N. 178/2021 - 464791-2021 Gelieve hieronder de geselecteerde Europese overheidsopdracht te vinden.

dinsdag 28 september 2021
Gelieve hieronder de geselecteerde Europese overheidsopdracht te vinden.
N. 178/2021 - 464791-2021 ( Ref: 455072-2021)
Publicatiedatum:14/09/2021
Uiterste datum:05/10/2021
 
Type:Aanvullende inlichtingen
Land:BE
Onderwerp:
Mise en état d'exploitation d'installations de chauffage
Aanbestedende overheid:
Fluxys Belgium n.v. 0402.954.628_555768

CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten):
39715200, 45331000, 50721000
Beschrijving:
Verwarmingsuitrusting.
Installeren van verwarming, ventilatie en airconditioning.
Gebruiksklaarmaken van verwarmingsinstallaties.

AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST

Fluxys Belgium n.v. 0402.954.628_555768 Avenue des Arts 31 Brussels 1040 Patrick Degroote Telefoon: +32 22826752 _hidden_@fluxys.com www.fluxys.com https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=419900

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT

Delivery, installation and start-up of a heating installation for the Pressure Reducing Station North & South located at the Compression Station Winksele

Fluxys-CE APN 2118-F05_0

Delivery, installation and start-up of a heating installation for the Pressure Reducing Station North & South located at the Compression Station Winksele

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN

Datum van verzending van deze aankondiging: 2021-09-09 Nummer van de aankondiging in het PB S: 2021/S 174-455072

Technical documentsTekst in originele taal
 

AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST

Fluxys Belgium n.v. 0402.954.628_555768 Avenue des Arts 31 Brussels 1040 Patrick Degroote Telefoon: +32 22826752 _hidden_@fluxys.com www.fluxys.com https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=419900

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT

Delivery, installation and start-up of a heating installation for the Pressure Reducing Station North & South located at the Compression Station Winksele

Fluxys-CE APN 2118-F05_0

Delivery, installation and start-up of a heating installation for the Pressure Reducing Station North & South located at the Compression Station Winksele

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN

Datum van verzending van deze aankondiging: 2021-09-09 Nummer van de aankondiging in het PB S: 2021/S 174-455072

Technical documents