 Perceel nr.: 12

Ijzerchloride 20 ton/>25 ton

Datum van de sluiting van de overeenkomst: 2020-09-17 Naam en adres van de contractant: Sidra Waterchemie NV Varenstraat 127 Hemiksem 2620 Opdracht nr.: 20190053 Perceel nr.: 13

Ortho-polyfosfaat 2,4/4,8/6/12 ton

Datum van de sluiting van de overeenkomst: 2020-09-17 Naam en adres van de contractant: Brenntag nv Nijverheidslaan 38 Deerlijk 8540 Opdracht nr.: 20190053 Perceel nr.: 14

Ortho-polyfosfaat 25 ton

Datum van de sluiting van de overeenkomst: 2020-09-17 Naam en adres van de contractant: Brenntag nv Nijverheidslaan 38 Deerlijk 8540 Opdracht nr.: 20190053 Perceel nr.: 15

Natriumsilikaat 25 ton

Datum van de sluiting van de overeenkomst: 2020-09-17 Naam en adres van de contractant: Brenntag nv Nijverheidslaan 38 Deerlijk 8540 Opdracht nr.: 20190053 Perceel nr.: 16

Dimdac 1/2/4 ton

Datum van de sluiting van de overeenkomst: 2020-09-17 Naam en adres van de contractant: SNF Water BVBA Drie Eikenstraat 661 Edegem 2650 Opdracht nr.: 20190053 Perceel nr.: 17

Zwavelzuur >25 ton

Datum van de sluiting van de overeenkomst: 2020-09-17 Naam en adres van de contractant: Univar Belgium NV Internationalelaan 55 Anderlecht 1070 Opdracht nr.: 20190053 Perceel nr.: 18

Gepolymeriseerd Aluminiumchloride (PAC) WPC Kluizen >25 ton

Datum van de sluiting van de overeenkomst: 2020-09-17 Naam en adres van de contractant: Kemira Chemicals NV Antwerpsesteenweg 124 Aartselaar 2630 Opdracht nr.: 20190053 Perceel nr.: 19

Gepolymeriseerd Aluminiumchloride (PAC) Zele >25 ton

Datum van de sluiting van de overeenkomst: 2020-09-17 Naam en adres van de contractant: Kemira Chemicals NV Antwerpsesteenweg 124 Aartselaar 2630 Opdracht nr.: 20190053 Perceel nr.: 20

Waterstofperoxide 400l

Datum van de sluiting van de overeenkomst: 2020-09-17 Naam en adres van de contractant: Brenntag nv Nijverheidslaan 38 Deerlijk 8540 Opdracht nr.: 20190053 Perceel nr.: 21

Zoutzuur 4,5 ton

Datum van de sluiting van de overeenkomst: 2020-09-17 Naam en adres van de contractant: Univar Belgium NV Internationalelaan 55, Riverside Business Park - Building G Anderlecht 1070 Opdracht nr.: 20190053 Perceel nr.: 22

Kalkmelk >25 ton

De opdracht/het perceel wordt niet gegund

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN

Raad van State Wetenschapsstraat 33 Brussel 1040 Telefoon: +32 22349611 Raad van State Wetenschapsstraat 33 Brussel 1040 Telefoon: +32 22349611 Raad van State Wetenschapsstraat 33 Brussel 1040 Telefoon: +32 22349611 Datum van verzending van deze aankondiging: 2021-07-30