N. 178/2021 - 464395-2021 Gelieve hieronder de geselecteerde Europese overheidsopdracht te vinden.

dinsdag 28 september 2021
Gelieve hieronder de geselecteerde Europese overheidsopdracht te vinden.
N. 178/2021 - 464395-2021 ( Ref: 337349-2021)
Publicatiedatum:14/09/2021
Uiterste datum:
 
Type:Gegunde opdracht
Land:BE
Onderwerp:
Services de collecte des ordures ménagères
Aanbestedende overheid:
Gemeente Wommelgem GEM

CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten):
90511200
Beschrijving:
Ophalen van huisvuil.

AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST

Gemeente Wommelgem GEM Kaakstraat 2 Wommelgem 2160 Mevrouw Nathalie Van Tassel Telefoon: +32 33555050 _hidden_@wommelgem.be www.wommelgem.be

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT

Huis-aan-huisinzameling van huishoudelijke en gelijkgestelde afvalstoffen - Perceel 1 Rest-afval - Perceel 2 GFT-Afval - Dienstjaar 2022 t/m 2024

2021/3P/1095

Voorwerp van deze diensten: Huis-aan-huisinzameling van huishoudelijke en gelijkgestelde afvalstoffen - Perceel 1 Rest-afval - Perceel 2 GFT-afval - Dienstjaar 2022 t/m 2024.

Toelichting: Voorwerp van deze diensten: Huis-aan-huisinzameling van huishoudelijke en gelijkgestelde afvalstoffen, inclusief het transport ervan naar een erkende verwerkingsinrichting.

Definitie van de op te halen afvalstoffen:

Het betreft hier steeds huishoudelijke afvalstoffen, zijnde afvalstoffen die ontstaan door de normale werking van een gezin en de afvalstoffen die daarmee gelijkgesteld worden bij besluit van de Vlaamse Regering.

Alle toekomstige wijzigingen aan het decreet en/of de uitvoeringsbesluiten, waarbij de definitie van deze afvalstoffen gewijzigd of aangevuld wordt, zullen vanaf het in voege treden evenzeer van toepassing zijn op de opdracht.

De ophaling van bedrijfsafvalstoffen (afvalstoffen die ontstaan ten gevolge van industriële,...(zie opdrachtdocumenten)

Totale waarde van de opdracht/het perceel: 812020.00

Perceel 1: REST-afval (2022-2023-2024)

Perceel nr.: 1

Grondgebied Wommelgem

- De selectieve huis-aan-huisinzameling d.m.v. een elektronisch registratiesysteem van het REST-afval en GFT-afval in huisvuilcontainers in alle straten van de gemeente Wommelgem

- Frequentie: 14 daags, overeenkomstig de bepalingen vermeld in de technische bepalingen het transport van deze afvalfractie naar een door het Bestuur aangewezen erkende verwerkingsinrichting

- De percelen kunnen 1 keer stilzwijgend verlengd worden.

Na de laatste verlenging zal in ieder geval geen enkele nieuwe bestelling kunnen gebeuren in uitvoering van dit contract. Indien de opdracht niet wordt verlengd kan de dienstverlener hiervoor geen schadevergoeding eisen.

Gunningscriteria Kwaliteitscriterium Naam: Milieuvriendelijkheid Weging: 40 Kwaliteitscriterium Naam: Totaalconcept Weging: 10 Prijs Weging: 50

Perceel 2: GFT-afval (2022-2023-2024)

Perceel nr.: 2

Gemeente Wommelgem

- De selectieve huis-aan-huisinzameling d.m.v. een elektronisch registratiesysteem van het REST-afval en GFT-afval in huisvuilcontainers in alle straten van de gemeente Wommelgem

- Frequentie: 14 daags, overeenkomstig de bepalingen vermeld in de technische bepalingen het transport van deze afvalfractie naar een door het Bestuur aangewezen erkende verwerkingsinrichting

- De percelen kunnen 1 keer stilzwijgend verlengd worden.

Na de laatste verlenging zal in ieder geval geen enkele nieuwe bestelling kunnen gebeuren in uitvoering van dit contract. Indien de opdracht niet wordt verlengd kan de dienstverlener hiervoor geen schadevergoeding eisen.

Gunningscriteria Kwaliteitscriterium Naam: Milieuvriendelijkheid Weging: 40 Kwaliteitscriterium Naam: Totaalconcept Weging: 10 Prijs Weging: 50

AFDELING: PROCEDURE

Nummer van de aankondiging in het PB S: 2021/S 127-337349 Opdracht nr.: 2021/3P/1095 Perceel nr.: 1

Perceel 1: REST-afval (2022-2023-2024)

Datum van de sluiting van de overeenkomst: 2021-08-25 Aantal inschrijvingen: 1 1 0 0 1 Naam en adres van de contractant: Lammertyn.net bvba Reinaertweg 55 Destelbergen 9070 Totale waarde van de opdracht/het perceel: 332800.00 Opdracht nr.: 2021/3P/1095 Perceel nr.: 2

Perceel 2: GFT-afval (2022-2023-2024)

Datum van de sluiting van de overeenkomst: 2021-08-25 Aantal inschrijvingen: 1 1 0 0 1 Naam en adres van de contractant: Lammertyn.net bvba Reinaertweg 55 Destelbergen 9070 Totale waarde van de opdracht/het perceel: 153900.00

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN

Burgerlijke rechtbank Bolivarplaats 20 bus 1 Antwerpen 2000 Datum van verzending van deze aankondiging: 2021-09-09


Tekst in originele taal
 

AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST

Gemeente Wommelgem GEM Kaakstraat 2 Wommelgem 2160 Mevrouw Nathalie Van Tassel Telefoon: +32 33555050 _hidden_@wommelgem.be www.wommelgem.be

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT

Huis-aan-huisinzameling van huishoudelijke en gelijkgestelde afvalstoffen - Perceel 1 Rest-afval - Perceel 2 GFT-Afval - Dienstjaar 2022 t/m 2024

2021/3P/1095

Voorwerp van deze diensten: Huis-aan-huisinzameling van huishoudelijke en gelijkgestelde afvalstoffen - Perceel 1 Rest-afval - Perceel 2 GFT-afval - Dienstjaar 2022 t/m 2024.

Toelichting: Voorwerp van deze diensten: Huis-aan-huisinzameling van huishoudelijke en gelijkgestelde afvalstoffen, inclusief het transport ervan naar een erkende verwerkingsinrichting.

Definitie van de op te halen afvalstoffen:

Het betreft hier steeds huishoudelijke afvalstoffen, zijnde afvalstoffen die ontstaan door de normale werking van een gezin en de afvalstoffen die daarmee gelijkgesteld worden bij besluit van de Vlaamse Regering.

Alle toekomstige wijzigingen aan het decreet en/of de uitvoeringsbesluiten, waarbij de definitie van deze afvalstoffen gewijzigd of aangevuld wordt, zullen vanaf het in voege treden evenzeer van toepassing zijn op de opdracht.

De ophaling van bedrijfsafvalstoffen (afvalstoffen die ontstaan ten gevolge van industriële,...(zie opdrachtdocumenten)

Totale waarde van de opdracht/het perceel: 812020.00

Perceel 1: REST-afval (2022-2023-2024)

Perceel nr.: 1

Grondgebied Wommelgem

- De selectieve huis-aan-huisinzameling d.m.v. een elektronisch registratiesysteem van het REST-afval en GFT-afval in huisvuilcontainers in alle straten van de gemeente Wommelgem

- Frequentie: 14 daags, overeenkomstig de bepalingen vermeld in de technische bepalingen het transport van deze afvalfractie naar een door het Bestuur aangewezen erkende verwerkingsinrichting

- De percelen kunnen 1 keer stilzwijgend verlengd worden.

Na de laatste verlenging zal in ieder geval geen enkele nieuwe bestelling kunnen gebeuren in uitvoering van dit contract. Indien de opdracht niet wordt verlengd kan de dienstverlener hiervoor geen schadevergoeding eisen.

Gunningscriteria Kwaliteitscriterium Naam: Milieuvriendelijkheid Weging: 40 Kwaliteitscriterium Naam: Totaalconcept Weging: 10 Prijs Weging: 50

Perceel 2: GFT-afval (2022-2023-2024)

Perceel nr.: 2

Gemeente Wommelgem

- De selectieve huis-aan-huisinzameling d.m.v. een elektronisch registratiesysteem van het REST-afval en GFT-afval in huisvuilcontainers in alle straten van de gemeente Wommelgem

- Frequentie: 14 daags, overeenkomstig de bepalingen vermeld in de technische bepalingen het transport van deze afvalfractie naar een door het Bestuur aangewezen erkende verwerkingsinrichting

- De percelen kunnen 1 keer stilzwijgend verlengd worden.

Na de laatste verlenging zal in ieder geval geen enkele nieuwe bestelling kunnen gebeuren in uitvoering van dit contract. Indien de opdracht niet wordt verlengd kan de dienstverlener hiervoor geen schadevergoeding eisen.

Gunningscriteria Kwaliteitscriterium Naam: Milieuvriendelijkheid Weging: 40 Kwaliteitscriterium Naam: Totaalconcept Weging: 10 Prijs Weging: 50

AFDELING: PROCEDURE

Nummer van de aankondiging in het PB S: 2021/S 127-337349 Opdracht nr.: 2021/3P/1095 Perceel nr.: 1

Perceel 1: REST-afval (2022-2023-2024)

Datum van de sluiting van de overeenkomst: 2021-08-25 Aantal inschrijvingen: 1 1 0 0 1 Naam en adres van de contractant: Lammertyn.net bvba Reinaertweg 55 Destelbergen 9070 Totale waarde van de opdracht/het perceel: 332800.00 Opdracht nr.: 2021/3P/1095 Perceel nr.: 2

Perceel 2: GFT-afval (2022-2023-2024)

Datum van de sluiting van de overeenkomst: 2021-08-25 Aantal inschrijvingen: 1 1 0 0 1 Naam en adres van de contractant: Lammertyn.net bvba Reinaertweg 55 Destelbergen 9070 Totale waarde van de opdracht/het perceel: 153900.00

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN

Burgerlijke rechtbank Bolivarplaats 20 bus 1 Antwerpen 2000 Datum van verzending van deze aankondiging: 2021-09-09